BRD - Groupe Société Générale

H TotalSoft παρέχει στην BRD – του Ομίλου της Société Générale υπηρεσίες μισθοδοσίας

Έχουμε αναθέσει τις υπηρεσίες μισθοδοσίας στην TotalSoft από το 2008 και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την επιλογή που κάναμε. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην τράπεζα μας οδήγησαν σε περαιτέρω ανάπτυξη της σχέσης με την εταιρία μέσω της υιοθέτησης του Charisma HCM σε όλα τα υποκαταστήματα του Ομίλου της Société Générale στη Ρουμανία.Adela Jansen, Human Resources Executive Director

Η εταιρία
Η BRD – του Ομίλου Société Générale – είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε ενεργητικό τράπεζα της Ρουμανίας, και μέλος του Ομίλου Société Générale, ενός από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους στην ευρωζώνη. Στη Ρουμανία, η BRD απασχολεί περίπου 10.000 εργαζομένους, σε ένα δίκτυο 800 γραφείων σε όλη την επικράτεια. Η εταιρία έχει 2,4 εκ. ενεργούς πελάτες και έχει εκδώσει μέχρι σήμερα πάνω από 2,2 εκ. κάρτες.
Η υπάρχουσα κατάσταση

Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών μισθοδοσίας και για τους εργαζομένους στην τράπεζα αλλά και για τις θυγατρικές, η BRD διεξήγαγε το 2007 μια διεξοδική έρευνα αγοράς με στόχο την ανεύρεση του πιο κατάλληλου προμηθευτή υπηρεσιών μισθοδοσίας.
Ο πάροχος που θα επιλεγόταν έπρεπε, εκτός από τον υπολογισμό της μισθοδοσίας, να παρέχει μια πλατφόρμα λογισμικού που θα επέτρεπε την ασφαλή συλλογή όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την επεξεργασία της μισθοδοσίας, και να μπορεί να ολοκληρωθεί με το λογισμικό που ήδη χρησιμοποιείται από την BRD για τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων (Peoplesoft HRMS – Oracle).

Η λύση
Επιλέχθηκε η λύση της πλατφόρμας Charisma HCM Portal, της TotalSoft. Οι προϋποθέσεις για την επιλογή της TotalSoft ως παρόχου του λογισμικού, αφορούσαν κυρίως από τη μια στην ολοκλήρωση της πλατφόρμας Charisma HCM Portal με τo Peoplesoft, την εφαρμογή που χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει παρουσία του τραπεζικού ομίλου, καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών απαιτήσεων για αύξηση της ποιότητας της επικοινωνίας με τους εργαζομένους, όπως η κρυπτογραφημένη αποστολή της απόδειξης μισθοδοσίας μέσω e-mail.

Στην πρώτη φάση του έργου έγινε η υλοποίηση του λογισμικού Charisma HCM Portal σαν πλατφόρμα με δυνατότητες συγκέντρωσης των αναγκαίων πληροφοριών για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας (Ιανουάριος 2008). Τον επόμενο μήνα, όλοι οι εργαζόμενοι της BRD είχαν πληρωθεί μέσω του νέου συστήματος, επωφελούμενοι και της νέας υπηρεσίας έκδοσης της απόδειξης μισθοδοσίας: οι εργαζόμενοι έλαβαν τις αποδείξεις τους σε μορφή PDF μέσω κρυπτογραφημένων e-mails, με ανεξάρτητα passwords που δημιούργησε αυτόματα το σύστημα και τους στάλθηκαν μέσω SMS.

Εν ολίγοις, μόλις ένα μήνα μετά την έναρξη του έργου, η TotalSoft αυτόματα δημιουργούσε αρχεία που αποστέλλονταν συνημμένα σε e-mails σε 9.000 αποδέκτες, όπως και 9.000 PIN που αποστέλλονταν μέσω SMS, εργασίες που γίνονταν με ένα απλό κλικ και ολοκληρώνονταν μέσα σε μόλις δύο ώρες.
Η επόμενη φάση του έργου ήταν η διασύνδεση μεταξύ του Charisma HCP Portal και του Peoplesoft, διασύνδεση που θα έλυνε το πρόβλημα της εισαγωγής πληροφοριών από εξωτερικές εφαρμογές, προκειμένου να υπολογιστεί η μισθοδοσία.

