Αρχική Σελίδα I I Οι κανόνες μίας επιτυχημένης υλοποίησης

Οι κανόνες μίας επιτυχημένης υλοποίησης

Η απόφαση υλοποίησης μίας σύνθετης λύσης λογισμικού, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει την αποδοτικότητα των λειτουργιών και να επιτύχει μία επιχειρησιακή μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση  μίας εταιρείας αποτελεί μία στρατηγική απόφαση. Για μία επιτυχημένη υλοποίηση σας προτείνουμε 10 χρυσούς κανόνες τους οποίους πρέπει να λάβετε υπόψη σας.

1. Υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση
Εάν η ανώτατη διοίκηση δεν πεισθεί για την ανάγκη μίας συνολικής λύσης διαχείρισης των πόρων, ακόμα έχετε χρόνο να σταματήσετε την υλοποίηση. Κάθε υπάλληλος πρέπει να γνωρίζει, να βλέπει, να ακούει, να νιώθει ότι η υλοποίηση αυτής της λύσης αποτελεί μια στρατηγική απόφαση σε επίπεδο οργάνωσης και ότι η επιχειρησιακή αποδοτικότητα μεταφράζεται σε μείωση του κόστους και αύξηση των κερδών που αποτελεί τον υπ’ αριθμό ένα στόχο της εταιρείας.

2. Υποστήριξη στην κατανόηση των αναγκών
Το πεδίο των εφαρμογών λογισμικού ERP είναι ιδιαιτέρως μεγάλο. Οι λύσεις που παρουσιάζονται να ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις μίας εταιρείας και είναι ελκυστικές λόγω του μικρού χρόνου υλοποίησης και λόγω του ιδιαιτέρως χαμηλού κόστους δεν αποτελούν ικανοποιητικές λύσεις καθώς σε περιορίζουν στα πλέον σημαντικά θέματα που μπορεί να προκύψουν: η ευελιξία στη διαχείριση της εταιρείας όπως ξέρετε καλύτερα και η ευκολία προσαρμογής του πληροφοριακού σας συστήματος στις αλλαγές τις αγοράς είναι πολύ σημαντικά για την επιτυχία της εταιρείας. Ζητήστε βοήθεια από ανθρώπους που γνωρίζουν και την παραμικρή λεπτομέρεια των ERP λύσεων με ιδιαίτερη εμπειρία στον τύπο της εταιρείας σας, ικανούς να καταλάβουν τις ανάγκες του οργανισμού σας και να κάνουν ότι είναι απαιτείται για τη δημιουργία μία ολοκληρωμένης λύσης για εσάς.

3. Αποδοχή από τους μελλοντικούς χρήστες
Χρειάζεστε την αποδοχή του συστήματος από τους χρήστες που πρόκειται να το χρησιμοποιούν. Η κλασική αντιμετώπιση των υπαλλήλων σε συστήματα που επιβάλλονται από τη διοίκηση είναι ότι έχουν να εργαστούν με ακόμα ένα εργαλείο που τους έχει επιβάλει η διοίκηση και θα μεταφραστεί σε περισσότερο χρόνο εργασίας. Το κλειδί για μία επιτυχημένη υλοποίηση είναι να πειστούν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και αυτοί που επηρεάζουν σε αυτές για τη χρησιμότητα του εργαλείου. Αυτοί οι σημαντικοί υπάλληλοι πρέπει να πειστούν πρώτα ότι ένα ERP σύστημα διευκολύνει τις εργασίες των εργαζομένων και παρέχει υποστήριξη στη διαδικασία λήψης των πλέον ενδεδειγμένων αποφάσεων.

4. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων είναι πολύ σημαντική
Για να μπορεί να χρησιμοποιήσει μία λύση ERP, κάθε χρήστης πρέπει να παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα εκπαίδευσης πριν αποκτήσει πρόσβαση στο περιβάλλον χρήστη. Ένα ιδανικό πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πρέπει να εστιάσει στα πλεονεκτήματα μίας ERP στρατηγικής, στα πλεονεκτήματα μίας τέτοιας λύσης, αλλά και μία βήμα προς βήμα περιγραφής όλων των πιθανών περιπτώσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ των υπαλλήλων του ίδιου τμήματος,  διαφορετικών τμημάτων ή μεταξύ υπαλλήλων και πελατών. Τα ιδανικά μαθήματα εκπαίδευσης είναι δομημένα, περιλαμβάνουν case studies και demos, καθώς και πραγματικές ασκήσεις οι οποίες βοηθούν τους υπαλλήλους να αποκτήσουν την απαιτούμενη γνώση και έχουν τη δυνατότητα να ρωτήσουν ότι θέλουν τους ειδικούς από την εταιρεία που έχει υλοποιήσει το σύστημα.

5. Δώστε σημασία στις απόψεις των τελικών χρηστών της εφαρμογής
Συζητήστε όσο το δυνατόν περισσότερο με τους τελικούς χρήστες της εφαρμογής. Δεν είναι μόνο αυτοί που πρόκειται να επωφεληθούν άμεσα με τη λειτουργία της αλλά και αυτοί που μέσω της λύσης αυτής θα μπορέσουν να προσθέσουν αξία στην επιχείρηση. Η αφομοίωση της εφαρμογής από τους υπαλλήλους είναι τόσο σημαντική όσο η υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης. Μην αδιαφορείτε για τις γνώμες των υπαλλήλων σχετικά με περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής επειδή την έχετε ήδη ολοκληρώσει.

