Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma ERP I Επιπρόσθετα Modules I Διαχείριση Ασφαλίσεων

Διαχείριση Ασφαλίσεων

Οι εταιρείες που παρέχουν οικονομικές υπηρεσίες, οι ασφαλιστές αλλά και οι ασφαλιζόμενοι, χρειάζονται τις καλύτερες μεθόδους διαχείρισης των κάθε τύπου κινδύνων, σε μικρότερο κόστος και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το υποσύστημα Διαχείρισης Ασφαλίσεων είναι ένα ολοκληρωμένο και ισχυρό προϊόν λογισμικού το οποίο βελτιστοποιεί τη διαχείριση κληρονομιάς, οικονομικών, ή προσωπικών κινδύνων. Η λύση παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων με σκοπό να παρακολουθεί τα ασφαλιστικά συμβόλαια και κάθε είδους ασφαλιστήρια (κεφάλαια, οικονομικούς κινδύνους, Casco, κτλ) τα οποία υπογράφονται μεταξύ της εταιρείας ή του δικαιούχου του κεφαλαίου και οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία.


Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μειώνει το λειτουργικό κόστος
Λόγω της συγκέντρωσης και της αυτοματοποίησης της συνολικής ασφαλιστικής διαδικασίας, η πρόσβαση στην πληροφορία γίνεται εξαιρετικά εύκολη, ο περιττός χρόνος και ο χρόνος που ξοδεύεται σε χρονοβόρες εργασίες ελαχιστοποιείται και το λειτουργικό κόστος μειώνεται σημαντικά.

Αυξάνει την κερδοφορία
Η λύση υποστηρίζει τους πελάτες της εταιρείας διευκολύνοντας την ασφαλιστική διαδικασία και ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αναμονής για αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων.

Ελαχιστοποιεί τους επιχειρησιακούς κινδύνους
Λόγω της χρήσης κανόνων για την ακεραιότητα και βελτιστοποίηση των ροών που σχετίζονται με την εσωτερική πολιτική κάθε ασφαλιστικής εταιρείας, το προϊόν μειώνει σημαντικά τους λειτουργικούς και επιχειρησιακούς κινδύνους.


Χαρακτηριστικά

 • Παρέχει έλεγχο σχετικά με τα ασφαλιστήρια μέσω περιεχομένου, ασφαλιστικών όρων, ασφαλίστρων, εκπιπτόμενων ποσών ανά κατηγορία κινδύνου, ομάδων ασφαλιστικών συμβολαίων, περιοδικών προγράμματος πληρωμών.
   
 • Ορίζει το εύρος του ασφαλιστηρίου είτε συζητάμε για ασφάλεια κεφαλαίου, ασφάλεια ζωής, ασφάλεια αυτοκινήτου (MTPL) ή ασφάλεια από οικονομικούς κινδύνους.
   
 • Διαχειρίζεται τις ασφαλιστικές συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες, υποστηρίζοντας την αυτοματοποίηση παραγωγής ασφαλιστηρίων και ορίζοντας πρότυπα όρων σχετικά με το νόμισμα, την περιοδικότητα, τον τύπο προγράμματος πληρωμών, τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλισθέντων αξιών και των ασφαλίστρων, επιπλέον σχέσεις, αναλυτικός πίνακας φθοράς για κάθε τύπο ασφάλειας, κτλ.
   
 • Προσφέρει οφέλη μέσω της διαχείρισης των ασφαλιστικών συμβολαίων σε διάφορα νομίσματα, καθώς και σχετικά με τον προγραμματισμό των δόσεων της πληρωμής της ασφάλειας με βάση διάφορα κριτήρια.
   
 • Διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο ασφαλισμένων κεφαλαίων, ανεξάρτητα από τη φύση τους (αυτόματο, εξοπλισμού, ακίνητης περιουσίας, λογισμικού, MTPL, ζωής, κτλ) καταγράφοντας αποδοτικά και παράγοντας αναφορές με βάση τη συγκεκριμένη πληροφορία και τις ιδιότητες κάθε κατηγορίας κεφαλαίου αλλά και μέσω διαφόρων κριτηρίων επιλογής.
   
