Διαχείριση Παραγωγής

Το Charisma Manufacturing ενσωματώνει τη ροή παραγωγής μέσα στη συνολική διαχείριση των φυσικών πόρων και τις εργασίες της εταιρείας, προσφέροντας μεγάλα πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές όπως μείωση του κόστους, αύξηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, πιο άμεση αντίδραση στις αλλαγές που προκύπτουν στις διαδικασίας αγοράς και παραγγελίας και αύξηση  της ικανοποίησης του πελάτη.

Το Charisma Παραγωγή είναι ένα προϊόν που απευθύνεται στις εταιρείες παραγωγής υλικών, τελικών προϊόντων και ανολοκλήρωτων προϊόντων, ανεξάρτητα από τον τύπο τους. Καλύπτοντας όλες τις φάσεις της παραγωγής, από την τεχνολογική απελευθέρωση και τον προϋπολογισμό, την παρακολούθηση της παραγωγής, τον εκ των υστέρων υπολογισμό, οι λειτουργίες του υποσυστήματος καλύπτουν την παραγωγή παραγγελιών (μικρές παρτίδες), την παραγωγή αποθεμάτων (μεγάλες παρτίδες) ή την παραγωγή μεμονωμένων προϊόντων. Η λύση καλύπτει την παραγγελία παραγωγής (WorkShop) ή τη διαδικασία ροής παραγωγής (WorkFlow).

 
Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

 • Καθορίζει και παρακολουθεί με αποδοτικό  τρόπο την οργανωτική δομή – τα τεχνολογικά κέντρα της εταιρείας (πατώματα, εργαστήρια, business units), τις ικανότητες παραγωγής και τα χαρακτηριστικά της.
   
 • Καθορίζει τα προϊόντα και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται – ιεραρχικός ορισμός των προϊόντων, ανάθεση των συστατικών κάθε προϊόντος σε συγκεκριμένες λειτουργίες, ορίζοντας και παρακολουθώντας τους χρόνους που απαιτούνται για κάθε λειτουργία.
   
 • Μειώνει το χρόνο παραγωγής ανά προϊόν/παραγγελία μέσω της ενσωμάτωσής τους με τη λύση προγραμματισμού των πόρων παραγωγής (MRP).
   
 • Μειώνει το κόστος παραγωγής και βελτιστοποιεί την αγοραστική δραστηριότητα:
  • Μειώνει τα αχρησιμοποίητα αποθέματα αγοράζοντας πρώτες ύλες ή συστατικά προϊόντων τη σωστή στιγμή σύμφωνα με τις δυνατότητες της παραγωγής.
  • Εκτιμώντας τις παραγγελίες με τη βοήθεια προϋπολογισμένου κόστους βασισμένο σε λίστες σύνθεσης προϊόντων (BOM, συναρτήσεις, πορεία).
  • Η εκτίμηση κόστους γίνεται μέσω προϋπολογισμού και χρησιμοποιεί μία εντελώς παραμετροποιήσιμη δομή κόστους: αναθέτει τα έξοδα σε κάθε κέντρο κόστους, βασίζεται σε κλειδιά διανομής, συσχετίζει τις επιβαρυντικές χρεώσεις σε παλαιότερες ίδιου τύπου χρεώσεων, παρακολουθεί τα έξοδα σε σχέση με το έσοδα ανά κέντρο κόστους.
  • Δημιουργεί παραγγελίες είτε με μη αυτοματοποιημένο τρόπο (εισάγοντας τα προϊόντα στις παραγγελίες), είτε αυτόματα (ανακτώντας τις πρώτες ύλες ή τα επιμέρους συστατικά που απαιτούνται για την παραγωγή των παραγγελιών οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν).
 • Αυξάνει την αποδοτικότητα της παραγωγικής διαδικασίας προγραμματίζοντάς την σύμφωνα με τις παραγγελίες των πελατών, τις δυνατότητες παραγωγής, καθώς και τις αποδεδειγμένες επιδόσεις, την αναφορά των εκτελεσμένων ή εν εξελίξει παραγόμενων προϊόντων, διαχείριση των περισσευούμενων πρώτων υλών και διασφάλιση της ποιότητας.  
   
 • Βελτιστοποιεί το χρόνο παραγωγής εντοπίζοντας τις καθυστερήσεις και παρακολουθώντας και ελέγχοντας τη διαδικασία συνεχώς.
   
 • Αναδιοργανώνει γρήγορα την παραγωγή, βελτιστοποιώντας την παραγωγική διαδικασία (νέα επίπεδα, ροές, εξοπλισμός).
   
 • Αυξάνει την απόδοση των υπαλλήλων και ειδικότερα της ομάδας που εμπλέκεται στην παραγωγική διαδικασία χάρις της βαθύτερης κατανόησης των ρόλων και των καθηκόντων της εργασίας κάθε υπαλλήλου.
   
 • Προγραμματίζει πλήρως την παραγωγική διαδικασία καθορίζοντας το σχεδιαγράμματα παραγωγής σε διάφορα επίπεδα διοίκησης, οργανώνοντας τις παραγγελίες, προγραμματίζοντας τις παραγωγικές ροές, περιγράφοντας τη δομή κάθε παραγγελίας (αναγνώριση δεδομένων εσωτερικών παραγγελιών, καταγραφή των προϊόντων που περιέχονται σε κάθε παραγγελία και των παραγγελιών παραγωγής για την εκτέλεση κάθε μίας), σχεδιάζοντας τα σημαντικά business units που συμμετέχουν στην παραγωγική ροή και παρακολουθώντας τη ροή με τη βοήθεια των παραγωγικών αναφορών.
   
 • Παρακολουθεί την παραγωγική διαδικασία σε διάφορες διαστάσεις (δυνατότητες παραγωγής, όροι παράδοσης, επίπεδα ποιότητας, κτλ) ή για ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία (από την παραλαβή της παραγγελίας μέχρι την παράδοση).
   
 • Παρακολουθεί αποδοτικά τις παραγγελίες σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας – εκκίνηση (δημιουργία παραγγελιών παραγωγής για κάθε προϊόν συγκεκριμένα), αναμονή, ολοκλήρωση, ακύρωση, προσωρινή παύση.
   
 • Διαχείριση των παραγγελιών βάση των οποίων η παραγωγική διαδικασία ξεκινάει, έτσι ώστε να φτάσουν στο τελικό προϊόν.

 • Παρακολουθεί τα σημειώματα παράδοσης τα οποία εκδίδονται με την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας, καθώς και για τις παραγγελίες προς εξωτερικούς προμηθευτές όταν λείπει κάποια σημαντικό υλικό κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
   
 • Επικυρώνει κάθε βήμα της επιχειρηματικής διαδικασίας με τη βοήθεια εργαλείων ποιοτικής διασφάλισης.
   

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Παραγωγής

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.