Αγορών

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα που επιβλέπει και βελτιστοποιεί τις διαδικασίες προμηθειών και αγορών και μπορεί να οδηγήσει σε ελαχιστοποίηση των οικονομικών και λειτουργικών εξόδων. Ένα τέτοιο σύστημα κάνει απόσβεση της αγοράς του σε λιγότερο από ένα χρόνο, παρέχοντας στη διοίκηση του οργανισμού πλήρη διαφάνεια σχετικά με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες, καθώς και για την δυνατότητα διαπραγμάτευσης του μεγέθους της παραγγελίας μέσω σωστής διαχείρισης.

Οικονομικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα

Αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων
Λόγω της σημαντικής ευελιξίας και εύκολης παραμετροποίησης του υποσυστήματος, το σύστημα μπορεί να παράγει αυτόματα τις απαιτήσεις σχετικά με τα προκαθορισμένα ήδη και τους τιμοκαταλόγους, διασφαλίζει την ανιχνευσιμότητα των εγγράφων και αναθέτει αυτόματα τα έξοδα στα κέντρα κόστους. Καταφέρνει ακόμα να βελτιστοποιήσει τις εργασίες που σχετίζονται με αγορές αφαιρώντας από τους υπαλλήλους περιττές και χρονοβόρες εργασίες.

Μειώνει το κόστος ανάλυσης
Το υποσύστημα αγορών παρέχει διαφάνεια στις διαδικασίες προμηθειών και αγορών, παράγοντας αναφορές σε πραγματικό  χρόνο σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Βελτιώνει την αγοραστική δύναμη
Το σύστημα παρέχει μία ενημερωμένη και συνεπή εικόνα ενισχύοντας τις ευκαιρίες διαπραγμάτευσης (οι πληροφορίες και τα υπόλοιπα λογαριασμών για τους επιχειρηματικούς συνεργάτες είναι πολύ σημαντικά υποστηρικτικά στοιχεία στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές).


Χαρακτηριστικά

 • Διαχειρίζεται τους προμηθευτές και τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί με αυτούς.
   
 • Δημιουργεί λίστες με προμηθευτές που έχουν συναφθεί συμφωνίες και μπορεί να χρησιμοποιήσει περιορισμούς ώστε να χρησιμοποιούνται αυτοί οι προμηθευτές στις διαδικασίες αγορών, ορίζοντας πιθανόν κάποια προτεραιότητα μεταξύ τους.
   
 • Διατηρεί λεπτομερή πληροφορία σχετικά με προϊόντα, φόρους και τιμοκαταλόγους, για διάφορα νομίσματα και ποσοστά έκπτωσης.
   
 • Εντοπίζει τα προϊόντα σύμφωνα με τους εσωτερικούς καταλόγους αλλά και τους καταλόγους των προμηθευτών.
   
 • Διαχειρίζεται ολόκληρη τη ροή των εγγράφων μέσα στον κύκλο αγορών (αίτηση αγοράς, αιτήσεις για προσφορές από τους προμηθευτές, παραγγελίες αγορών, τιμολόγια αγορών, προτιμολογήσεις κλπ) με όλες τις μεταξύ τους διασυνδέσεις.
   
 • Παρακολουθεί την πολιτική εγκρίσεων που ακολουθείται για την αίτηση αγοράς.
   
 • Δημιουργεί τις εντολές αγοράς απευθείας βασιζόμενο στα αποθέματα, σε διάφορα στοιχεία που τις αφορούν αλλά και τις παραγγελίες που εκκρεμούν.
   
 • Με βάση τις εγκεκριμένες αιτήσεις αγοράς, δημιουργεί ταχύτατα την κάθε παραγγελία για τον προμηθευτή (την ίδια στιγμή, η παραγγελία μπορεί να μπει στην αντίστοιχη εγκριτική ροή).
   
 • Επιτρέπει την παραλαβή και/ή τον έλεγχο των προϊόντων που έρχονται από τους προμηθευτές και διασφαλίζει τη δυνατότητα παρακολούθησής τους και των εγγράφων που χρησιμοποιούνται για αυτές τις εργασίες. Αναφέρει αυτόματα τις διαφορές εάν και όποτε εμφανιστούν. Η παραλαβή μπορεί να γίνεται κατά παρτίδες ή σειρές προϊόντων αλλά και για παρόμοια προϊόντα (αυτά θα δρομολογηθούν για παραγγελίες).
   
 • Επιτρέπει την παραλαβή προϊόντων χρησιμοποιώντας barcode scanner (είτε αυτό αφορά την εσωτερική αριθμοδότηση είτε αυτή του προμηθευτή).
   
 • Κάνει κράτηση προϊόντων (τα προϊόντα που παραλαμβάνονται καταχωρούνται σε μία παραγγελία και είναι διαθέσιμα μόνο για την αίτηση αγοράς λόγω της οποίας έχει γίνει η παραγγελία αυτή).
   
 • Παραλαμβάνει τα προϊόντα σε ένα αποθηκευτικό χώρο παραλαβής/ ελέγχου, με σήμανση αποθήκης ή για πώληση (έχει διαφορά από λογιστικής πλευράς).
   
 • Επιτρέπει την παραλαβή προϊόντων χωρίς να έχει προηγηθεί συγκεκριμένη παραγγελία η οποία μπορεί να γίνει μεταγενέστερα.
   
 • Επιτρέπει την απευθείας απογραφή των εμπορευμάτων αποφεύγοντας το βήμα παραλαβής/ ελέγχου.
   
 • Παρακολουθεί τους προμηθευτές ανά προϊόν έτσι ώστε να λαμβάνει τις πλέον αποδοτικές τιμές.
   
 • Παρακολουθεί ολόκληρη τη διαδικασία προμηθειών με διάφορες ολοκληρωμένες και αποδοτικές μεθόδους.
   
 • Διασφαλίζει την παρακολούθηση των εγγράφων και των προϊόντων που σχετίζονται με τις αγορές.
   
 • Χωρίζει αυτόματα τα έξοδα στα κέντρα κόστους.
   
 • Επιτρέπει την εκτύπωση κάθε είδους εγγράφου στα προκαθορισμένα πρότυπα της εταιρείας.
   
 • Παράγει σύνθετες αναφορές και δημιουργεί νέες μέσω ενός εύκολου και γρήγορου εργαλείου δημιουργίας αναφορών.
   
 • Έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να μπορεί να συνδεθεί με όλα τα βασικά υποσυστήματα του Charisma ERP: Financials, Sales, Purchasing, Fixed Assets, Budgets, Inventory, External Trade, Insurance Management και Financing Contracts Management.

 

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Αγορών

Επιστροφή

 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.