 • Παρακολουθεί την ιστορικότητα των αλλαγών σχετικά με τα ασφαλιστήρια μέσω των πρόσθετων αλλαγών που γίνονται σε αυτά: αλλαγή των οικονομικών παραμέτρων, αναπροσαρμογή των δόσεων ή της υπολειμματικής αξίας, προκαταβολές, εκχωρήσεις, ολοκληρώσεις, συνολικές απώλειες, κτλ.
   
 • Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά ανανέωσης ή συμπλήρωσης των ασφαλιστηρίων, με διάφορες δυνατότητες για τον εντοπισμό και την παραμετροποίηση των νέων εγγράφων και αξιών.
   
 • Διασφαλίζει τη συνολική παρακολούθηση του υποσυστήματος Leasing.
   
 • Επιτρέπει τη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών αξιών με πρόγραμμα πληρωμής των δόσεων του leasing συμβολαίου με βάση των πελάτη ή σύμφωνα με το συμβόλαιο, ανάλογα με την πε΄ρίπτωση.
   
 • Αυξάνει την αποδοτικότητα της διαχείρισης των οικονομικών σχετικά με τα ασφαλιστήρια μέσω:
  • Αρχείο ασφαλειών – ενώνει όλες τις δόσεις ασφαλειών με ημερομηνία λήξης μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Χρησιμοποιεί ένα βασικό έγγραφο για τη διαχείριση των χρεών του ασφαλιστή επιτρέποντας και την απευθείας και μη αυτοματοποιημένη πληρωμή τους.
  • Περιβάλλον διεπαφής πληρωμών για τους ασφαλισμένους – αυτοματοποιεί τις λειτουργικές ροές για τα ασφαλιστήρια που διαχειρίζονται οι εταιρείες leasing και ελέγχει τις πληρωμές οι οποίες γίνονται από το χρήστη απευθείας προς τον ασφαλιστή.
  • Μηνιαίες εγγραφές ασφαλιστικών συμβολαίων – χρεώνει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ως έξοδα. Χρησιμοποιείται για να καθορίσει τα μηνιαία έξοδα σε ασφαλιστήρια βάση των καταγεγραμμένων ασφαλιστηρίων, καθώς και των σχετικών πληρωμών.
    
 • Δημιουργεί τις αναφορές που σχετίζονται με τη διαχείριση, είτε με τον σύνηθες τρόπο είτε σύμφωνα με τον εκάστοτε πελάτη:
  • Γενική κατάσταση των ασφαλιστηρίων, συσσωρεύει όλα τα διαθέσιμα ασφαλιστήρια, ομαδοποιημένα ανά ασφαλιστή και περιλαμβάνοντας τα προς πληρωμή ποσά ή αυτά που έχουν ήδη εξοφληθεί.
  • Λίστα των ασφαλιστηρίων τα οποία λήγουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία προκειμένου να ειδοποιήσουν τους ασφαλισμένους για την ημερομηνία λήξης και να τους ενημερώσουν για την ανάγκη ανανέωσης των ασφαλιστηρίων.
  • Ασφαλιστικά συμβόλαια leasing – επιτρέπει την παρακολούθηση των προσφάτως δημιουργημένων συμβολαίων τα οποία χρειάζονται την προετοιμασία των αντίστοιχων ασφαλιστηρίων.
  • Παρουσίαση των χρεών και των ημερομηνιών λήξης ανά περίοδο για τον καλύτερο προγραμματισμό του cash-flow.
  • Ενδυναμώσεις – ζημιές MTPL/ CASCO, ταξίδια στο εξωτερικό.
  • MTPL/ NON-MTPL αρχείο χρεώσεων.
  • Αναφορά απωλειών.

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το υποσύστημα Διαχείρισης Ασφαλίσεων

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.