EFG Leasing

Η EFG Leasing αυξάνει την αποτελεσματικότητά της στην είσπραξη οφειλών με την CRM πλατφόρμα της TotalSoft

Το Charisma Collection μας παρείχε δομημένη διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών καθώς και σωστή πληροφόρηση για τον πελάτηBogdan Mîrza, Technical Director Charisma Business Applications

Η Εταιρία
Η EFG Leasing IFN SA, η ρουμανική εταιρία leasing μέλος του Ομίλου της EFG Eurobank, είναι ένας από τους κύριους παίκτες στην αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των Βαλκανίων, με παρουσία, εκτός από την Ελλάδα μέσω της μητρικής τράπεζας Eurobank Ergasias, σε Βουλγαρία, Σερβία, Πολωνία, Τουρκία, Ουκρανία και Κύπρο. Στη Ρουμανία, η Eurobank EFG κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Bancpost, με εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως το leasing, οι ασφάλειες, τα κεφάλαια συμμετοχών.

Αν και η δραστηριότητά της ξεκίνησε το 2006, μέσα σε 4 μόλις χρόνια, η EFG Leasing κατάφερε να φτάσει στις 10 καλύτερες εταιρίες leasing στη Ρουμανία, χάρη στην επιχειρηματική της μορφή και τον προσανατολισμό της προς πολύπλοκα έργα και σημαντικές αξίες. Η EFG Leasing έγινε γνωστή για τη χρηματοδότηση μεγάλων εταιριών από διάφορα πεδία δραστηριοτήτων παρέχοντας χρηματοοικονομικά προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως εξοπλισμό και ευκολίες χρηματοδοτικής μίσθωσης  για βιομηχανική ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό παραγωγικού εξοπλισμού. Άλλο σημείο αριστείας είναι η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, όπου μπορούν να σημειωθούν μεγάλες συναλλαγές (κάποιες από αυτές σε αναξιοποίητες περιοχές -greenfield), όπου η EFG Leasing χρηματοδότησε το έργο από την αρχή της κατασκευής μέχρι τον τελικό απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. μαιευτήρια, βιομηχανικά κτίρια, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα).

Σήμερα η EFG Leasing διαχειρίζεται πάνω από 1000 πελάτες και περίπου 3.000 συμβόλαια. Το χαρτοφυλάκιό της σε επενδύσεις στα τέλη του 2010 ήταν περίπου 150 εκ. ευρώ.


Η κατάσταση
Στο μέσο της αναδυόμενης οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, η Διοίκηση της Eurobank αποφάσισε να υιοθετήσει μια συντηρητική πολιτική χρηματοδότησης, κι έτσι να επιστήσει την προσοχή της κυρίως στην ανάλυση των κινδύνων και τη συμπεριφορά πληρωμής των πελατών. Η οικονομική ανάλυση έδειξε μια αύξηση στην καθυστέρηση πληρωμών κι επομένως αύξηση στη δραστηριότητα της είσπραξης οφειλών, που θα ήταν δύσκολο να διαχειριστεί η εταιρία χωρίς να προσλάβει επιπλέον ανθρωπίνους πόρους. Ως προληπτικό μέτρο η EFG Leasing αποφάσισε να υλοποιήσει μια λύση διαχείρισης πελατών και είσπραξης οφειλών, σχεδιασμένη έτσι ώστε να στηρίξει τη δραστηριότητα αυτή κατά τη διάρκεια των κρίσιμων περιόδων που προμηνύονται στην οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, ένα πληροφοριακό σύστημα θα μείωνε την ανάγκη αύξησης του προσωπικού της εταιρίας.

«Στο επίπεδο του Ομίλου της EFG Eurobank, υπήρχαν έντονοι ισχυρισμοί ότι η είσπραξη οφειλών χρειαζόταν να ενισχυθεί από διαδικασίες και εργαλεία πληροφορικής, αν και η εμπειρία μας στο θέμα αυτό ήταν σχετικά περιορισμένη. Για παράδειγμα, μέχρι το 2009 είχαμε καταγγείλει μόνο ένα συμβόλαιο», δηλώνει η Madalina Paraschivescu, Operations Director, EFG Leasing.


