Διαχείριση Πιστώσεων

Η Ρουμανία όπως και κάθε άλλο μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης έχει πολλές προοπτικές για επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις. Κάθε αναπτυσσόμενη οικονομία ενισχύει τη δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης για κάθε τύπο καταναλωτή, είτε έχουμε να κάνουμε με φυσικές είτε με νομικές οντότητες. Ανεξάρτητα από αυτό πρέπει να συνεργαστεί με τους πιστωτικούς παρόχους ή υπαλλήλους για εξοπλισμό, υπηρεσίες σχεδιασμού, οικιακά αγαθά ή θα πουλήσει απευθείας τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Το χρηματοπιστωτικό- τραπεζικό ίδρυμα χρειάζεται να μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς και να βελτιώνει τη διαδικασία πιστώσεως.

Το υποσύστημα Πιστώσεων διασφαλίζει τη συνολική διαχείριση της δραστηριότητας πιστώσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση εξοπλισμού για άτομα ή επιχειρήσεις ή για την επέκταση της εταιρείας σε άλλα επιχειρηματικά πεδία.


Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Αυξάνει την αποδοτικότητα της διαχείρισης της διαδικασίας πιστώσεων με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Καταγράφει τη διαδικασία πιστώσεων απευθείας από το κατάστημα χρησιμοποιώντας την Front-Office λειτουργία.
 • Πλήρης κάλυψη της πιστωτικής ροής: προσφορά, ανάλυση, προετοιμασία και παρακολούθηση συμβολαίου. Υλοποίηση της παρακολούθησης και ροές εγκρίσεων οι οποίες ταιριάζουν απόλυτα στις εσωτερικές διαδικασίες.
 • Πλήρης κάλυψη των βημάτων που συμμετέχουν στη διαχείριση των συμβολαίων πιστώσεων: πληρωμή των πιστώσεων στον πελάτη ή τον προμηθευτή για το προϊόν ή την υπηρεσία, ενεργοποίηση συμβολαίου, ειδοποιήσεις πληρωμών στον πελάτη για αποζημίωση πιστώσεων, εντοπισμός κακοπληρωτών (ποινές, ειδοποιήσεις, δικαστικές κλήσεις).
 • Δυνατότητα εκτύπωσης των απαιτούμενων εγγράφων και φορμών.
 • Επιλογή διαφόρων νομισμάτων στο επίπεδο χαρτοφυλακίου και χρηματοδότηση διαφόρων αντικειμένων.
 • Συνολική διαχείριση των συμβολαίων πιστώσεως, από τις οικονομικές παραμέτρους ( τόκοι, αξία πιστώσεως, πρόγραμμα πληρωμών, αμοιβές, διακοπή πελάτη, συλλογή πόντων, κίνδυνοι, πληροφορίες αιτούντα) μέχρι τους συμμετέχοντες για εγκρίσεις και παρακολούθηση (συμμετέχοντες συνεργάτες, χρηματοοικονομικές εταιρείες, εγγυήσεις, ασφάλειες, αποδείξεις, πρόστιμα).
 • Παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, διαχωρισμένο με δικαιώματα πρόσβασης.
 • Ενσωμάτωση με το PayNet. Περιβάλλον εξαγωγής/ εισαγωγής αρχείων μεταξύ του Charisma ERP και του διαχειριστή της κάρτας.


Μειώνει το λειτουργικό κόστος καθώς και αυτό που σχετίζεται με τις προμήθειες του γραφείου:

 • Σταματάει η αποστολή φυσικών και ηλεκτρονικών εγγράφων μέσω fax ή e-mail μεταξύ τμημάτων ή μεταξύ καταστημάτων και των κεντρικών.
 • Ολοκληρωμένη παρακολούθηση των εγγράφων και των διαδικασιών που προκύπτουν από μία διαδικασία πιστώσεως: προσφορά, αρχείο, συμβόλαιο, εγγυητικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για το αρχείο ανάλυσης, ασφάλεια, πληρωμές, αποζημιώσεις.
 • Ενσωμάτωση με διάφορα συστήματα πληρωμών. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές των πελατών ενσωματώνονται σωστά μέσα στο σύστημα, συνδέονται και συσχετίζονται σε πραγματικό χρόνο με τις ειδοποιήσεις των πληρωμών σε επίπεδο συμβολαίου ή πληροφοριών.
 • Καλύπτει τις NBR αναφορές, υπολογισμό προστίμων, ισοτιμίες συναλλάγματος ή προβλέψεις για τυχόν διαφορές καθώς και τόκους ομολογιών στο τέλος του κάθε μήνα.
 • Παρακολουθεί την ιστορία των αλλαγών μέσω συνοδευτικών εγγράφων στα ήδη υπάρχοντα συμβόλαια. Διαχειρίζεται τις αλλαγές που προκύπτουν κατά την υπογραφή των συμβολαίων (καινοτομίες, αλλαγές επιτοκίων, εκ νέου υπολογισμός του προγράμματος πληρωμών).
 • Διαχειρίζεται τα έγγραφα ασφαλείας και τις απαιτούμενες ασφάλειες σε επίπεδο συμβολαίου ή προσφοράς, καθώς και τις αλλαγές που γίνονται σε αυτά σε πραγματικό χρόνο διατηρώντας και την ιστορικότητά της.
 • Εύκολη ενσωμάτωση στο Charisma ERP για διαχείριση των πληρωμών σε πελάτες/ προμηθευτές και για τις αποδείξεις των πιστωτικών αποζημειώσεων.


Αυξάνει το μερίδιο της εταιρείας στην αγορά με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Διαχειρίζεται τις πιστωτικές κάρτες, τις προσωπικές πιστώσεις και διάφορες άλλες μορφές χρηματοδότησης.
 • Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Αυτοματοποιεί το πιστωτικό σύστημα προσφέροντας τη δυνατότητα χρήσης σε πραγματικό χρόνο από τους χειριστές στα καταστήματα, στις θυγατρικές ή στους προμηθευτές με τους οποίους ο οργανισμός έχει συμβάσεις πιστωτικών εγγυήσεων.??
 • Χρησιμοποιεί ευέλικτα χρηματοοικονομικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στην οικονομική αγορά. Καθορίζουν και ελέγχουν τους οικονομικούς όρους ορίζοντας σταθερά ή κυμαινόμενα επιτόκια, ήδη ορίων χρηματοδότησης, αποτελεσματικές περιόδους, σταθερές ή μεταβαλλόμενες αμοιβές, υπολογίζονται βάση παραμετροποιήσιμων συναρτήσεων, χρηματοδοτούμενες κατηγορίες προϊόντων ή αντικειμένων.
 • Παραμετροποιήσιμα μηνιαία και τριμηνιαία προγράμματα πληρωμών, με την πιθανότητα χορήγησης περιόδου χάρητος ή εποχιακές αποζημιώσεις.
 • Υψηλή παραμετροποιησιμότητα. Διατήρηση σκοραρίσματος, τιμές ορίων, πληροφορίες αιτούντα, οικονομικές παραμέτρους, κατηγορίες πιστώσεως και κινδύνου, απαιτήσεις, ξεχωριστά και διαφορετικά προγράμματα πληρωμών, διάφορα οικονομικά όρια και όρια χρηματοδότησης, blacklist.

 

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Πιστώσεων

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.