Cosmote

Charisma, ένα επιχείρημα για τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Επιλέχθηκε το σύστημα της TotalSoft λόγω του σύντομου απαιτούμενου χρόνου υλοποίησης, καθώς και λόγω του υψηλού δείκτη τιμής-απόδοσης. Χάρη στη συνεργασία αυτή, η TotalSoft απέκτησε μεγάλη εμπειρία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, και η Cosmote Ρουμανίας βελτιστοποίησε τις επιχειρησιακές της διαδικασίες χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ERPSergiu Dumitraşcu, Business Application Manager

Η Εταιρία
Ο Όμιλος της Cosmote αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους περιφερειακούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας, με πάνω από 20 εκατομμύρια χρήστες σήμερα σε πέντε Νοτιο-Ανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία και FYROM –από τοπικές εταιρίες –Cosmote Ελλάδος, Cosmote Ρουμανίας, The Globe, AMC και Cosmofon.

H Cosmote Ρουμανίας βγήκε στη Ρουμανική αγορά το Δεκέμβριο του 2005. Μετά από ένα φιλόδοξο πλάνο εξάπλωσης του δικτύου της, η Cosmote ξεπέρασε στα τέλη Μαρτίου του 2009 τους 6,1 εκατομμύρια χρήστες, με μερίδιο αγοράς 23%, καλύπτοντας πάνω από το 98% του πληθυσμού και το 87,5% της επικράτειας. Η αύξηση αυτή απεικονίστηκε και στον κύκλο εργασιών της εταιρίας για το 2008, καταγράφοντας Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) ύψους άνω των 22,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σήμερα η Cosmote Ρουμανίας διαθέτει ένα εθνικό δίκτυο 840 περίπου καταστημάτων Cosmote, Germanos, Internity, Romtelecom και αρκετά ανεξάρτητους dealers, με μια ομάδα άνω των 1.000 εργαζομένων.


Η Κατάσταση
Η Cosmote χρειαζόταν ένα σύστημα back-office για τη συλλογή δεδομένων από ένα σύνολο δέκα εφαρμογών που χρησιμοποιεί συχνά η εταιρεία, και ως εκ τούτου το επίπεδο διαδραστικότητας της εφαρμογής αποτελούσε πολύ σημαντικό παράγοντα. Επίσης, η Cosmote ήταν σε φάση ανάπτυξης και επιθυμούσε έναν τοπικό και ευέλικτο συνεργάτη για να ικανοποιήσει πλήρως τις άκρως δυναμικές απαιτήσεις της.

Από την άλλη μεριά, η Cosmote είναι μια εταιρία με περισσότερους από 2 εκ. χρήστες και αναπόφευκτα πραγματοποιεί πολλές συναλλαγές. Κάθε κάρτα SIM παρακολουθείται σε επίπεδο αριθμού σειράς, και η μηχανή παρακολούθησης των αποθεμάτων πρέπει να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε έναν τέτοιον όγκο δεδομένων.

Οι απαιτήσεις που αφορούν στην απόδοση από άποψη χρόνου ήταν αυστηρές και χρειαζόταν η υλοποίηση μιας λύσης με λιγότερο δύσκαμπτη μεθοδολογία υλοποίησης.


Η Λύση
Η Cosmote επέλεξε να υλοποιήσει λύσεις της TotalSoft μετά από διαγωνισμό που έγινε το 2006, με ανταγωνιστές τις κύριες διεθνείς λύσεις διοίκησης επιχειρήσεων στη Ρουμανική αγορά. Η TotalSoft κατέβηκε στο διαγωνισμό με πολύ σύντομο πλάνο υλοποίησης, με αυστηρές απαιτήσεις ως προς την επίτευξη του χρονικού ορίζοντα που είχε τεθεί. Η υλοποίηση ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 6 μήνες, κάτι το οποίο αποτελεί επίτευγμα για μια εταιρία με τέτοιου μεγέθους επιχειρηματική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, υλοποιήθηκαν οι λύσεις Charisma ERP, Charisma HR, Charisma Analyzer (σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας), αρθρώματα που αφορούν σε βιομηχανικές λειτουργίες, MRP, διαχείριση συμβολαίων και προϋπολογισμού.

Το έργο προέβλεπε τη δυνατότητα επικοινωνίας με τις 10 εφαρμογές που ήδη λειτουργούσαν στην Cosmote. Το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε σύντομα με τη βοήθεια κάποιων δυνατοτήτων που προσέφεραν οι εφαρμογές αυτές και με καθορισμό, σε συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής της Cosmote, κάποιων προδιαγραφών σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων και τη μετάφραση. Η επικοινωνία αυτή των συστημάτων δεν απαιτούσε ξεχωριστό έργο ανάπτυξης λογισμικού από την TotalSoft, αλλά όλα έπρεπε να τηρούν τις δομές. Αυτό σήμαινε λιγότερο χρόνο εργασίας και πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα προϊόντος.
Φυσικά, λόγω της πολυεθνικότητας της Cosmote, υπάρχουν πολλές εδραιωμένες διαδικασίες, κάτι που βοήθησε σε μεγάλο βαθμό την ορθή εκτέλεση του έργου.

