Rebu

Υλοποίηση σε στυλ Φόρμουλα 1

Το Charisma ήταν εύκολο στη χρήση, στην εγκατάσταση και ιδιαίτερα στο κομμάτι των reports. Είναι μία «ντόπια» εφαρμογή, κατάλληλη για την αγορά της Ρουμανίας. Είναι ευέλικτη, εύκολη στη προσαρμογή αλλά ταυτόχρονα και πολύπλοκη. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι υπήρξε μία πολύ καλή και άμεση συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρείαςLuminiţa Baicu, Chief Financial Officer

Η εταιρεία
Η REBU ιδρύθηκε το 1997 και είναι  η πρώτη ιδιωτική εταιρεία στο Βουκουρέστι, στον τομέα των υπηρεσιών υγιεινής. Μεγάλωσε μαζί με την Capital, αποκτώντας μια μοναδική εμπειρία στην εν λόγω αγορά, στο Βουκουρέστι. Επί του παρόντος, η REBU διαθέτει ένα στόλο από 364 οχήματα υψηλής τεχνολογίας, από κατασκευαστές όπως MAN, Mercedes και Ford. Εξοπλισμένα με ανεπτυγμένα χαρακτηριστικά όσον αφορά στην ανύψωση και τη μεταφορά, επιτρέπουν την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

Η REBU είναι υπεύθυνη για την εξυγίανση των δρόμων του 4ου Δημοτικού διαμερίσματος στο Βουκουρέστι, εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα από ιδιώτες πελάτες πρώτης κατηγορίας, στο Βουκουρέστι αλλά και σε παραμεθόριες περιοχές. Το 2008, ο κύκλος εργασιών της REBU ξεπέρασε τα 33 ευρώ εκατ. ευρώ, η εταιρεία δε απασχολεί περισσότερους από 1000 εργαζόμενους.

 
Η κατάσταση
Η REBU έχοντας πρόσφατα αναδιοργανώσει την δομή της, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην διαχείριση των περισσοτέρων από 1600 υπαλλήλων της. Επιπλέον, δεν είναι σε θέση να προσαρμοστεί γρήγορα στις αλλαγές της νομοθεσίας, κυρίως επειδή υπάρχει πολυπλοκότητα στην μισθοδοσία της.

"Έχουμε πολλά είδη αποδοχών. Οι βαθμίδες των μισθών εγκρίνονται μετά από διαπραγματεύσεις με συνδικάτα, κάποιοι υπάλληλοί μας λαμβάνουν αποζημιώσεις που σχετίζονται με το αντικείμενό τους (ανθυγιεινή εργασία), αποζημιώσεις για εργασία το Σαββατοκύριακο κλπ. Επιπλέον, απασχολούμε 1.600 άτομα με πολλές συχνές αλλαγές στο προσωπικό.", Baicu Luminiţa, REBU Chief Financial Officer, REBU.

Η παλιά εφαρμογή μπορούσε να διαχειριστεί μόνο την μισθοδοσία, το κομμάτι του HR δεν είχε αναπτυχθεί καν. "Όπως και στις άλλες εταιρείες του τομέα, απασχολούμε στην REBU όλα τα είδη των εργαζομένων, από μη ειδικευμένους εργάτες μέχρι υπαλλήλους με πτυχίο πανεπιστημίου. Οι εναλλαγές στο προσωπικό είναι πολλές, ιδιαίτερα λόγω του αντικειμένου της επιχείρησης και ήταν πολύ δύσκολο να συγκεντρώσει κανείς τις πληροφορίες σχετικές με το HR. Η κατάσταση αυτή μας οδήγησε στην ανάγκη υιοθέτηση μίας εφαρμογής η οποία να ενσωματώνει τις λειτουργίες του τμήματος μισθοδοσίας με το τμήμα ανθρωπίνων πόρων", Luminiţa Baicu, Chief Financial Officer, REBU.

Η απόφαση να βρεθεί μία software λύση για το τμήμα HR, βρήκε την εταιρεία στη διαδικασία υλοποίησης ενός συστήματος SAP. Έπρεπε λοιπόν η HR λύση να διασυνδέεται με την SAP λύση.


