Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma ERP I Επιπρόσθετα Modules I Ασφαλιστικοί Πράκτορες

Ασφαλιστικοί Πράκτορες

Οι εταιρείες που παρέχουν ασφαλιστική μεσιτεία ενεργούν για λογαριασμό του πελάτη και πρέπει να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις μεθόδους διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων. Το υποσύστημα Ασφαλιστικών Πρακτόρων (Insurance Broker) παρέχει ένα πλήρες σύνολο εργαλείων για την παρακολούθηση των ασφαλιστικών συμβάσεων και ασφαλιστικών συμβολαίων όπως περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών κινδύνων κ.λ.π. προς όφελος των πελατών. Το προϊόν παρέχει την  ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε θέματα κληρονομιάς, οικονομικών , αστικής ευθύνης, προσωπικών κινδύνων  και είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις ροές εργασίας ειδικά για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μείωση του λειτουργικού κόστους
Χάρη στη συγκέντρωση και την αυτοματοποίηση της όλης διαδικασίας ασφάλισης, η πρόσβαση στις πληροφορίες καθίσταται εξαιρετικά εύκολη, ο διαθέσιμος χρόνος αυξάνεται και οι χρονοβόρες διαδικασίες ελαχιστοποιούνται με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Αύξηση της Αποδοτικότητας
Η εφαρμογή απλοποιεί τις διαδικασίες ασφάλισης και ελαχιστοποιεί τον χρόνο αναμονής για την επίλυση ειδικών καταστάσεων.

Ελαχιστοποίηση Λειτουργικού Κινδύνου
Ακλουθώντας τους εσωτερικούς κανόνες της κάθε εταιρίας για την ακεραιότητα και τη βελτιστοποίηση των ροών, το προϊόν ελαχιστοποιεί σημαντικά τους λειτουργικούς και επιχειρηματικούς κινδύνους.

Χαρακτηριστικά

 • Παρέχει τον έλεγχο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μέσω του περιεχομένου, των όρων  ασφάλισης, των ασφαλίστρων, των κινδύνων από τις συμβάσεις, την περιοδικότητα και τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών.
   
 • Τροποποιεί την χρήση της εφαρμογής ανάλογα με την μορφή της ασφάλισης  όπως την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, ασφάλιση ζωής, ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων (MTPL) ή την ασφάλιση χρηματοοικονομικών κινδύνων.
   
 • Επιτρέπει την έκδοση πληρωμών και τον υπολογισμό των δόσεων των συμβολαίων.
   
 • Διαχειρίζεται τις συμβάσεις ασφάλισης με τις ασφαλιστικές εταιρίες. Υποστηρίζει την αυτοματοποίηση της παραγωγής ακολουθώντας τις πολιτικές της κάθε εταιρίας με αντίστοιχα πρότυπα όπως το νόμισμα, η περιοδικότητα, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, τον τρόπο υπολογισμού της ασφαλιζόμενης αξίας και των ασφαλίστρων, των πρόσθετων δεικτών ανάλογα με το είδος της ασφάλειας κτλ.
   
 • Διαχείριση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε διαφορετικά νομίσματα, καθώς και προγραμματισμός των πληρωμών δόσεων βάσει διαφόρων κριτηρίων.
   
 • Διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων, ανεξάρτητα από τη κατηγορία αυτών (αυτοκινήτων, εξοπλισμού, ακινήτων, λογισμικού, αστικής ευθύνης, ζωής, κ.λπ.).Συλλέγει και υποβάλει εκθέσεις με αποτελεσματικό τρόπο χρησιμοποιώντας ειδικές πληροφορίες και ιδιότητες από την κάθε κατηγορία. Δυνατότητα πολλαπλών κριτηρίων φιλτραρίσματος.
   
 • Ελέγχει την ιστορικότητα των αλλαγών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μέσω προσθηκών: αλλαγή των οικονομικών παραμέτρων, τον επαναπρογραμματισμό των δόσεων ή της υπολειμματικής αξίας, τις προκαταβολές, τις αναθέσεις, τις λήξεις,  τις συνολικές απώλειες, κ.τ.λ.
   
