Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma HCM I Υποσυστήματα I Υποσύστημα Εκπαίδευσης

Υποσύστημα Εκπαίδευσης

Η εξειδίκευση και ανάπτυξη των ικανοτήτων αποτελεί ένα από τα κύρια μη-οικονομικά στοιχεία παρακίνησης των εργαζομένων. Επίσης, η εκπαίδευση πλέον είναι αναγκαία, υποχρεωτική για την υγιή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρίας. Οι λόγοι για τους οποίους τα τμήματα Ανθρωπίνων Πόρων σε μεγάλους οργανισμούς ή σε αναπτυσσόμενες εταιρίες καταφεύγουν σε εξειδικευμένα σεμινάρια έχουν να κάνουν με την αναγνώριση των αναγκών του ίδιου του οργανισμού. Για τους λόγους αυτούς, η εκπαίδευση είναι μια από τις πιο επικερδείς επενδύσεις, καθώς είναι βέβαιο ότι θα εκφραστεί στην ποιότητα των ανθρώπων και στη συμμόρφωσή τους με τα επαγγελματικά πρότυπα της εταιρίας.

Το Υποσύστημα Εκπαίδευσης εξασφαλίζει την αύξηση της αποτελεσματικότητας όλων των εκπαιδευτικών λειτουργιών, από τη διαδικασία του προγραμματισμού των εκπαιδευτικών αναγκών για κάθε εργαζόμενο, κάθε ομάδα ή τμήμα, αξιολογώντας τα καλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα και τους προμηθευτές τους, συγκεντρώνοντας τις εκπαιδευτικές περιόδους, την αποτελεσματική εκτέλεση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το υποσύστημα αυτό αποτελεί βασικό κομμάτι της σουίτας Charisma HCM, και έχει ισχυρό αντίκτυπο στην διαχείριση των ταλέντων και των ικανοτήτων του οργανισμού.


Χρηματοοικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Παρέχει κεντρικό έλεγχο του εκπαιδευτικού πλάνου
Το υποσύστημα επιτρέπει τον ορισμό ενός διαμορφώσιμου εκπαιδευτικού πλάνου σε επίπεδο οργανισμού, καθώς και την κατάλληλη συμπλήρωση με δεδομένα για την εκπαιδευτική προσφορά και ζήτηση. Επιπλέον, το προϊόν διαχειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στις λεπτομέρειες, το σχεδιασμό και την ενοποίηση των δεδομένων, δημιουργώντας έτσι μια αποτελεσματική διαδικασία ως προς την ποιότητα, το κόστος και τις προθεσμίες.

Μειώνει το χρόνο απόκρισης στα αιτήματα εκπαίδευσης
Το υποσύστημα αυτοματοποιεί την εκπαιδευτική διαδικασία, επιτρέποντας τη μεταφορά πληροφοριών πιο γρήγορα μεταξύ των εσωτερικών πελατών και του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και την πρόσβαση σε μια ανανεωμένη βάση δεδομένων με τις ικανότητες των εργαζομένων, που ήδη έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια, των προμηθευτών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έτσι, ο χρόνος αντίδρασης του τμήματος Προσωπικού σε οποιοδήποτε αίτημα για εκπαίδευση από τον οργανισμό μειώνεται σημαντικά.

Βελτιστοποιεί την εκπαιδευτική διαδικασία
Το υποσύστημα παρέχει εργαλεία παρακολούθησης και δημιουργίας αναφορών για την εκπαιδευτική διαδικασία, επιτρέποντας την αναγνώριση των αδυναμιών και την εξάλειψή τους.

Μειώνει τις διοικητικές εργασίες
Επιτρέπει την αφιέρωση περισσότερου χρόνου στις στρατηγικές λειτουργίες, αυτοματοποιώντας αρκετές εργασίες ρουτίνας που περιλαμβάνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία σε επίπεδο εταιρίας.


