Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma ERP I Core Business I Διαχείριση Προϋπολογισμού

Διαχείριση Προϋπολογισμού

Σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις οι εταιρείες αντιμετωπίζουν υψηλή πίεση ώστε να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρησιακές ροές τους. Η μείωση του κόστους είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την επιβίωση και τη διατήρηση μίας έστω και μικρής κερδοφορίας. Προκειμένου να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά, χρειάζονται να ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις βασισμένες στην εικόνα που έχει, καθώς και σε οικονομικούς περιορισμούς που προκύπτουν σε πραγματικό χρόνο από κάθε επιχειρησιακή μονάδα. Η δημιουργία προϋπολογισμών σημαίνει να προγραμματίζεις εργασίες και λειτουργίες κάτι που απαιτεί τον αποδοτικό προγραμματισμό αυτών.

Το υποσύστημα διαχείρισης προϋπολογισμού βοηθάει στον καθορισμό, το σχεδιασμό και τον εξελιγμένο έλεγχο των προϋπολογισμών σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε κάθε οργανισμό ανεξαρτήτου μεγέθους και πολυπλοκότητας και επιχειρηματικού πεδίου. Το υποσύστημα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αποδοτική οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας, μέσω του έγκαιρου εντοπισμού  ευκαιριών ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά, γνωστά ή άγνωστα, έξοδα.

Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μειώνει το χρόνο που απαιτείται για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού
Λόγω της συγκέντρωσης όλων των προϋπολογισμών σε μία μόνο βάση δεδομένων, μαζί με όλη τη σχετική πληροφορία αποθηκευμένη και αυτή εκεί, η λύση παρέχει αναφορές πραγματικού χρόνου, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την ενοποίηση του προϋπολογισμού και αποδεσμεύοντας αυτόν τον χρόνο ώστε να είναι διαθέσιμος για να ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις.

Μειώνει τα λειτουργικά κόστη
Μειώνοντας τον αριθμό των εργαζομένων που συμμετέχουν στην ενοποίηση και στη διαδικασία συγκέντρωσης ετερογενής πληροφορίας, η λύση μειώνει το λειτουργικό κόστος, ελαχιστοποιεί την περιττή εργασία και έτσι ο χρόνος που εξοικονομείται αφιερώνεται για επαναλαμβανόμενους ελέγχους αλλά και εξαλείφονται τα ανθρώπινα λάθη καθώς δεν χρησιμοποιεί πολλά συστήματα ο κάθε χρήστης. Επιπρόσθετα, το υποσύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμών μειώνει τα κόστη μεταφοράς δεδομένων από ένα σύστημα στο άλλο παρέχοντας μία ολοκληρωμένη λύση.

Εξαιρετικές επιχειρησιακές ικανότητες
Λόγω του μεγάλου αριθμού σύνθετων και διαφόρων υλοποιήσεων σε διαφορετικά επιχειρηματικά πεδία, η λύση προσφέρει πλεονεκτήματα καθώς υποστηρίζεται από μία ομάδα με αξιοσημείωτη εμπειρία η οποία και εγγυάται την επιτυχία του έργου. Επιπρόσθετα, η ομάδα υλοποίησης υποστηρίζει την πρώτη παραγωγή προϋπολογισμού μέσω του συστήματος.

Χαρακτηριστικά

 • Παρακολούθηση των εξόδων και των εσόδων , και τα δύο συγκεντρωμένα και βασισμένα σε ιεραρχίες ανάλυσης κόστους.
   
 • Έλεγχος και διανομή προϋπολογισμών σε επίπεδο εργαζομένων, υπογεγραμμένων συμβολαίων, έργων, τμημάτων, διευθύνσεων, κέντρων κόστους ή ολόκληρου του οργανισμού.

 • Δημιουργία προϋπολογισμού βασισμένο σε περιόδους ανάλυσης ορισμένων από τον χρήστη (μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος).

 • Οργάνωση του προϋπολογισμού σε πίνακα, με μέγεθος ανάλογο των υπολογιζόμενων αντικειμένων και των κέντρων ανάλυσης.

 • Χρησιμοποίηση των εσόδων, των εξόδων, των στοιχείων ενεργητικού, των αντισταθμιστικών ρητρών, των εισπρακτέων λογαριασμών προκειμένου να δημιουργηθεί ο προϋπολογισμός. Συσχετισμός μεταξύ  των κέντρων ανάλυσης και των λογιστικών σημειώσεων.

 • Ενσωμάτωση του λογιστηρίου με όλα τα επιχειρησιακά τμήματα.

 • Κατανομή των καταγεγραμμένων αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας αυτόματες ή ορισμένες από το χρήστη παραμέτρους.
   
 • Κατανομή των παραμέτρων σύμφωνα με τα ποσοστά ή το ποσό.
   
 • Παραγγελία και ορισμός προτεραιοτήτων κατά τη διαδικασία διανομής.

 • Καθορισμός των δεικτών ανάλυσης κατά τον υπολογισμό του προϋπολογισμού.
   
 • Δυνατότητα να εισάγει λογιστικά σχόλια στον προϋπολογισμό.

 • Δημιουργία και μετατροπή προϋπολογισμών σε πραγματικό χρόνο.

 • Διαχωρισμός των δαπανών σύμφωνα με κέντρα κόστους/ κέρδους, και σύμφωνα με τα έσοδα/ έξοδα.
   
 • Πορεία εσόδων/ εξόδων ανά συνεργάτη ή γραμμή ανάλυσης.
   
 • Πολλαπλοί προϋπολογισμοί για παρελθοντικές ή μελλοντικές περιόδους.

 • Προϋπολογισμοί σε διάφορα νομίσματα.

 • Ολοκλήρωση προϋπολογισμών.

 • Γρήγορη παραγωγή αναφορών σχετικά με τα όσα περιελάμβανε ο προϋπολογισμός και αυτά που έχουν τελικά επιτεύχθηκαν, συγκεντρωμένες και εκτιμημένες ανά κέντρο ανάλυση και υπολογισμένο προϊόν.
   
 • Εξαγωγή δεδομένων οργανωμένα σε Excel για μελλοντική ανάλυση και εξωτερικές αναφορές.
   
 • Ενσωματώνεται εύκολα με τα βασικά υποσυστήματα του Charisma ERP suite: Financials, Sales, Purchasing, Fixed Assets,  Inventory, External Trade, Insurance Management and Financing Contracts Management.

 

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού

 

Επιστροφή

 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.