Charisma ERP

Το Charisma ERP 2011 είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την διαχείριση πόρων εταιρειών ώστε να βελτιστοποιήσουν τις εσωτερικές τους επιχειρησιακές διαδικασίες. Αποτελείται από πολλά υποσυστήματα, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να τυποποιήσουν τις παραγωγικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εισάγοντας τις καλύτερες πρακτικές για κάθε επιχειρηματικό τομέα.  Πρόκειται για το καλύτερο σε πωλήσεις ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στη Ρουμανία για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Η ευελιξία και ευκολία στην υιοθέτηση της Ρουμανικής νομοθεσίας και επιχειρηματικού περιβάλλοντος έκαναν το Charisma ERP το καλύτερο σε πωλήσεις ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στη Ρουμανική αγορά επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους. Στην παρούσα φάση, το Charisma ERP υποστηρίζει τη λειτουργία των πιο ισχυρών οργανισμών σε τομείς όπως η διανομή, το λιανικό εμπόριο, οι πωλήσεις και αγορές, η παραγωγή, οι μεταφορές, ο ιατροφαρμακευτικός τομέας, οι κατασκευές ή οι υπηρεσίες.

Το 2010, η TotalSoft κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των παρόχων λύσεων ERP στη Ρουμανία, σύμφωνα με την εταιρία ανάλυσης αγορών Pierre Audoin Consultants.

Το Charisma ERP έχει πραγματοποιήσει πολύπλοκες υλοποιήσεις σε 13 χώρες όπως η Αυστρία, η Πολωνία, η Σερβία, η Ρωσία, η Ουγγαρία, η Τσέχικη Δημοκρατία, η Ελλάδα, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Αλβανία, η Βουλγαρία και η Σενεγάλη.

 

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Charisma ERP

                                                           

Πλεονεκτήματα

Το Charisma ERP έχει μία αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, ιδιαίτερα ευέλικτη και πλήρως παραμετροποιήσιμη, σχεδιασμένο ειδικά για την βελτιστοποίηση και την απλούστευση της διαχείρισης πολύπλοκων οργανισμών, ανεξαρτήτου μεγέθους. Η λύση παρέχει μία μοναδική οπτική για το σύνολο των δραστηριοτήτων, επιτρέποντας την μείωση των λειτουργικών εξόδων, την ενσωμάτωση ροών εργασίας και την αύξηση της ευελιξίας της εταιρείας.

Πάνω Περισσότερα

 

Charisma ERP Modules

Το Charisma ERP έχει τρία επίπεδα:

Charisma Core Business
Το Charisma Core Business είναι το βασικό πακέτο και ο πυρήνας του Charisma ERP, και είναι απολύτως συμβατό με κάθε είδους επιχειρηματικό τομέα. Οποιαδήποτε υλοποίηση του συστήματος Charisma ERP πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει αυτόν τον πυρήνα ο οποίος είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία των υπόλοιπων υποσυστημάτων. Η λύση αυτή αποτελείται από οκτώ ξεχωριστά υποσυστήματα, τέλεια ενσωματωμένα το ένα με το άλλο και έχουν χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετήσουν διάφορες κρίσιμες για τις επιχειρησιακές διαδικασίες (Accounting, Financials, Fixed Assets, Sales, Purchasing, Inventory, Budgets και External trade).

Επιπρόσθετα υποσυστήματα
Τα επιπρόσθετα υποσυστήματα του Charisma ERP ενσωματώνονται στον πυρήνα και η λύση αυτή συνολικά με τη σειρά της ενσωματώνεται στις λειτουργίες του κάθε οργανισμού ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας. Επί της παρούσης υπάρχουν 16 επιπρόσθετα υποσυστήματα, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των πιο σημαντικών επιχειρησιακών πεδίων:  τραπεζική-λογιστική, υπηρεσίες, διανομή, λιανικό εμπόριο, κατασκευή, ιατροφαρμακευτική, κατασκευές, μηχανικής και κοινής ωφελείας.


Εκτός από αυτά τα επιπρόσθετα υποσυστήματα, το Charisma ERP συνεργάζεται πολύ εύκολα με όλες τις λύσεις που περιλαμβάνονται στο Charisma Business Suite, δημιουργώντας έτσι  την πιο ισχυρή επιχειρησιακή εφαρμογή που ενσωματώνει την Ρουμανική νομοθεσία και τις ανάγκες τις αγοράς. Κατά αυτόν τον τρόπο, λύσεις όπως το Charisma Analyzer, το Charisma Medical Software, το Charisma HCM, το Charisma Office Automation, το Charisma Cost Control, το Charisma collection, το CRM ή το Primavera παρέχουν στους οργανισμούς, οποιοδήποτε μεγέθους, τη διαφάνεια και την ευελιξία που απαιτούνται για να λάβουν τις καλύτερες στρατηγικές αποφάσεις.

Core Business

GR::
 

Λογιστική

Το υποσύστημα Λογιστικής είναι μία ισχυρή λύση λογισμικού η οποία συλλέγει δεδομένα από τα υποσυστήματα του Charisma ERP και τα ενσωματώνει στη φόρμα λογιστηρίου. Ανεξάρτητα από τη δομή του, το μέγεθος, το διεθνές περιβάλλον, τη γλώσσα, το νόμισμα ή τους λογαριασμούς της εταιρείας, το υποσύστημα έχει τη δυνατότητα να παρέχει συγκεντρωτικά οικονομικά δεδομένα, την απαραίτητη πληροφορία σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή σχετικά με τα αποτελέσματα και την πρόοδο της οικονομικής απόδοσης της εταιρείας διαχρονικά.
 
Περισσότερα

 

Επιπρόσθετα Modules

 

Financial Leasing

Το υποσύστημα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης είναι ένα προϊόν λογισμικού ειδικά σχεδιασμένο ώστε να βελτιστοποιεί τα οικονομικά συμβόλαια και τη διαχείριση των διαδικασιών μισθώσεων. Η λύση καλύπτει τη συνολική εσωτερική ροή των εταιρειών παροχής οικονομικών υπηρεσιών, από την προετοιμασία των συμβολαίων με τους πιθανούς πελάτες μέχρι τη σύναψη των υπογεγραμμένων συμβολαίων, ώστε να είναι συμβατά με κάθε νομικό ή χρηματοοικονομικό πακέτο, κάθε είδος αναφορών σχετικά με τα χρέη πελατών ή κανονισμών IFRS, σε κάθε γλώσσα ή επιχειρησιακή ροή.
 
Περισσότερα
 

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Μαρτυρίες

"... ..."
Alin Şerban,
General Manager
"... ..."
,

"... Το Charisma Enterprise, το κύριο υποσύστημα του ολοκληρωμένου συστήματος που υλοποιήθηκε στον Romsilva, επέδειξε την αξία και την αξιοπιστία του σε εκατοντάδες έργα μέχρι σήμερα, ικανοποιώντας διάφορες επιχειρησιακές απαιτήσεις, ανεξάρτητα από το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. ..."
,

Romsilva
"... Το κομμάτι του λογιστηρίου διαδραματίζει έναν σημαντικότατο ρόλο, ο οποίος καλύπτεται πλέον από τις λειτουργίες του Charisma - η μόνη λειτουργική λύση για λογιστικά/τραπεζικά αυτή τη στιγμή που ακολουθεί τους κανονισμούς RNB. Η όλη λειτουργία του συστήματος δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη προσπάθεια. ..."
Florin Maxim,
IT Manager Deutsche Leasing Rumänien
Deutsche Leasing

 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.