Χαρακτηριστικά

 • Επιτρέπει τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και τη συμπλήρωσή του με δεδομένα που αφορούν στην εκπαιδευτική προσφορά και ζήτηση.
   
 • Δημιουργεί και σχεδιάζει τις εκπαιδευτικές συνεδρίες με τα χαρακτηριστικά τους: διάρκεια, αριθμός συμμετεχόντων, παρουσία, αίθουσα, εκπαιδευτής, υποστήριξη σεμιναρίου, ημερομηνία έναρξης/λήξης, εκπαιδευτικές μέθοδοι, αξιολόγηση, κλπ.
   
 • Διαχειρίζεται την εκπαιδευτική προσφορά, επιτρέποντας τον καθορισμό και την ανάλυση των εκπαιδευτικών πεδίων (ξένες γλώσσες, μελέτες, σχεδιασμός, κλπ.).
   
 • Καλύπτει τις λεπτομέρειες των εκπαιδευτικών πλάνων (κράτηση και χρήση αίθουσας, αναγκαίο υλικό, συμμετοχή στο σεμινάριο, αξιολογήσεις μετά το σεμινάριο, κλπ.), συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση του χρόνου που αναλώνεται σε τέτοιου είδους θέματα.
   
 • Επιτρέπει την ενοποίηση δεδομένων σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες από τμήματα ή υποκαταστήματα, περιλαμβάνοντας πληροφορίες όπως ο αριθμός των ατόμων και οι εκπαιδευτικές ώρες ανά άτομο, είδος εκπαίδευσης, όπως και οι εργασίες ανά ημέρα, ώρα, άτομο.
   
 • Αυτοματοποιεί ορισμένες εργασίες του εκπαιδευτικού πλάνου, με αποτέλεσμα να:
  • Μειώνει τις διπλές εγγραφές και τον αριθμό των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσονται.
  • Διαδίδονται γρήγορα οι πληροφορίες (προγραμματισμένες συνεδρίες, ποσοστό παρακολούθησης συνεδριών).
    
 • Επιτρέπει την υποβολή και χρήση του εκπαιδευτικού πλάνου από όλους τους χρήστες, κάτι το οποίο θα μειώσει τον αριθμό αυτών που χρειάζονται για την οργάνωση των εκπαιδευτικών συνεδριών.
   
 • Επιτρέπει την πρότυπη και αυτόματη προετοιμασία του πίνακα πληροφοριών (dashboard) που αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία, ένα χαρακτηριστικό που αντικαθιστά πολυάριθμες χειροκίνητες λειτουργίες και καταχωρήσεις.
   
 • Παρέχει περιβάλλον χρήσης σε πολλές διεθνείς γλώσσες.
   
 • Παρέχει ένα σύνολο από αναφορές που έχουν σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, αναφορές συγκεντρωτικές ή ρυθμισμένες ανά ορισμένα πεδία, τμήματα, τίτλους, κλπ.
   
 • Περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο ιστορικό εκπαίδευσης κάποιου ατόμου, για ορισμένα άτομα εντός ενός τμήματος, εκπαιδεύσεις σε μια συγκεκριμένη περίοδο, αποτελέσματα δοκιμασιών, κλπ.
   
 • Περιλαμβάνει τη δυνατότητα αυτόματης κλήσης μέσω e-mail των ατόμων που έχουν εγγραφεί στο σεμινάριο.
   
 • Επιτρέπει την παρακολούθηση ενός συνόλου από δείκτες που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία: μέση μηνιαία παρακολούθηση, αριθμός ατόμων που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο, ποσοστό πρόσβασης στο σεμινάριο, ώρες εκπαίδευσης, απουσίες, ώρες εκπαίδευσης ανά άτομο, ποσοστό ανδρών και γυναικών που παρακολούθησαν το σεμινάριο, πραγματικές ώρες ανά κατηγορία ηλικίας, προσωπικού ή εκπαίδευσης.


Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Εκπαίδευσης

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.