Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma ERP I Επιπρόσθετα Modules

Επιπρόσθετα Modules

Financial Leasing

Το υποσύστημα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης είναι ένα προϊόν λογισμικού ειδικά σχεδιασμένο ώστε να βελτιστοποιεί τα οικονομικά συμβόλαια και τη διαχείριση των διαδικασιών μισθώσεων. Η λύση καλύπτει τη συνολική εσωτερική ροή των εταιρειών παροχής οικονομικών υπηρεσιών, από την προετοιμασία των συμβολαίων με τους πιθανούς πελάτες μέχρι τη σύναψη των υπογεγραμμένων συμβολαίων, ώστε να είναι συμβατά με κάθε νομικό ή χρηματοοικονομικό πακέτο, κάθε είδος αναφορών σχετικά με τα χρέη πελατών ή κανονισμών IFRS, σε κάθε γλώσσα ή επιχειρησιακή ροή.

Πάνω Περισσότερα

Operating Leasing

Το υποσύστημα Επιχειρησιακό Leasing είναι μία ευέλικτη λύση, απευθυνόμενη σε εταιρείες που παρέχουν επιχειρησιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μισθώσεων, βελτιστοποιώντας όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με ενοικιάσεις στόλων για συγκεκριμένες περιόδους. Με μερίδιο μεγαλύτερο από το 80% της αγοράς, το Charisma είναι ο αναγνωρισμένος ηγέτης στο πεδίο των επιχειρησιακών μισθώσεων και χρησιμοποιείται από τις πλέον ισχυρές επιχειρήσεις μισθώσεων.

Πάνω Περισσότερα

Αναχρηματοδότηση

Το υποσύστημα αναχρηματοδότησης είναι μία λύση λογισμικού σχεδιασμένη για να βελτιστοποιήσει και να διευκολύνει τις λειτουργίες σχετικά με τη χρηματοδότηση συμβολαίων για εσωτερικές λειτουργίες ή συμβόλαια μίσθωσης, ενσωματώνοντας τη διαχείριση των δανείων από μετόχους ή τραπεζικά ιδρύματα. Το σύστημα διαχειρίζεται με συνέπεια τις χρηματοδοτήσεις και τις αναχρηματοδοτήσεις στο σύνολό τους, παρέχοντας μία συνεπή, διαφανή όψη σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας.

Πάνω Περισσότερα

Financial Wholesale

Το υποσύστημα Financial Wholesale παρακολουθεί και διαχειρίζεται με αποδοτικό τρόπο τα συμβόλαια χονδρικής που υπογράφονται με τους εμπόρους ή με τρίτους με σκοπό την πώληση αγαθών σε μεγάλες ποσότητες με όρους κερδοφόρους για την εταιρεία. Η λύση επιτρέπει τον υπολογισμό των τόκων και των φόρων που συνδέονται με τα συμβόλαια και διατηρεί το ιστορικό των αλλαγών σε όλες τις φάσεις ενός συμβολαίου χονδρικής.

Πάνω Περισσότερα

Factoring

Το υποσύστημα Factoring έχει το πλεονέκτημα ενσωμάτωσης της διαχείρισης της ανάληψης των συμβολαίων οικονομικών απαιτήσεων, ενώ αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιο του πελάτη και την κερδοφορία της εταιρείας. Η λύση διαχειρίζεται με ευέλικτο τρόπο τα πιστωτικά όρια, τα ισχύοντα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τις κατηγορίες κινδύνου σχετικά με τη βαθμολόγηση του πελάτη αλλά και τους μηχανισμούς υπολογισμού των τόκων και των εκπτώσεων.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Ασφαλίσεων

Το υποσύστημα Διαχείρισης Ασφαλίσεων είναι ένα ολοκληρωμένο και ισχυρό προϊόν λογισμικού το οποίο βελτιστοποιεί τη διαχείριση κληρονομιάς, οικονομικών ή προσωπικών κινδύνων. Η λύση παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων με σκοπό να παρακολουθεί τα ασφαλιστικά συμβόλαια και κάθε είδους ασφαλιστήρια (κεφάλαια, οικονομικούς κινδύνους, Casco, κτλ) τα οποία υπογράφονται μεταξύ της εταιρείας ή του δικαιούχου του κεφαλαίου και οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία.