Η λύση
Η λύση που επελέγη για την επίλυση των προβλημάτων με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων ήταν το Charisma HR. Μία λύση  που καλύπτει τόσο το τμήμα μισθοδοσίας όσο και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

"Συνήθως, μια τέτοια υλοποίηση διαρκεί περίπου ένα μήνα και μισό. Με τη βοήθεια της ομάδας της REBU, καταφέραμε να ολοκληρωθεί η ανάλυση των προϋποθέσεων, η εισαγωγή των υπαρχόντων δεδομένων, η δοκιμή του συστήματος και τελικά ο υπολογισμός της μισθοδοσίας σε δύο εβδομάδες." , Florentina Andrei, TotalSoft Sales Manage - υπεύθυνος πώλησης της εφαρμογής, από τις προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Η υλοποίηση της εφαρμογής, είχε ξεκινήσει πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ετοιμάζοντας τις πληροφορίες που είχαν ζητηθεί από την TotalSoft. "Πρώτος στόχος μας ήταν η εφαρμογή να λειτουργεί και να υπολογίζει σωστά τους μισθούς από την πρώτη κιόλας φάση της υλοποίησης. Στη συνέχεια ακολούθησαν μικρο-διορθώσεις και παραμετροποίηση. Όπως και σε κάθε τι που σχετίζεται με ανθρώπινους πόρους, υπήρξαν δυσκολίες, όχι τόσο επειδή το σύστημα μισθοδοσίας της REBU  είναι περίπλοκο, διέπεται άλλωστε από τη νομοθεσία, όσο λόγω των πολιτικών της εταιρείας όσον αφορά στους ανθρώπινους πόρους.", Luminiţa Baicu, Chief Financial Officer, REBU.

Τόσο η ομάδα της REBU και η ομάδα της TotalSoft εργάστηκαν σκληρά για δύο εβδομάδες, μέχρι να ολοκληρωθεί ο υπολογισμός της μισθοδοσίας. Η ομάδα της TotalSoft αποτελείτο από τρεις ανθρώπους: έναν αναλυτή εξειδικευμένο στο HR και τη μισθοδοσία, έναν ειδικό τεχνικής υποστήριξης που πραγματοποίησε την εγκατάσταση και την εισαγωγή των δεδομένων και ένα άτομο από το τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών. Η ομάδα της REBU αποτελείτο από τρεις ανθρώπους επίσης, όλοι τους εργαζόμενοι στο τμήμα της μισθοδοσίας. "Παρόλο που ο χρόνος ήταν λιγοστός, η μετάβαση ολοκληρώθηκε εξαιρετικά ομαλά.», Luminiţa Baicu, Chief Financial Officer, REBU.

Όσον αφορά στη διασύνδεση που απαιτείται για την επικοινωνία μεταξύ της λύσης διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και του συστήματος, δεν ήταν η πρώτη φορά που το Charisma HR ερχόταν αντιμέτωπο με μία τέτοια πρόκληση. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε γρήγορα και χωρίς προβλήματα.  
Οι εργαζόμενοι της REBU επωφελήθηκαν επίσης από την εκπαίδευση της TotalSoft. Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, στον πελάτη παρέχεται υποχρεωτική εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα από το σύστημα. Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη, λέει ο Αντρέι Florentina, και χάρη στο γεγονός ότι η εφαρμογή είναι τόσο ευέλικτη, μπορεί κανείς να εισάγει αλλαγές και να δημιουργήσει νέους τύπους reports με μεγάλη ευκολία.


Τα αποτελέσματα
Μετά την υλοποίηση, οι πληροφορίες είναι πιο σαφείς, όσον αφορά στις αλλαγές του ανθρώπινου δυναμικού. "Η REBU είναι υπεύθυνη για την εξυγίανση δρόμων στο 1ο και 4ο Δημοτικό διαμέρισμα, οικιών  στο 1ο, 5ο και 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα.  Θέλαμε να γνωρίζουμε που αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, πόσες μέρες αδείας αναλώνονται κάθε μήνα, πόσο εκπαιδευμένο είναι το προσωπικό μας. Βλέποντας όλα αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να θέσουμε ένα στόχο, γνωρίζοντας τι ακριβώς θέλουμε.", Luminiţa Baicu, Chief Financial Officer, REBU.

Επιπλέον, η μισθοδοσία γίνεται πλέον  γρήγορα και χωρίς λάθη για όλη την ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ειδικές αποζημιώσεις και βάρδιες. Όσον αφορά στη διαχείριση των δε3δομένων του τμήματος ανθρώπινων πόρων, η εφαρμογή παρέχει προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων, ορισμό των θέσεων εργασίας, δημιουργία οργανογραμμάτων, εκπαίδευση, αξιολόγηση εργαζομένων, καθώς και αξιολόγηση υποψηφίων.
 

Άλλες συστάσεις

Άλλοι πελάτες

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.