Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma ERP I Core Business I Διεθνές Εμπόριο

Διεθνές Εμπόριο

Η εξαφάνιση των συνόρων μεταξύ των περιφερειών, των χωρών, των βιομηχανιών, ή η διαφοροποίηση των μεθόδων της οικονομικής παρακολούθησης και επένδυσης είναι μόνο λίγα από τα στοιχεία, τα οποία αυξάνουν σημαντικά τόσο τον ανταγωνισμό όσο και τη δυσκολία του να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε μια αγορά με όλο και χαμηλότερα εμπόδια εισόδου. Μια σύγχρονη εταιρεία μπορεί να γίνει σημαντικός παίκτης στο πεδίο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της μόνο με τη βοήθεια των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, τηρώντας το διεθνές εφαρμοστέο δίκαιο, που μπορεί να υποστηρίξει την επιχειρηματική ανάπτυξη με διεθνείς εταίρους.

Το υποσύστημα του Εξωτερικού Εμπορίου αυτοματοποιεί και βελτιστοποιεί το σύνολο των λειτουργιών ειδικά για τις δραστηριότητες εισαγωγής και εξαγωγής, ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό πεδίο. Το υποσύστημα εξασφαλίζει την παρακολούθηση των παραγγελιών από εξωτερικούς προμηθευτές, τις διαδρομές των αγαθών, τις εργασίες Lohn, τις προσωρινές ή μόνιμες εισαγωγές και τα τελωνειακά πρωτόκολλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους φόρους και τους δασμούς, παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στη μείωση του λειτουργικού κόστους των οργανισμών κάθε μεγέθους.

Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Βελτιώνει το σύστημα λήψης αποφάσεων
Λόγω των νομοθετικών αλλαγών που προσαρμόζονται γρήγορα και λόγω των βασικών πληροφοριών εντός του συστήματος Charisma ERP, το υποσύστημα του Εξωτερικού Εμπορίου βελτιώνει το σύστημα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, βασιζόμενο σε αναφορές που συμμορφώνονται με το διεθνές πλαίσιο.

Αυξάνει τη διεθνή ανταγωνιστική δύναμη
Με την παροχή βασικών πληροφοριών για την επιλογή των καλύτερων προμηθευτών, σύμφωνα με τα εσωτερικά κριτήρια του οργανισμού, ή την «έξυπνη» αγορά που βασίζεται στην αναπλήρωση, το υποσύστημα υποστηρίζει τόσο την αυξημένη ισχύ της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων όσο και την αυξημένη επιχειρηματική ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και την αύξηση της λειτουργικών περιθωρίων.

Μειώνει τα λειτουργικά κόστη
Με την εξάλειψη των περιττών πραγμάτων και της χειριστικής προσπάθειας που απαιτείται για τη διαχείριση των αγορών και των εξωτερικών πωλήσεων, το υποσύστημα «Εισαγωγών-Εξαγωγών» μειώνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος και το χρόνο που δαπανάται σε περιττές, χρονοβόρες εργασίες, με τη βοήθεια των εξωτερικών εγγράφων που σχετίζονται με τα εμπορεύσιμα αγαθά.

Χαρακτηριστικά

 • Παρακολουθεί τις παραγγελίες προς τους προμηθευτές εξωτερικού επιβεβαιώνοντας τις ημερομηνίες αποστολής και παραλαβής
   
 • Καταγράφει τον κατάλογο του περιεχομένου (packing list) του προμηθευτή εξωτερικού, ένα έγγραφο που συνοδεύει το φορτίο.
   
 • Υπολογίζει τους φόρους και τους δασμούς βασιζόμενο στους διεθνείς τελωνειακούς κώδικες.
   
 • Παρακολουθεί τη συμφωνία των τιμών που έχουν συμφωνηθεί με τον προμηθευτή εξωτερικού (τιμοκατάλογοι σε ξένο νόμισμα).
   
 • Επιτρέπει την προ-αποθήκευση αγαθών φυλάσσοντας τα αγαθά των επιχειρηματικών συνεργατών.
   
 • Υπολογίζει την τιμή εγγραφής στην απογραφή εμπορευμάτων, βασιζόμενο στην τιμή CIP, στους φόρους και τους δασμούς και στις σχετικές υπηρεσίες (ναύλος και ασφάλεια).
   
 • Καταγράφει και παρακολουθεί τα τιμολόγια των διαφόρων εξωτερικών ή εσωτερικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την εισαγωγή (ναύλος, δασμοί κ.λπ.).
   
 • Λειτουργεί με πολλαπλά νομίσματα, τονίζοντας επίσης τις συναλλαγματικές διαφορές. Το κόστος των αγαθών που πωλούνται παρακολουθείται επίσης σε ιστορικό συναλλαγματικών ισοτιμιών.
   
 • Εξασφαλίζει τον κατάλληλο χειρισμό των διαφορών κατά την παραλαβή και το συμβιβασμό με τον προμηθευτή εξωτερικού.
   
 • Δημιουργεί αυτόματα την Δήλωση Δασμών Εξαγωγής (DVE) βασιζόμενο στους δασμολογικούς κώδικες και στην χώρα εξαγωγής.
   
 • Παρέχει διαχείριση των αγορών από το εξωτερικό με την αυτόματη δημιουργία της Δήλωσης Δασμών Εισαγωγής (DVI) ή του ενδοκοινοτικού πρωτόκολλου αγοράς, μετά τη δημιουργία του Δελτίου Παραλαβής (NIR) με αυτόματη εκχώρηση των τελωνειακών και άλλων συναφών εξόδων, όπως έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, στις τιμές των προϊόντων.
   
 • Ακολουθεί την εσωτερική πρόοδο – με την ανάκτηση ή με τη μη καταβολή των τελωνειακών δασμών και του ΦΠΑ στο τελωνείο για τα εισαγόμενα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για τα εξαγόμενα προϊόντα.
   
 • Περιλαμβάνει το υποσύστημα του Lohn – το τελικό προϊόν μπορεί να εξαχθεί στον ίδιο προμηθευτή εξωτερικού που παρείχε την πρώτη ύλη χωρίς να πληρωθούν δασμοί.
   
 • Παρακολουθεί τις προσωρινές εισαγωγές και την αιτιολόγησή τους στο τελωνείο για τις σχετικές εξαγωγές (Lohn).
   
 • Είναι αμιγώς ενοποιημένο με τα βασικά υποσυστήματα στη σουίτα του Charisma ERP: Οικονομικά, Πωλήσεις, Αγορές, Πάγια, Διαχείριση Προϋπολογισμού, Αποθήκη, Διαχείριση Ασφαλειών και Διαχείριση Οικονομικών Συμβολαίων.
   

Πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Εξωτερικό Εμπόριο

Επιστροφή

 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.