Αρχική Σελίδα I I Charisma Office Automation I Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Το Υποσύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης διαχειρίζεται τις λειτουργίες και την εκτέλεση έργων από τη χρηματοοικονομική τους πλευρά, ανεξάρτητα από τον τύπο ή τη φύση των συμφωνημένων συμβατικών όρων. Η λύση περιλαμβάνει σύνθετα εργαλεία χρηματοοικονομικής διαχείρισης που καλύπτουν όλη τη σχετική ροή εργασίας, από την έκδοση των τιμολογίων προς τους πελάτες μέχρι την καταγραφή των πληρωμών και το κλείσιμο των οφειλών για συμβάσεις και έργα.


Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Αυξάνει την αποδοτικότητα της χρηματοοικονομικής λειτουργίας

 • Διευκολύνει τη διαχείριση του προϋπολογισμού με προκαθορισμό και παρακολούθησή του ανά πόρο, ανά έργο ή ανά σύμβαση.
 • Απλοποιεί την τιμολόγηση των έργων και των συμβάσεων, υπολογίζοντας τα χρεώσιμα κόστη και ομαδοποιώντας τα ανά πόρο ή ανά τύπο εργασίας.
 • Παρέχει ακρίβεια στην έκδοση των τιμολογίων στο επίπεδο των γραμμών τους καθώς και στη μορφοποίηση που προτιμά ο πελάτης.
 • Προσφέρει ευελιξία στην έκδοση των τιμολογίων, με προσδιορισμό και ομαδοποίηση των τιμών, των περιόδων, των υπηρεσιών και των δαπανών που περιλαμβάνονται, σε σχέση και με τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας χρέωσης σε επίπεδο έργου.
 • Επιτρέπει περαιτέρω επανεξέταση των τιμολογίων, με αλλαγή του περιεχομένου τους καθώς και ρυθμίσεις στις ώρες που προορίζονται για τιμολόγηση από το σύνολο των ωρών εργασίας.
 • Επιτρέπει τη διαχείριση διαφορετικών τύπων τιμολογίων.
 • Παρέχει τακτικές προβλέψεις για τα έσοδα της επιχείρησης.
 • Παρακολουθεί και βελτιώνει τη διαφάνεια των ταμειακών ροών, παρέχοντας υποστήριξη των αποφάσεων που σχετίζονται με τις μελλοντικές επενδύσεις της εταιρείας.
 • Επιτρέπει την καταγραφή των εισπράξεων ανά πελάτη ή ανά σύμβαση με αυτόματη αντιστοίχιση με τιμολόγια.
 • Αντιστοιχίζει τις εισπράξεις των πελατών με γραμμές τιμολογίων και επιτρέπει γρήγορη προσπέλαση των τιμών ανά πόρο ή ανά τύπο πόρου.
 • Επιτρέπει τον αυτόματο υπολογισμό των διαφορών από τιμές συναλλάγματος με βάση τις ημερομηνίες τιμολόγησης και πληρωμής.

Μεγιστοποιεί τα έσοδα από χρεώσεις

 • Επιτρέπει τη γρήγορη και αυτόματη επιλογή επιβεβαιωμένων ωρών που μπορούν να θεωρηθούν χρεώσιμες.
 • Επιτρέπει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα παραστατικά του κόστους ανά πόρο ή ανά έργο, σε επιλεγμένη χρονική περίοδο.
 • Αυτοματοποιεί την έκδοση τιμολογίων με βάση τον προγραμματισμό των τιμολογήσεων, όπως έχει συμφωνηθεί και καταγραφεί στη σύμβαση.
 • Παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν κατά την τιμολόγηση διαφορετικές τιμές ανά πόρο, ανά επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανά σύμβαση ή ανά έργο.

Βελτιώνει τις σχέσεις με τους πελάτες του οργανισμού

 • Παρέχει γρήγορη και πλήρη τιμολόγηση καθώς και μειωμένα κόστη ανά έργο ή ανά σύμβαση.
 • Προσφέρει ορθή και εύκολη χρηματοοικονομική διαχείριση των λογαριασμών των πελατών.
 • Περιλαμβάνει προχωρημένες δυνατότητες χρήσης και καταγραφής των προκαταβολών ή των ημιτελών πληρωμών από τους πελάτες.

Μειώνει τα εσωτερικά κόστη και αυξάνει την παραγωγικότητα της εταιρείας

 • Αφαιρεί την περιττή χειροκίνητη χρονοβόρα και κοστοβόρα εργασία.
 • Αυτοματοποιεί την ανάκτηση και την ομαδοποίηση των δεδομένων που σχετίζονται με προϋπολογισμούς, κόστη, διατιθέμενους πόρους και παραδοτέα σε επίπεδο σύμβασης ή έργου.
 • Περιλαμβάνει ειδοποιήσεις σχετικά με τους όρους τιμολόγησης ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία.
 • Επιτρέπει την υλοποίηση ροών εργασίας για έγκριση τιμολογίων μετά την έκδοση, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της συναλλαγής με κάθε επιμέρους πελάτη.
 • Παρέχει γρήγορη και μόνιμη πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού του πελάτη.
 • Περιλαμβάνει ειδοποιήσεις, ταχεία πρόσβαση και αποτελεσματική ανάλυση των υφιστάμενων καθυστερημένων οφειλών ανά σύμβαση ή/ και ανά έργο.
 • Επιτρέπει το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων για την είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών και της παρακολούθησής τους μέχρι την εξόφληση.
 • Επιτρέπει αυτόματη σήμανση των φύλλων καταγραφής χρόνου με την τιμολόγησή τους.
 • Ολοκληρώνεται με το Charisma ERP ή με οποιοδήποτε άλλο λογιστικό σύστημα ή σύστημα ERP.
   

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.