Η Λύση
Η EFG Leasing διαχειριζόταν το βασικό της αντικείμενο leasing με το Charisma ERP, τη λύση που ανέπτυξε η TotalSoft, ως συνεργάτης της Microsoft. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της TotalSoft περιελάμβανε και το Charisma Collection –την εφαρμογή είσπραξης οφειλών που αναπτύχθηκε πάνω στην πλατφόρμα Microsoft Dynamics CRM. Η ανάλυση της εφαρμογής αυτής απέδειξε ότι οι προδιαγραφές της λύσης κάλυπταν τις απαιτήσεις της EFG Leasing, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι το προϊόν το χρησιμοποιούσαν ήδη κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρίες leasing που δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά. Η ανάλυση απεκάλυψε επίσης ότι η ανάπτυξη στην πλατφόρμα Microsoft Dynamics CRM πρόσφερε μεγάλη χρηστικότητα και συνέβαλε θετικά στη σχέση τιμής-χαρακτηριστικών. Έτσι η EFG Leasing επέλεξε το Charisma Collection και την TotalSoft.
 
«Το Charisma Collection μας πρόσφερε δύο σαφή πλεονεκτήματα: εύκολη ολοκλήρωση με την εφαρμογή ERP από όπου έπρεπε να ανακτηθούν τα δεδομένα και απλούστευση στη χρήση, αφού πρακτικά είναι προϊόν της Microsoft», υποστηρίζει η Madalina Paraschiv.

Οι συζητήσεις αγοράς και προσαρμογής της λύσης έγιναν τέλη του 2008 και τον Μάιο του 2009 το Charisma Collection μπήκε σε παραγωγική λειτουργία. Το έργο ξεκίνησε με την απαραίτητη ανάλυση για να καθοριστούν οι προδιαγραφές της εφαρμογής και ο τύπος δεδομένων που έπρεπε να εισαχθούν από το Charisma. Το βασικό στοιχείο ήταν ο καθορισμός μιας ροής εργασίας ειδικά προσαρμοσμένης στις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρίας.

Η εφαρμογή CRM συγχρονίζεται καθημερινά με το ERP, ενώ τα δεδομένα ανακτώνται αυτόματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και είναι διαθέσιμα στους εργαζομένους το επόμενο πρωί. Ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα που ανακτώνται, η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα εντολές εργασίας  για είσπραξη των οφειλών. Η ανάθεση των εργασιών γίνεται επιλεκτικά από τον Υπεύθυνο Εισπράξεων ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και το φόρτο εργασίας κάθε εργαζομένου που εμπλέκεται στη διαδικασία είσπραξης.

Ειδοποιήσεις για την ανάθεση εργασιών λαμβάνονται μέσω email στο Microsoft Outlook, το οποίο δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί στο CRM. Η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται κυρίως μέσω τηλεφώνου σε ένα αρχικό στάδιο, με σκοπό την ενημέρωση υπαρχουσών ροών και απόσπαση μιας υπόσχεσης πληρωμής. Μετά την επίτευξη συμφωνίας, η υπόθεση κλείνει και ο χειριστής προχωρά στην επόμενη εργασία.
 
Αν χρειαστεί, οι πελάτες λαμβάνουν ειδοποίηση ή προειδοποιητική επιστολή μέσω παραδοσιακών καναλιών επικοινωνίας (ταχυδρομείο, φαξ). Η τεκμηρίωση της δραστηριότητας αυτής δεν αποθηκεύεται στο CRM αλλά σε έναν αφοσιωμένο διακομιστή αρχείων, πρόσβαση στον οποίον έχει όλη η ομάδα. Η Διοίκηση έχει συνεχή πρόσβαση σε αναφορές δραστηριοτήτων και μπορεί να λάβει αποφάσεις για πρόσθετη κατανομή εργασιών, τα είδη λύσεων που εφαρμόζονται ή για τυχόν κλιμάκωση της υπόθεσης.


Τα αποτελέσματα
Μετά την υλοποίηση του Charisma Collection, που ανέπτυξε η TotalSoft σε πλατφόρμα Microsoft Dynamics CRM, η EFG Leasing πέτυχε το σκοπό του έργου –την απόκτηση ενός έξυπνου εργαλείου διαχείρισης εισπράξεων οφειλών. Το έργο έφερε στην εταιρία οφέλη όπως:

 • Δομημένη διαχείριση της διαδικασίας είσπραξης οφειλών, απεικονίζοντας μια ακριβή εκτέλεση των εσωτερικών επιχειρησιακών διαδικασιών και παρακολουθώντας προσεκτικά κάθε φάση. Η χρήση του Charisma Collection επέτρεψε την απόκτηση μιας γενικής εικόνας σύμφωνων δραστηριοτήτων και αποφάσεων.