Αξιοποιήθηκαν λειτουργικότητες του συστήματος για την τυποποίηση όλων των διαδικασιών: από τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών-λογιστικών μέχρι τη διαχείριση της αποθήκης και τα logistics, κάτι το οποίο πιθανόν οποιοδήποτε άλλο σύστημα επίσης θα έκανε. Αυτό το κάτι επιπλέον που έφερε το Charisma ήταν το σύστημα προγραμματισμού, ώστε το σύστημα ERP να καταφέρει να τρέχει μια επιχείρηση, όχι απλά να την παρακολουθεί.

Για τις ανάγκες reporting, το σύστημα επιχειρηματικής ευφυίας Charisma Analyzer υλοποιήθηκε με σκοπό να βοηθήσει στην πραγματοποίηση όλων των συγκεκριμένων αναφορών, και σε εσωτερικό επίπεδο αλλά και από τη μητρική εταιρία, εντός του ομίλου. Έτσι, η προσπάθεια που κατέβαλαν 3-4 άνθρωποι για μια εβδομάδα πλέον αντικαθίσταται. Όλες αυτές οι αναφορές είναι διαθέσιμες μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. To Charisma Analyzer δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων αναφορών εύκολα, ακόμα και από τον ίδιο τον πελάτη, χωρίς την παρέμβαση της ομάδας της TotalSoft, και αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση της παγκόσμιας δραστηριότητας μιας εταιρίας.

Κρίσιμο σημείο του έργου ήταν για τον πελάτη να αναλάβει πλήρως τη λειτουργία του συστήματος, λόγω της ύπαρξης πολλών interfaces που οδηγούσαν σε κινδύνους για τη λειτουργία του. Το τμήμα Πληροφορικής της Cosmote είναι ιδιαίτερα πολύτιμο και, με την ομάδα του Charisma στο πλευρό του, το σημείο αυτό αντιμετωπίστηκε εύκολα.


Τα Αποτελέσματα
Η Cosmote αποκόμισε σημαντικά οφέλη για την ανάπτυξή της: παρακολούθηση αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο, λεπτομερή παρακολούθηση της σωστής κατάστασης των παγίων και του προϋπολογισμού, ηλεκτρονική διαχείριση συμβολαίων, αναφορές διοίκησης και ΔΛΠ (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) ή ενημερωμένη ανάλυση ανά κέντρο κόστους.

Η εφαρμογή παίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων μέσω της ισχυρής μηχανής για reporting, και διαθέτει ένα άρθρωμα για τη συντήρηση, τον εξοπλισμό και τη διαχείριση των συμβολαίων. Η ακρίβεια των δεδομένων είναι πλήρης, και αν προσθέσουμε σε αυτά τη διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο, επιτυγχάνουμε αυτό που θέλει ο κάθε manager. Τα εργαλεία αυτά έρχονται να ολοκληρώσουν τη λύση του Charisma ERP, προσφέροντας στην εταιρεία αναντικατάστατα εργαλεία για τη δημιουργία σεναρίων με στόχο την ανάπτυξη και για την πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς.

Άλλο ένα αξιοσημείωτο όφελος είναι η παρακολούθηση των διαρκών επενδύσεων που πραγματοποιεί η Cosmote. Η εταιρία εγκαθιστά πολλές κεραίες GSM σε όλη τη χώρα, με αρκετούς παρόχους για ένα μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων, καθώς και πλάνα απόσβεσης, και το Charisma καταφέρνει να διαχειριστεί αποτελεσματικά όλα τα στοιχεία αυτά. Αυτό ήταν επίσης ένα σημαντικό ζήτημα για το έργο, κάτι το οποίο είχε τονιστεί ιδιαίτερα.

"Το Charisma έχει ως στόχο να τρέχει την επιχείρηση και όχι να την παρακολουθεί. Η λύση που παρέχεται είναι εξαιρετικά διαμορφώσιμη και σε συνδυασμό με ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, δίνει στον διαχειριστή της Cosmote το τέλειο εργαλείο για την επίτευξη των αντικειμενικών του σκοπών. Εκτός από τη δυνατότητα παρακολούθησης των παγίων ή δημιουργίας στατιστικών για τα αποθέματα με απόλυτη ακρίβεια, η Cosmote σήμερα επωφελείται επίσης ενός περίπλοκου συστήματος reporting, που επιτρέπει τη δόμηση οποιασδήποτε αναφοράς για να επιτύχει μια παγκόσμια επιχειρηματική ανάλυση. Δεδομένης της περιπλοκότητας του έργου, ο χρόνος υλοποίησης ήταν πραγματικά χρόνος ρεκόρ", αναφέρει ο Daniel Mateescu, Charisma Enterprise Manager.
 

Άλλες συστάσεις

Άλλοι πελάτες

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.