Πάνω Περισσότερα

Ασφαλιστικοί Πράκτορες

Το υποσύστημα Ασφαλιστικών Πρακτόρων (Insurance Broker) παρέχει ένα πλήρες σύνολο εργαλείων για την παρακολούθηση των ασφαλιστικών συμβάσεων και ασφαλιστικών συμβολαίων όπως περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών κινδύνων κ.λ.π. προς όφελος των πελατών. Το προϊόν παρέχει την ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε θέματα κληρονομιάς, οικονομικών , αστικής ευθύνης, προσωπικών κινδύνων και είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις ροές εργασίας ειδικά για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Στόλου Οχημάτων

Το υποσύστημα Διαχείρισης Στόλου αυξάνει την αποδοτικότητα της διαχείρισης της στάθμευσης του στόλου οχημάτων, μειώνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία. Η λύση αυτοματοποιεί τον υπολογισμό του κόστους των οδηγών και των εργασιακών ροών, βελτιστοποιώντας τη στάθμευση των οχημάτων και συνεισφέροντας σημαντικά στην αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Πιστώσεων

Το υποσύστημα Πιστώσεων είναι ένα προϊόν το οποίο έχει στόχο τη διαχείριση και βελτιστοποίηση των πιστώσεων των καταναλωτών, της πίστωσης των υποθηκών ή τη χορήγηση πιστωτικών καρτών απευθείας σε κάθε άτομο ή εταιρεία για τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού ή για την ανάπτυξη της επιχείρησης σε διάφορα επιχειρηματικά πεδία. Η λύση καλύπτει ολόκληρη την επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ροή χορήγησης πιστώσεως, συνεισφέροντας σημαντικά στην αύξηση της διαδικασίας πιστώσεως και στη μείωση της γραφειοκρατίας και του λειτουργικού κόστους.

Πάνω Περισσότερα

Web Credits

Το Υποσύστημα Πιστώσεων μέσω Διαδικτύου είναι μια online εφαρμογή για τη διαχείριση των αιτήσεων πίστωσης σε πραγματικό χρόνο, ανεξάρτητα από τον τύπο τους (για καταναλωτικό, στεγαστικό δάνειο ή έκδοση πιστωτικών καρτών), προκειμένου να χορηγηθεί και σε φυσικά πρόσωπα άμεσα, αλλά και σε εταιρίες για τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού τους ή της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης σε διάφορα πεδία.

Πάνω Περισσότερα

Οικονομική Εκτίμηση Κινδύνου

Το Charisma Financial Risk Assessment είναι μία υπηρεσία που ενσωματώνεται στο Charisma ERP, παρέχοντας πολύτιμη οικονομική και επιχειρησιακή πληροφορία στις Ρουμανικές εταιρείες σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματά τους. Προερχόμενο από σταθερές και πιστοποιημένες πηγές, το Charisma Financial Risk Assessment παρέχει σε οικονομικά, τραπεζικά, μη τραπεζικά ιδρύματα και άλλης κατηγορίας ιδρύματα, εργαλεία και παραμέτρους που χρειάζονται για να αξιολογήσουν τη συνεργασία ή τον κίνδυνο μη πληρωμής από πιθανούς πελάτες.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Λιανικής

Το υποσύστημα Διαχείρισης Λιανικής του Charisma είναι η πλέον εξελιγμένη και δημοφιλής λύση POS (Point of Sale) στη Ρουμανία, κυρίως λόγω της ευελιξίας του να καλύπτει ταχύτατα κάθε επιχειρησιακή ανάγκη που μπορεί να δημιουργηθεί σε ένα σημείο πώλησης. Η λύση επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των πωλήσεων των προϊόντων επιτρέποντας διάφορους τρόπους πληρωμών (μετρητά ή/ και πιστωτική κάρτα/ δωροκάρτες/ χρεωστικές κάρτες), με σκοπό να διευκολύνει τη διαχείριση των σχετικών με τις πωλήσεις εγγράφων και των οικονομικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην σχέση μεταξύ καταστήματος και τελικού πελάτη.

Πάνω Περισσότερα

Cell Monitor

Το Charisma Cell Monitor είναι το γραφικό, φιλικό προς το χρήστη και ενημερωμένο περιβάλλον με την εικόνα του οργανισμού. Χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση από το χρήστη, η απόδοση της εταιρείας ή οι επιχειρηματικοί δείκτες αλλάζουν τιμές ανά δευτερόλεπτο, σύμφωνα με την εξέλιξή τους και μπορεί να έχει πρόσβαση κανείς από οπουδήποτε, όποτε επιθυμεί, μέσω μίας ασύρματης συσκευής που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (συμπεριλαμβάνεται και το iPad).