«Το Charisma Collection μας παρείχε δομημένη διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών καθώς και σωστή πληροφόρηση για τον πελάτη», δηλώνει η Madalina Paraschiv.

 • Αυξημένο έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης παρέχοντας στη Διοίκηση πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες για την επικοινωνία του πελάτη και παρέμβαση στη διαδικασία σε περίπτωση κλιμάκωσης. Με το Charisma Collection, η διοίκηση της εταιρίας απέκτησε σαφή τρόπο παρακολούθησης των εργασιών κάθε εργαζομένου.
   
 • Αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων μέσω γρηγορότερης πρόσβασης σε πληροφορίες για τους πελάτες και το ιστορικό τους με την EFG Leasing.
   
 • Εξάλειψη λαθών μέσω αυτόματων διαδικασιών και υποστήριξη ηλεκτρονικών ροών εργασίας. Η χρήση του CRM έχει εξασφαλίσει τη διατήρηση εσωτερικών διαδικασιών και εξάλειψε τα ανθρώπινα σφάλματα που προέρχονται από τη χρήση έντυπων εγγράφων.
   
 • Αύξηση της επίγνωσης του όγκου εργασιών που κατανέμεται σε κάθε εργαζόμενο μέσω των αναφορών δραστηριοτήτων. Έτσι ο Υπεύθυνος Εισπράξεων έχει πρόσβαση στο φόρτο εργασίας κάθε εργαζομένου και μπορεί να αναδιανείμει τον όγκο για να αποφύγει την απώλεια ορισμένων προθεσμιών.
   
 • «Η χρήση του Charisma Collection μας έχει επιτρέψει την ίση κατανομή του φόρτου εργασίας στους ανθρώπους και την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας είσπραξης οφειλών», δηλώνει η Madalina Paraschiv, Operations Director, EFG Leasing.
   
 • Η διατήρηση του ιστορικού του πελάτη και των άλλων σχετικών εγγράφων και η πρόσβαση σε αυτά με απλό και γρήγορο τρόπο από κάθε εργαζόμενο.
   
 • Βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες αφού οι ίδιοι αποκρίνονται για την ύπαρξη των οφειλών πριν την αποστολή προειδοποιήσεων και επιστολών. Η γρήγορη επαφή με τον πελάτη επέτρεψε την επίλυση διαδικαστικών προβλημάτων (απώλεια ή καθυστέρηση λογαριασμού, για παράδειγμα).
   
 • Διατήρηση σταθερού κόστους ανθρωπίνων πόρων. Η χρήση του Charisma Collection έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης του φόρτου εργασίας παράλληλα με την ομάδα. Η εφαρμογή βοήθησε στην απλοποίηση της δουλειάς με τρόπο τέτοιο που να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να διαχειριστεί μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων.
   
 • Επίσης, χάρη στην τυποποίηση των διαδικασιών, οι άνθρωποι που προέρχονται από διάφορα τμήματα ενεπλάκησαν στη διαδικασία είσπραξης των οφειλών.
   
 • Γρήγορη υιοθέτηση.  Με την ανάπτυξη σε πλατφόρμα της Microsoft, το Charisma Collection προσφέρει μια ευχάριστη εμπειρία, με το γνώριμο περιβάλλον χρήστη Microsoft. Αυτό εξασφαλίζει την ανάγκη μικρής διάρκειας εκπαίδευσης και υψηλό βαθμό υιοθέτησης από τον χρήστη. Η εφαρμογή έχει γίνει πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων, αυξάνοντας έτσι τη συνοχή μεταξύ τους.
   

Μετά από αυτά τα οφέλη, η EFG Leasing σχεδίασε την επέκταση της λειτουργικότητας του Charisma Collection μέσω της υλοποίησης δύο πρόσθετων υποσυστημάτων:

 • Το υποσύστημα Δικαστικών Αγωγών (Litigations Module ) – ειδικά για το νομικό τμήμα και τη διαχείριση δικαστικών φακέλων σε εκκρεμότητα (αφερεγγυότητα και πτώχευση, κατάσχεση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης κλπ.).
   
 • Το υποσύστημα των Διεκδικήσεων (Contencios Module )– ειδικά για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση συμβάσεων που έχουν λυθεί, παρακολούθηση των αντικειμένων που έχουν ανατεθεί σε εταιρίες ανάκτησης και επακόλουθη διαχείριση των ιδιοκτησιών που ανακτήθηκαν όπως πρακτικά παραλαβής, ενέργειες επαναπροώθησης κλπ.
   

Άλλες συστάσεις

Άλλοι πελάτες

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.