6. Μην εμφανίζεστε ως άκαμπτοι
Ακόμα και οι καλύτερες λύσεις ERP χρειάζονται βελτιώσεις και παραμετροποιήσεις για να δημιουργήσουν μία ολοκληρωμένη και φιλική προς το χρήστη λύση. Μην ξεκινάτε από τη σκοπιά ότι υπάρχουν δεδομένες εφαρμογές οι οποίες περιλαμβάνουν και καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας. Αντιθέτως, όσο περισσότερο προσαρμόζεται η λύση στις συγκεκριμένες ανάγκες μία εταιρείας, επιτυγχάνει γρηγορότερα αποτελέσματα, αφομοιώνεται ευκολότερα από τους υπαλλήλους και κάνει απόσβεση της επένδυσης συντομότερα.

7. Υποστήριξη μετά την υλοποίηση
Έχετε στείλει τους υπαλλήλους σας για εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση του εργαλείου; Έχετε λύσει μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Τη στιγμή που η εφαρμογή μπαίνει σε λειτουργία, οι υπάλληλοι ξεχνούν τι έχουν μάθει και παρακάμπτουν συγκεκριμένα βήματα ώστε να διευκολύνουν τη δουλειά τους. Εάν τα δεδομένα δεν εισαχθούν με τον ίδιο τρόπο ή εάν η διαδικασίες δεν δρομολογούνται όπως έχουν σχεδιαστεί, ή εάν οι εσωτερικές διαδικασίες δεν τηρούνται αυστηρά από όλους τους υπαλλήλους, η εφαρμογή δεν μπορεί να δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η υποστήριξη που έπεται της υλοποίησης παρακολουθεί τη σωστή χρησιμοποίηση της εφαρμογής για τους πρώτους μήνες μετά την υλοποίησή της και αυξάνει την αποδοτικότητα των υπαλλήλων σχετικά με τη χρησιμοποίηση της εφαρμογής σε συνθήκες πραγματικής εργασίας.

8. Μην προσδοκάτε να επιτύχετε τα πάντα από την πρώτη προσπάθεια
Η υλοποίηση ενός ERP επιφέρει μεγάλες συνέπειες σε ολόκληρο τον οργανισμό. Μην προσπαθείτε να υλοποιήσετε μία τέτοια λύση παράλληλα σε όλες τις ομάδες εργασίας. Κινδυνεύετε να προκαλέσετε σύγχυση στους υπαλλήλους. Η λύση πρέπει να υλοποιείται σταδιακά. Μέσα σε κάθε ομάδα είναι προτιμότερο να ξεκινήσετε να αλλάζετε τις διαδικασίες που έχουν μικρές επιπτώσεις στη συνολική επιχειρηματική διαδικασία έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν μικρός ο κίνδυνος αντίδρασης στις αλλαγές οι οποίες στα πρώτα στάδια των υλοποιήσεων είναι συνήθως μεγαλύτερες.

9. Μην έχετε εξωπραγματικές προσδοκίες  
Μην περιμένετε να επιτύχετε από τον πρώτο μήνα λειτουργίας του συστήματος απόδοση στη λειτουργία του ανάλογη αυτής που επιτυγχάνει σε μεγάλους οργανισμούς. Απαιτεί μήνες μέχρι οι διαδικασίες εργασίας να γίνουν πλήρως αποδεκτές, οι υπάλληλοι να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής, μέχρις ότου οι χρόνοι όπου το σύστημα δεν λειτουργεί εξαλειφτούν και το προσωπικό να εισάγει στο σύστημα όλη την απαιτούμενη πληροφορία σχετικά με πελάτες και προμηθευτές.  

10. Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στο στάδιο του σχεδιασμού
Πολλές λύσεις ERP περιέχουν δεκάδες αχρησιμοποίητα πεδία που είχαν δημιουργηθεί από την επιθυμία να καλυφθεί και η παραμικρή πιθανότητα εμφάνισης κάποιας πληροφορίας που πρέπει να αποθηκευτεί για κάποιον πελάτη ή για κάποια κατάσταση. Η ενσωμάτωση μία τέτοιας εφαρμογής στην καθημερινή λειτουργία μία εταιρείας αποτελεί έναν εφιάλτη, καθώς οι χρήστες θα πρέπει να αναζητούν μέσα από εκατοντάδες πεδία αυτό που τους ενδιαφέρει. Θα είναι ακόμα πιο απογοητευτικό εάν μετά την αναζήτηση και εύρεση του πεδίου να μην μπορούν να εισάγουν όλη την πληροφορία που επιθυμούν. Από τη στιγμή που θα επιλέξετε τη λύση ενός ERP οφείλετε να μιλήσετε με τους υπαλλήλους (κανόνας 3), για να αφαιρέσετε τα πεδία που δεν χρησιμοποιούνται , να προσθέσετε άλλα ειδικά σχεδιασμένα για κάθε διαδικασία και  να είστε έτοιμοι να τα αλλάξετε πάλι μετά την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος (κανόνας 6).

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.