Αρχική Σελίδα I I Charisma Office Automation I Διαχείριση Πόρων

Διαχείριση Πόρων

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Πόρων προγραμματίζει τη διάθεση των πόρων της εταιρείας ανά έργο, με αποδοτικό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη αξιοποίηση, χωρίς διπλοαναθέσεις, με βάση το προφίλ ικανοτήτων και αρμοδιοτήτων του κάθε εργαζόμενου, παρέχοντας έτσι τους βέλτιστους πόρους για την επιτυχία του έργου. Η λύση λαμβάνει υπ’ όψιν την επί τόπου εμπειρία, τα ενδιαφέροντα, τις αρμοδιότητες και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να συγκροτούνται ομάδες που μπορούν να παραδώσουν τα έργα εντός των περιορισμών που τίθενται ως προς το χρόνο, το κόστος και την ποιότητα.


Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Αυξάνει την κερδοφορία των πόρων της εταιρείας

 • Επιτρέπει την επιλογή πόρων με βάση τις υφιστάμενες αναθέσεις, που ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.
 • Εξαλείφει την υπερφόρτωση ή την υπερανάθεση εργασιών σε πόρους.
 • Επιτρέπει την ανάθεση πολλαπλών εργασιών σε πολλαπλά στάδια πολλαπλών έργων.
 • Χρησιμοποιεί τυπικές τιμές κόστους των πόρων.
 • Επιτρέπει προσαρμοσμένες τιμές, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου ή σύμβασης.
 • Επιτρέπει την παρακολούθηση και τη χρησιμοποίηση των πόρων ανά εργασία, φάση ή έργο.

Γρήγορη και βέλτιστη υποστήριξη των επιχειρησιακών στόχων

 • Επιτρέπει διαχείριση σε πραγματικό χρόνο όλων των ανθρώπινων πόρων της εταιρείας.
 • Επιτρέπει τη διαχείριση των χαρακτηριστικών των υπαλλήλων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανάθεσης εργασιών.
 • Αναθέτει εργασίες σε ανθρώπους με κριτήριο τις ικανότητές τους, με βάση τις ιδιαιτερότητες των έργων και τη διαθεσιμότητά τους στην εταιρεία.
 • Οργανώνει και ταξινομεί τους πόρους της εταιρείας με βάση τα οργανογράμματα ή με χρήση WBS.
 • Περιλαμβάνει αντιστοίχιση ρόλων και επαγγελματικών κατηγοριών.
 • Διαχειρίζεται τις προτεραιότητες των έργων και μεταφέρει πόρους από το ένα έργο στο άλλο.
 • Παρέχει γρήγορη και διαφανή πρόσβαση στη διαθεσιμότητα κάθε πόρου στην εταιρεία.
 • Προσφέρει γρήγορες ειδοποιήσεις με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας της ροής εργασίας, μέσω e-mail ή ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων. Έτσι, αναγγέλονται τόσο η διαθεσιμότητα ενός πόρου όσο και οι καθυστερήσεις ή η πρόοδος ή η ολοκλήρωση εργασιών.
 • Παρέχει πρόσβαση σε ένα κεντροποιημένο ημερολόγιο όλων των έργων και των εμπλεκόμενων πόρων.
 • Ολοκληρώνεται εγγενώς με το Charisma HR ή με οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, επιτρέποντας την εύρεση του κόστους ανά πηγή ή ανά κατηγορία πηγής.
   

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.