Επειδή η TotalSoft μπορεί να τροποποιήσει αυτόματα τις ελλιπείς πληροφορίες που μεταφέρονται από την εφαρμογή Peoplesoft (π.χ. να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει τις άδειες ασθενείας), η ανάγκη για μια διασύνδεση που θα «επιστρέφει» αυτές τις αλλαγές ήταν απαραίτητη. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκαν ροές και κανάλια μετάδοσης της πληροφορίας, πλήρως αυτοματοποιημένα και ασφαλή, με τη χρήση certificates και encryption keys.

Τελικά λοιπόν η λύση που παραδόθηκε από την TotalSoft αποτελείτο από μια διασύνδεση με δύο μέρη:

 • Διασύνδεση πληρωμών  (PeopleSoft – Charisma HCM Portal) – με ενημέρωση σε καθημερινή βάση
   
 • Διασύνδεση επιστροφής πληροφορίας (Charisma HCM Portal) – με ενημέρωση σε μηνιαία βάση

Η υλοποίηση του συστήματος εξωτερικής ανάθεσης της μισθοδοσίας ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες αξιοποίησης Πληροφοριακών συστημάτων στη Ρουμανία. Εκτός από την πολυπλοκότητα ενός τέτοιου έργου, που περιλαμβάνει την επεξεργασία των μισθών 10.000 εργαζομένων μηνιαίως, το έργο επίσης είχε αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς, πλήρη υλοποίηση και προσαρμογή του Charisma HCM, που ολοκληρώθηκε σε μερικούς μόλις μήνες.

Τα αποτελέσματα

Το έργο υλοποιήθηκε για τις ανάγκες του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων της BRD, του Ομίλου της Société Générale. Το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων έχει πλέον άμεση πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των εργαζομένων μέσω του διαδικτυακού υποσυστήματος, το Charisma HCM Portal.

Με τη βοήθεια του Charisma HCM Portal, εκδίδονται μετά από αίτηση του εργαζομένου, διάφορα πιστοποιητικά, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών για την έγκριση τραπεζικών δανείων. Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος έχει χάσει ή διαγράψει το e-mail με την απόδειξη μισθοδοσίας, μπορεί να ενημερώσει το Τμήμα Προσωπικού για να το ξαναστείλει μέσω του Charisma HCM Portal.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που αποκόμισε η εταιρία αναθέτοντας τον υπολογισμό της μισθοδοσίας στην TotalSoft είναι τα εξής:

 • Μείωση του λειτουργικού κόστους με εξάλειψη των ωρών εργασίας του προσωπικού του τμήματος για τη διενέργεια χρονοβόρων δραστηριοτήτων, όπως τον υπολογισμό των ημερών ασθενείας, αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών, ενημέρωση των στοιχείων των εργαζομένων,
   
 • Μείωση του κόστους αναλωσίμων λόγω της αντικατάστασης των τυπωμένων αποδείξεων μισθοδοσίας με ηλεκτρονικές αποδείξεις,
   
 • Αύξηση της παραγωγικότητας του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων λόγω της διευκόλυνσης της επικοινωνίας με τους εργαζομένους που
  βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της χώρας (οι πληροφορίες των ανθρωπίνων πόρων είναι διαθέσιμες σε όλους τους εργαζομένους της BRD με ασφαλή τρόπο μέσω της εφαρμογής της TotalSoft),
   
 • Παρακίνηση και ενδυνάμωση των εργαζομένων της εταιρίας
   
 • Γρήγορη πρόσβαση στα στοιχεία των εργαζομένων μέσω διαδικτύου, με διαθέσιμες τις πληροφορίες πάντα και από παντού.

“Έχουμε αναθέσει τις υπηρεσίες μισθοδοσίας στην TotalSoft από το 2008 και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την επιλογή που κάναμε. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην τράπεζα μας οδήγησαν σε περαιτέρω ανάπτυξη της σχέσης με την εταιρία μέσω της υιοθέτησης του Charisma HCM σε όλα τα υποκαταστήματα του Ομίλου της Société Générale στη Ρουμανία. Επίσης με την μεταφορά της BRD στο νέο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, ένα πιλοτικό έργο σε παγκόσμιο επίπεδο, η TotalSoft επέδειξε γρήγορη προσαρμοστικότητα, και κατάφερε να συνδέσει αποτελεσματικά τα δύο συστήματα. Με δυο λόγια, η συνεργασία μας με την TotalSoft συνέβαλε στη βελτιστοποίηση της μισθοδοσίας και των σχετικών υπηρεσιών.” Adela Jansen - Human Resources Executive Director, BRD - Groupe Société Générale
 

Άλλες συστάσεις

Άλλοι πελάτες

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.