Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma ERP I Επιπρόσθετα Modules I Οικονομική Εκτίμηση Κινδύνου

Οικονομική Εκτίμηση Κινδύνου

Η κατάσταση που επικρατεί στην οικονομική αγορά της Ρουμανίας  υποστηρίζει την αύξηση του χαρτοφυλακίου τω ν οικονομικών, τραπεζικών και μη τραπεζικών ιδρυμάτων από τη μία πλευρά αλλά αυξάνει και τον εμπορικό και πιστωτικό κίνδυνο εξαιτίας των νομικών κενών που υπάρχουν. Τα οικονομικά ιδρύματα πρέπει να είναι προετοιμασμένα και να λαμβάνουν ακριβή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση ώστε να την παρέχουν στους πιθανούς πελάτες τους, έτσι ώστε να αποφύγουν  περιστατικά αφερεγγυότητας και μη πληρωμών. Επιπροσθέτως, κάθε εταιρεία που συνεργάζεται με προμηθευτές έχει πλέον τη δυνατότητα να ενημερωθεί προκαταβολικά για πιθανούς κινδύνους που μπορεί να επιφέρει μία τέτοια εμπορική συμφωνία.

Η λύση Charisma Financial Risk Assessment δημιουργεί αναφορές σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που απαιτούνται για την ανάλυση των κινδύνων στη σχέση μεταξύ εταιρείας και πιθανών συνεργατών. Είτε μιλάμε για το ιστορικό ενός πελάτη, την μετοχική του σύνθεση, τους μετόχους, την εκτίμηση του κινδύνου ή την οικονομική αναφορά των τελευταίων ετών, το Charisma Financial Risk Assessment παρέχει όλη τη σημαντική πληροφορία έτσι ώστε η πρόσβαση να είναι γρήγορη και να μειωθούν οι οικονομικοί κίνδυνοι.


Επιχειρησιακά και Οικονομικά Οφέλη

Μειώνει τους επιχειρησιακούς κινδύνους

Αναλύοντας σε βάθος την οικονομική κατάσταση των συνεργατών, από τα πρώτα στάδια συνεργασίας, η λύση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο να προχωρήσει μία συμφωνία που μπορεί να γίνει επιβλαβής για την εταιρεία.

Μειώνει τα επιχειρησιακά κόστη

Λόγω της συγκέντρωσης και της γρήγορης προβολής της πληροφορίας με μόνο ένα κλικ στο περιβάλλον του Charisma ERP, η λύση μειώνει σημαντικά τα επιχειρησιακά κόστη για άτομα που συμμετέχουν στον έλεγχο της πληροφορίας μέσω εσωτερικών επικοινωνιακών κέντρων.

Υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων
Παράγει σύνθετες και ολοκληρωμένες οικονομικές αναφορές σχετικά με τους συνεργάτες κάτι που προσφέρει σημαντική υποστήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έχοντας έτσι σημαντική συμβολή στην επικύρωση ή την ακύρωση πιθανών νέων επιχειρηματικών συμβάσεων.


Πλεονεκτήματα

 • Συγκεντρώνει την πληροφορία σε μία μοναδική βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες.
   
 • Κατηγοριοποιεί την πληροφορία ανάλογα με τη θεματική της:  το προφίλ της εταιρείας, στοιχεία αφερεγγυότητας ως προς της πληρωμές, εκτίμηση κινδύνου, πιστωτικό όριο, την ιστορία της εταιρείας, τις επιχειρηματικές μονάδες και τους εργαζομένους, τους μετόχους, τους επενδυτές, κτλ.
   
 • Παράγει ολοκληρωμένες αναφορές για στοιχεία της εταιρείας όπως:  οικονομικά και διαφημιστικά δεδομένα, την αξιολόγηση της αποδοτικότητας, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των 5 τελευταίων ετών (ισολογισμός, κέρδη και ζημίες, πρόοδο των προϊόντων από χρόνο σε χρόνο), τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα, τα επιχειρηματικά θέματα, κτλ.
   
 • Επιτρέπει την αξιολόγηση της εταιρείας σε βάθος, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των συμφερόντων, δημιουργώντας πιστωτικά όρια, βαθμολογώντας τους δείκτες, συγκρίνοντας τους τομείς, τους αρνητικούς οικονομικούς δείκτες, τις διάφορες πληρωμές, τον προϋπολογισμό κρατικών χρεών, κτλ.
   
 • Παράγει αναφορές δεδομένων και τις κοινοποιεί γρήγορα σχετικά με τα εταιρικά χρέη προς το κράτος, τυχόν περιστατικά παραπόνων για πληρωμές, σχετικά με θέματα κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και προς το ταμείο ανεργίας για τους εργαζομένους της εταιρείας, σχετικά με νομικά θέματα στα οποία εμπλέκεται, κτλ.
   
 • Δημιουργεί και προσφέρει αναφορές στους διαχειριστές της εταιρείας, στους διαχειριστές των συνεργαζόμενων εταιρειών καθώς και για τις εμπορικές σχέσεις των κύριων μετόχων με τις άλλες εταιρείες.
   
 • Παρέχει ένα πλήρες ιστορικό της εξέλιξης της εταιρείας, από το ξεκίνημά της μέχρι και σήμερα: τον αριθμό των εργαζομένων, τη μετοχική δομή, το κεφάλαιο, την αφερεγγυότητα, τις ειδήσεις, κτλ.
   
 • Παρέχει πληροφορίες και παραμετροποιήσιμη υποστήριξη για τον υπάρχοντα σχεδιασμένο μηχανισμό.
   
 • Εξασφαλίζει αυτόματη, και όχι μόνο, πρόσβαση στην οικονομικής φύσεως εξαγόμενη πληροφορία.

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.