Core Business

GR::

Λογιστική

Το υποσύστημα Λογιστικής είναι μία ισχυρή λύση λογισμικού η οποία συλλέγει δεδομένα από τα υποσυστήματα του Charisma ERP και τα ενσωματώνει στη φόρμα λογιστηρίου. Ανεξάρτητα από τη δομή του, το μέγεθος, το διεθνές περιβάλλον, τη γλώσσα, το νόμισμα ή τους λογαριασμούς της εταιρείας, το υποσύστημα έχει τη δυνατότητα να παρέχει συγκεντρωτικά οικονομικά δεδομένα, την απαραίτητη πληροφορία σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή σχετικά με τα αποτελέσματα και την πρόοδο της οικονομικής απόδοσης της εταιρείας διαχρονικά.

Πάνω Περισσότερα

Treasury

Το υποσύστημα Treasury είναι ένα ισχυρό και σύνθετο εργαλείο για παρακολούθηση του τρέχοντος και μελλοντικών χρηματικών ροών μέσα στην εταιρεία, στο σύνολό της ή σε υπομονάδες της. Η πληροφορία συλλέγεται ενσωματώνοντας όλη τη σχετική με τα έσοδα- έξοδα πληροφορία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντική επιχειρησιακή ανάλυση και για μελλοντικές αποφάσεις, ώστε αυτές να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές.

Πάνω Περισσότερα

Cash Flow

Όλοι οι οργανισμοί, ανεξαρτήτως μεγέθους ή βιομηχανίας, θέλουν να ελέγχουν πλήρως και διαρκώς την οικονομική τους κατάσταση. Το υποσύστημα Cash Flow παρέχει υποστήριξη στον έλεγχο των ταμειακών εισροών και εκροών μέσα στον οργανισμό. Αντικειμενικός στόχος του υποσυστήματος αυτού αποτελεί η ακριβής και ορθή πληροφόρηση της διοίκησης της εταιρίας και η διατήρηση του βέλτιστου επιπέδου ταμειακών ροών.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Πωλήσεων

Το υποσύστημα πωλήσεων είναι ένα απαραίτητο μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος Charisma ERP, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να διασφαλίσει μία σωστή και αποδοτική διαχείριση την διαδικασιών πώλησης σε κάθε επιχειρηματικό πεδίο. Το υποσύστημα αυτοματοποιεί και συγκεντρώνει τις αιτήσεις για προσφορές, τα τιμολόγια, τις παραγγελίες, τις ειδοποιήσεις, τις εκπτώσεις, τις διαφημιστικές εκστρατείες, τους τύπους των πελατών, τις περιοχές αγορών και διανομής.

Πάνω Περισσότερα

Αγορών

Το υποσύστημα Αγορών όλες τις βασικές λειτουργίες ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σχεδιασμένου για την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών προμηθειών και αγορών, ξεκινώντας με την αγορά του κάθε προϊόντος και ολοκληρώνοντας με τη συνολική τους διαχείριση. Το υποσύστημα χρησιμοποιείται από τους πιο μεγάλους οργανισμούς στη Ρουμανία και είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ειδικές προδιαγραφές που θέτει κάθε ένας από αυτούς ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το μέγεθός του.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Παγίων

Το υποσύστημα Διαχείριση Παγίων έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει μία συνεχή, σωστή και αποδοτική παρακολούθηση του υλικού πάγιου ενεργητικού (πάγιο ενεργητικό και καταγραφή αγαθών) και άυλου αποσβέσιμου ενεργητικού (προγράμματα υπολογιστών, άδειες, καινοτομίες, εμπορικό σήμα). Τα υποσύστημα Διαχείριση Παγίων παρέχει μία συνεπή όψη του πάγιου ενεργητικού που κατέχει η εταιρεία, καθώς και τις αναθέσεις, τις ποσότητες, τα υποκαταστήματα, τη συντήρηση και την απόσβεση αυτών των παγίων.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Προϋπολογισμού

Το υποσύστημα διαχείρισης προϋπολογισμού βοηθάει στον καθορισμό, το σχεδιασμό και τον εξελιγμένο έλεγχο των προϋπολογισμών σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε κάθε οργανισμό ανεξαρτήτου μεγέθους και πολυπλοκότητας και επιχειρηματικού πεδίου. Το υποσύστημα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αποδοτική οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας, μέσω του έγκαιρου εντοπισμού ευκαιριών ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά, γνωστά ή άγνωστα, έξοδα.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Αποθεμάτων

Το υποσύστημα διαχείρισης αποθεμάτων παρέχει την απαραίτητη εποπτεία και διαχείριση των σύνθετων αποθεμάτων σχετικά με πρώτες ύλες, υλικά, τελικά προϊόντα καθώς και ανολοκλήρωτα και απογεγραμμένα αγαθά. Το υποσύστημα διαχείρισης αποθεμάτων έχει υλοποιηθεί επιτυχώς και χρησιμοποιείται στους πιο ισχυρούς οργανισμούς της Ρουμανίας και είναι τέλεια ενσωματωμένο στις ανάγκες τις κάθε εταιρείας, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, την πολυπλοκότητα και το επιχειρησιακό της πεδίο.

Πάνω Περισσότερα

Διεθνές Εμπόριο

Το υποσύστημα του Εξωτερικού Εμπορίου αυτοματοποιεί και βελτιστοποιεί το σύνολο των λειτουργιών ειδικά για τις δραστηριότητες εισαγωγής και εξαγωγής, ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό πεδίο. Το υποσύστημα εξασφαλίζει την παρακολούθηση των παραγγελιών από εξωτερικούς προμηθευτές, τις διαδρομές των αγαθών, τις εργασίες Lohn, τις προσωρινές ή μόνιμες εισαγωγές και τα τελωνειακά πρωτόκολλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους φόρους και τους δασμούς, παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στη μείωση του λειτουργικού κόστους των οργανισμών κάθε μεγέθους.

Πάνω Περισσότερα

My Tasks

το Υποσύστημα του Charisma ERP - My tasks απλοποιεί την παρακολούθηση και ενημέρωση της προόδου των καθημερινών δραστηριοτήτων. To υποσύστημα αυτό είναι πλήρως ενοποιημένο με τον πυρήνα του Charisma ERP, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να μεταφέρουν και να συγχρονίσουν τις δραστηριότητές τους με άλλες λύσεις προγραμματισμού (όπως το MS Outlook).

Πάνω Περισσότερα

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Μαρτυρίες

"... ..."
Agro Chirnogi,
Maria Trading
"... ..."
Avicarvil,
Carmistin
"... ..."
Daniel Muntean,
General manager Rodbun
"... ..."
TCE 3 Brazi,
Culiță Tărâță

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.