 • Εξασφαλίζει την πλήρη ανιχνευσιμότητα με το υποσύστημα Leasing.
   
 • Αυξάνει την αποδοτικότητα της οικονομικής διαχείρισης των ασφαλιστήριων συμβολαίων μέσω:
  • Ασφαλιστικό Ληξιαρχείο – Συγκεντρώνει όλες τις δόσεις πληρωμών με ημερομηνία λήξης σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Χρησιμοποιείται ως βασικό έγγραφο για την διαχείριση των οφειλών για τον ασφαλιστή, καθώς επίσης και για την μη ηλεκτρονική πληρωμή.
  • Ειδικό περιβάλλον (interface) πληρωμών για τις ασφαλιστικές εταιρίες – Αυτοματοποιεί τις επιχειρησιακές ροές (ακολουθώντας τους εσωτερικούς κανόνες των εταιριών) ελέγχοντας τις πληρωμές οι οποίες έχουν γίνει απευθείας από τους πελάτες στους ασφαλιστές.
  • Μηνιαία στοιχεία ασφαλιστηρίων - Χρέωση των δόσεων ασφάλισης ως δαπάνες. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του μηνιαίου ποσοστού του της ασφαλιστικής δαπάνης, με βάση όλες τις καταγεγραμμένες εσωτερικές πολιτικές καθώς επίσης και τις προκαταβολές πληρωμών.  
    
 • Το σύστημα εξασφαλίζει την ολοκλήρωση των εργασιών των δύο εταιριών (την εταιρία μίσθωσης και του ασφαλιστικού μεσίτη).Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα σχετικά με τις ασφάλειες είναι κοινά, προσβάσιμα και για τα δύο μέρη, και η υποβολή των εκθέσεων υπολογίζονται αθροιστικά. Η ολοκλήρωση μεταξύ των δύο μερών περιλαμβάνει:
  • Κοινή δομή των κύριων πινάκων: μοναδικός κύριος πίνακας συνεργατών, πίνακας στοιχείων, διάγραμμα απολογισμών, των οικονομικών περιόδων και των κοινών διοικητικών περιόδων για την σταθεροποίηση των λογιστικών στοιχείων, των κοινών παραμέτρων και των τύπων υπολογισμών.
  • Συσχετισμός των συμβάσεων μίσθωσης και των ασφαλιστήριων συμβολαίων που εκδίδονται και συντηρούνται από τον ασφαλιστικό μεσίτη.
  • Την ύπαρξη συμβολαίου συλλογής μεταξύ των δύο επιχειρήσεων, η οποία περιλαμβάνει την λήψη της ασφάλειας μέσω του λογαριασμού της εταιρίας μίσθωσης.
  • Παράγει εκθέσεις για την διοίκηση, τυποποιημένες ή ειδικά διαμορφωμένες ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη:
  • Γενική ασφαλιστική θέση, η οποία συσσωρεύει όλες τις υπάρχουσες πολιτικές, ομαδοποιημένες ανά ασφαλιστικό οργανισμό, και συμπεριλαμβανομένων των ποσών που έχουν καταβληθεί ή των αυτών που πρέπει να καταβληθούν.
  • Κατάλογος των πολιτικών,  με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης για την κοινοποίηση της εγγύτητας της ημερομηνίας λήξης και την ανάγκη της ανανέωσης αυτών.
  • Συμβάσεις ασφαλιστικής μίσθωσης για την παρακολούθηση και την δημιουργία των απαραιτήτων πολιτικών για τα νέα συμβόλαια.
  • Δήλωση των χρεών και ημερομηνίες λήξης περιοδικά για τον προγραμματισμό των ταμειακών ροών.
  • Εξουσιοδοτήσεις – Αστικής Ευθύνης (MTPL/CASCO) ζημιών, ταξιδιών εξωτερικού.
  • Ληξιαρχείο δαπανών Αστικής – Μη Αστικής ευθύνης.
  • Έκθεση απώλειας.

Πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.