Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma ERP I Core Business I Διαχείριση Παγίων

Διαχείριση Παγίων

Όταν ο όγκος εργασίας αυξάνεται, κάθε οργανισμός αρχίζει να αντιμετωπίζει μία σειρά νέων προκλήσεων όπως ο εντοπισμός των αναθέσεων, των ποσοτήτων, οι τοποθεσίες, η συντήρηση ή η απόσβεση των παγίων. Είτε αυτά διαχειρίζονται με βάση τον αριθμό προϊόντος ή barcode, η μόνιμη και σωστή παρακολούθηση των παγίων της εταιρείας είναι μία σημαντική δραστηριότητα η οποία δείχνει πόσα πάγια έχει η εταιρεία, την τοποθεσία τους, ποιος είναι υπεύθυνος για αυτά, τον τελευταίο έλεγχο, το πρόγραμμα συντήρησής τους, καθώς και το κόστος και τις αποσβέσεις τους.


Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μειώνει τα έξοδα
Λόγω της συγκέντρωσης της πληροφορίας σχετικά με τα πάγια σε μία βάση δεδομένων, το σύστημα προστατεύει από απώλειες ή αναζητήσεις των παγίων και βελτιώνει σημαντικά τη συντήρηση των εταιρικών παγίων. Επιπρόσθετα, το σύστημα μειώνει την αγορά νέου ή άχρηστου εξοπλισμού διαχειριζόμενο σωστά τα πάγια τα οποία είναι διαθέσιμα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και μένουν αχρησιμοποίητα.

Μειώνει τον αριθμό των χρονοβόρων εργασιών
Λόγω της γρήγορης πρόσβασης σε πληροφορία που βασίζεται σε κανόνες πρόσβασης συνδυαζόμενη με την εσωτερική πολιτική ασφαλείας της εταιρείας το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί και έχει απευθείας ενημέρωση σχετικά με την αξία των παγίων της εταιρείας, αλλά και για άλλη προκαθορισμένη πληροφορία που υπάρχει μέσα στο σύστημα μέσω ολοκληρωμένων και παραμετροποιήσιμων αναφορών. Επιπρόσθετα, το υποσύστημα υπολογίζει με καλύτερη προσέγγιση τα μεγέθη απόσβεσης και τα έξοδα τα οποία βασίζονται σε σχεδιασμούς απόσβεσης, μειώνοντας τα ανθρώπινα λάθη.


Χαρακτηριστικά

 

 • Διαχειρίζεται τα πάγια, αποθηκεύοντας τα δεδομένα σχετικά με:
  • Πάγια υλικής φύσεως βασισμένα στη λίστα παγίων (η οποία περιλαμβάνει όλη τη σχετική πληροφορία με την καταγραφή των αποθεμάτων και της εξέλιξής τους με την πάροδο του χρόνου).
  • Πάγια υλικής φύσεως τα οποία είναι μέσα στην εταιρεία και έχουν αποκτηθεί μέσω συμβολαίων μίσθωσης.
  • Με άυλα πάγια (άδειες, προγράμματα, κτλ)
  • Μηνιαίες και συσσωρευμένες αποσβέσεις
    
 • Κάθε αλλαγή σχετικά με τη μεταφορά και διακίνηση αγαθών, την αξία, τη μέθοδο απόσβεσης των παγίων, όπως και διάφορα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά.
   
 • Περιλαμβάνει ορισμούς κλάσεων για τις ομάδες παγίων έτσι ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν συνήθη χαρακτηριστικά.
   
 • Επιτρέπει πολλαπλά συστήματα απόσβεσης τα οποία ποικίλουν ανά τύπο, διάρκεια, νόμισμα, μέθοδο εφαρμογής, μεταφέροντας το πλεονέκτημα του παράλληλου εντοπισμού πολλαπλών σχεδίων απόσβεσης ορισμένων σύμφωνα με εξ ολοκλήρου διαφορετικές δομές.
   
 • Επιτρέπει αλλαγές στη δομή, μειώνει/ αυξάνει την αξία, την τοποθεσία, το κέντρο κόστους.
   
 • Επιτρέπει διαφορετικές αναθέσεις οι οποίες ζητούνται από το νόμο ή βασίζονται στη πολιτική της εταιρείας.
   
 • Παρακολουθεί την ιστορικότητα των αλλαγών που γίνονται σχετικά με τα πάγια στη συνολική τους δραστηριότητα, σε όλο τον κύκλο ζωής του κάθε παγίου.
   
 • Παρέχει όλες τις νομικές αναφορές και μία πληθώρα άλλων συνηθισμένων, όπως ημερολόγια αποσβέσεων, λίστα με αριθμούς καταγεγραμμένων εμπορευμάτων, κτλ.
   
 • Περιλαμβάνει το αρχείο Παγίων – παρακολουθεί τα πάγια κάθε σημαντικής επιχειρησιακής οντότητας.
   
 • Ενσωματώνεται με τα βασικά υποσυστήματα του Charisma ERP suite: Financials, Sales, Purchasing, Fixed Assets, Budgets, Inventory, External Trade, Insurance Management και Financing Contracts Management.

 

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Διαχείριση Παγίων

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.