Πάνω Περισσότερα

Αναπλήρωση Αποθεμάτων

Το υποσύστημα αναπλήρωσης αποθεμάτων αυξάνει την αποδοτικότητα και βελτιστοποιεί την προετοιμασία της διαδικασίας αποθεμάτων για κάθε τύπου οργανισμό για μελλοντικές, προβλεπόμενες και αυτόματα υπολογιζόμενες πωλήσεις. Βασισμένο στην ιστορικότητα του τζίρου και τη ζήτηση των πελατών, αλλά και στις λογικούς περιορισμούς που θέτει η κάθε εταιρεία, τα αποθέματα είναι αναπληρώνονται μονίμως μέσα προγραμματισμού και παραγγελιών προς τους προμηθευτές ή μετακινώντας τα αγαθά από την κεντρική αποθήκη προς τα καταστήματα, σταματώντας έτσι τον παραδοσιακό τρόπο μεσολάβησης του ανθρώπινου παράγοντα.

Πάνω Περισσότερα

WMS (Διαχείρισης αποθηκών)

Το Charisma WMS (Warehouse Management System) είναι μία εξελιγμένη λύση για την βελτίωση της παρακολούθησης των αποθεμάτων στις αποθήκες. Το προϊόν βοηθάει στην αύξηση της αποδοτικότητας των ροών εργασίας για αγαθά και προϊόντα, την λήψη και απογραφή τους, τη χωροταξική δομή και τη λογική δόμησης των αποθηκευτικών χώρων, την επεξεργασία και την υλικοτεχνική υποδομή εντοπισμού των δεμάτων, καθώς και την καλύτερη επιλογή και παράδοση των δεμάτων στους πελάτες. Το Charisma WMS βρίσκει εφαρμογή σε εταιρείες διανομής και λιανικής πώλησης, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας.

Πάνω Περισσότερα

M.R.P. (Mat. Req. Planning)

Το Charisma MRP (Material Requirement Planning) πρόκειται για ένα προϊόν εξαιρετικά απαραίτητο για τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις εταιρείες παραγωγής, αυτοματοποιώντας και βελτιστοποιώντας το σχεδιασμό αγορών και τη διαχείριση των αποθεμάτων. Βασισμένο στην ιστορικότητα της διαδικασίας αγορών, τα αποθέματα τροφοδοτούνται συνεχώς μέσω συστάσεων, προγράμματος και παραγγελιών πελατών, μέσω κρατήσεων ή μετακίνησης αγαθών από τα κεντρικά καταστήματα στα επιμέρους, μέσω ενός συγκεντρωτικού και γρήγορου τρόπου χωρίς να απαιτείται παρέμβαση από τους χρήστες.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Παραγωγής

Το Charisma Manufacturing είναι ένα προϊόν που απευθύνεται στις εταιρείες παραγωγής υλικών, τελικών προϊόντων και ανολοκλήρωτων προϊόντων, ανεξάρτητα από τον τύπο τους. Καλύπτοντας όλες τις φάσεις της παραγωγής, από την τεχνολογική απελευθέρωση και τον προϋπολογισμό, την παρακολούθηση της παραγωγής, τον εκ των υστέρων υπολογισμό, οι λειτουργίες του υποσυστήματος καλύπτουν την παραγωγή παραγγελιών (μικρές παρτίδες), την παραγωγή αποθεμάτων (μεγάλες παρτίδες) ή την παραγωγή μεμονωμένων προϊόντων. Η λύση καλύπτει την παραγγελία παραγωγής (WorkShop) ή τη διαδικασία ροής παραγωγής (WorkFlow).

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Το Charisma διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι ένα προϊόν σχεδιασμένο για να διαχειρίζεται εσωτερικά έργα και συμβόλαια εταιρειών κάθε μεγέθους. Η λύση ενσωματώνει και βελτιστοποιεί τις διαδικασίες που τρέχουν μεταξύ διαφόρων οντοτήτων μέσα στην εταιρεία, από τις προσφορές, τις διαπραγματεύσεις, τις υπογραφές, την παρακολούθηση, την εκτέλεση, τις αλλαγές μέχρι και την ολοκλήρωση. Απόλυτα ενσωματωμένο στο Charisma ERP, το υποσύστημα μειώνει τους κινδύνους ειδικά για τη διαχείριση μεγάλων έργων και αυξάνει την αποδοτικότητα της διαδικασίας υπογραφής συμβολαίων με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες.

Πάνω Περισσότερα

Self Service

Το Charisma Self Service είναι μία γρήγορη και αποδοτική πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ του οργανισμού, των συνεργατών, των πελατών και των προμηθευτών, η οποία μειώνει το κόστος λειτουργίας των τμημάτων εξυπηρέτησης πελατών, αυξάνει την ικανοποίηση του πελατολογίου, αυξάνει την αποδοτικότητα της προώθησης των αγαθών και δημιουργεί μία βάση για νέα προσοδοφόρα κανάλια. Περισσότεροι από 200,000 συνεργάτες οικονομικών υπηρεσιών, διανομής ή τηλεπικοινωνιακές εταιρείες στη Ρουμανία χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Charisma Self Service.

Πάνω Περισσότερα

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.