Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma ERP I Core Business I Διαχείριση Πωλήσεων

Διαχείριση Πωλήσεων

Υπό την πίεση του αυξανόμενου ανταγωνισμού, πρέπει να εργάζεσαι έξυπνα και να επιτυγχάνεις περισσότερα με περιορισμένους πόρους. Το υποσύστημα πωλήσεων βοηθάει ώστε να ακολουθήσει η εταιρεία μία διαφημιστική στρατηγική χρησιμοποιώντας πιο αποδοτικά τους εσωτερικούς πόρους της, εξυπηρετώντας και αυξάνοντας τους υπάρχοντες πελάτες, ανεξαρτήτως επιχειρηματικού πεδίου. Το υποσύστημα αυτοματοποιεί και συγκεντρώνει τις αιτήσεις για προσφορές, τα τιμολόγια, τις παραγγελίες, τις ειδοποιήσεις, τις εκπτώσεις, τις διαφημιστικές εκστρατείες, τους τύπους των πελατών, τις περιοχές αγορών και διανομής.

 

Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Βελτιώνει τις σχέσεις με τους πελάτες
Λόγω της συνεπής, ολοκληρωμένης και μόνιμης ανανέωσης του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών, τις εκπτώσεις και τις προσφορές που απευθύνονται στους πελάτες για τις τρέχουσες καμπάνιες, το σύστημα παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία μίας εξαιρετικής επικοινωνίας μεταξύ του πελάτη και του οργανισμού.

Αυξάνει τις πωλήσεις
Λόγω της πληροφορίας που σχετίζεται με τις αγοραστικές προτιμήσεις κάθε πελάτη, η εταιρεία θα μπορεί να τον ενημερώνει για προϊόντα και υπηρεσίες παρόμοια με προηγούμενες αγορές του και έτσι να βοηθάει στην αύξηση των πωλήσεων και στην ικανοποίηση του πελάτη.

Μειώνει το κόστος και αυξάνει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων
Λόγω της μοναδικής βάσης δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη από παντού και πάντα και η πρόσβαση σε αυτή καθορίζεται με βάση εσωτερικούς κανονισμούς του οργανισμού, το σύστημα εξαλείφει την περιττή, χρονοβόρα εργασία, μειώνοντας έτσι το κόστος λειτουργίας και αυξάνοντας την παραγωγικότητα των υπαλλήλων.

Χαρακτηριστικά

 • Βελτιώνει τη διαχείριση των πελατών και των διαφημιστικών συμβολαίων.
   
 • Επιτρέπει πολλαπλές ιεραρχικές ταξινομήσεις στις αναφορές για πελάτες και προϊόντα.
   
 • Διαχειρίζεται ολόκληρη τη ροή εγγράφων μέσα στον κύκλο πωλήσεων (αίτηση για προσφορά τιμής, προσφορά, παραγγελία από τον πελάτη, επιβεβαίωση από τον πελάτη, ειδοποίηση αποστολής, τιμολόγιο πώλησης, κτλ)
   
 • Ακολουθεί τα πρότυπα τιμολογίων του οργανισμού σε επίπεδο εταιρείας, χώρας ή ομίλου.
   
 • Επιτρέπει την πολλαπλή τιμολόγηση για πολλούς πελάτες (χιλιάδες) βάση όρων συμβολαίου και λειτουργιών που εκτελούνται με τους συγκεκριμένους πελάτες κάποια χρονική περίοδο.
   
 • Χρησιμοποιεί μία μηχανή απόδοσης τιμών βασισμένη σε μία διαφημιστική πολιτική με υψηλό βαθμό παραμετροποίησης (επιτρέπει εκπτώσεις και προσφορές, σε ξεχωριστά ή μαζικά προϊόντα, πελάτες, όρους πληρωμών, πράκτορες, ομάδων προϊόντων, ομάδων πελατών, κτλ).
   
 • Επιτρέπει τη χρησιμοποίηση πολλαπλών τιμοκαταλόγων σε RONή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.
   
 • Κατηγοριοποιεί τους πελάτες σε χαρτοφυλάκια ανάλογα με τις περιοχές που κάνουν συναλλαγές.
   
 • Παρέχει έλεγχο των πιστώσεων σχετικά με το χρέος και τις μέρες καθυστέρησης των πληρωμών, επιτρέποντας το μπλοκάρισμα ή την ειδοποίηση τους όταν γίνεται μία πώληση.
   
 • Επιτρέπει τη διαχείριση των στόχων ανά πελάτη, πωλητή, περιοχή, καθώς και την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων με αυτόματο υπολογισμό των bonus.
   
 • Επιτρέπει την αυτόματη μείωση των αποθεμάτων βασιζόμενο σε εργασίες που γίνονται σε επίπεδο συναλλαγών (ειδοποίηση, τιμολόγιο).
   
 • Επιτρέπει τη δέσμευση αποθεμάτων όταν γίνεται η παραγγελία κάποιου πελάτη.
   
 • Ταυτόχρονη έκδοση και καταγραφή εγγράφων.
   
 • Αυτόματη χρέωση των εσόδων στα κέντρα κόστους.
   
 • Καθορίζει αυτόματες λειτουργίες: έκδοση τιμολογίων πώλησης βασισμένων σε προηγούμενα εκδοθέντα σημειώματα παράδοσης και σημειώματα βασισμένα σε επιβεβαιωμένες παραγγελίες.
   
 • Επιτρέπει την πώληση σε πολλαπλές μονάδες μέτρησης και συσκευασιών, ανεξάρτητα από τη μονάδα μέτρησης και το προϊόν το οποίο πωλείται.
   
 • Προσφέρει πολυεθνικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και διαχείρισης τιμολογίων σε διάφορα νομίσματα και διεθνές ΦΠΑ.
   
 • Υποστηρίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις που μπορεί να έχουν κυβερνήσεις, υπηρεσίες, εκπαιδευτικοί οργανισμοί κτλ.
   
 • Χρησιμοποιεί πληθώρα αναφορών πωλήσεων, είτε επιχειρησιακές είτε διοικητικές:
  • Εκθέσεις πωλήσεων ανά πελάτη, αντικείμενο, περίοδο (μέχρι επιπέδου ωρών), πράκτορα, περιοχή πωλήσεων.
  • Προσφορές προϊόντων
  • Εγγραφή πελατών
  • Έκθεση των αντικειμένων που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν έχουν σταλεί.
    
 • Ενσωματώνεται εύκολα με τα βασικά υποσυστήματα του Charisma ERP suite: Financials, Sales, Purchasing, Fixed Assets, Budgets, Inventory, External Trade, Insurance Management and Financing Contracts Management.
   

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Πωλήσεων

Επιστροφή

 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.