Υποσύστημα ITM

Μια από τις κύριες αρμοδιότητες του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων είναι η διαχείριση όλων των εγγράφων και αναφορών που απαιτούνται από το κράτος αλλά και η συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα νομοθεσία. Η διαδικασία αυτή δεν επιδέχεται ανθρώπινα λάθη. Κάποιο έγγραφο ή αναφορά σε διαφορετική μορφή από εκείνη που απαιτείται από το κράτος ή που δεν περιλαμβάνει ορισμένες συνήθεις πληροφορίες μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη των δηλώσεων κι επομένως στην αύξηση του χρόνου και του κόστους που αποδίδονται στη διαδικασία αυτή.


Χρηματοοικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μειώνει σημαντικά το χρόνο που χρειάζεται για τις δηλώσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας
Η λύση αυτόματα δημιουργεί τις αναφορές και άμεσα αναγνωρίζει οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείται από τον ένα μήνα στον άλλον, ενημερώνοντας το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και προλαμβάνοντας έτσι την ανώφελη ανάλωση χρόνου, ενέργειας και χρημάτων για την επαναδημιουργία των αναφορών.
 
Εξάλειψη ανθρωπίνου λάθους
Χάρη στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας reporting, τυχόν ανακολουθίες στα στοιχεία των εργαζομένων πλέον εξαλείφονται και ενημερώνονται τα αρμόδια τμήματα. Επίσης, το υποσύστημα απομακρύνει τα λάθη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα νομικών αλλαγών, εξασφαλίζοντας έτσι συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλες οι νομοθετικές ενημερώσεις γίνονται σε πραγματικό χρόνο.
 
Εποπτεία όλων των αναφορών για την Επιθεώρηση Εργασίας.
Η ιστορία όλων των αναφορών για την Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να προβληθεί οποιαδήποτε στιγμή. Το προϊόν παρέχει φίλτρα προηγμένης αναζήτησης, που επιτρέπουν την εύρεση της αναγκαίας πληροφορίας και την ελαχιστοποίηση των χρονοβόρων εργασιών ρουτίνας.

 
Χαρακτηριστικά

 • Δημιουργία όλων των αρχείων που πρέπει να υποβληθούν στα  Τοπικά Γραφεία Απασχόλησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. το μητρώο σε ηλεκτρονική μορφή).
   
 • Δημιουργία σε τακτά χρονικά διαστήματα των αρχείων που έχουν σχέση με το μητρώο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εκδίδει η Επιθεώρηση Εργασίας.
   
 • Δημιουργία αρχείων που περιλαμβάνουν αποκλειστικά τις αλλαγές που προκύπτουν στα προσωπικά στοιχεία ή στις συμβάσεις των εργαζομένων, όπως και στα στοιχεία των νέων εργαζομένων –αυτό είναι εφικτό χάρη στην επιλογή σύγκρισης των δεδομένων στην παρούσα κατάσταση με εκείνα που υπήρχαν στην τελευταία αναφορά στο Τοπικό Γραφείο Απασχόλησης.
   
 • Ορισμός διαφορετικών εργοδοτών που μπορούν να προσδιοριστούν σε σχέση με νομικές οντότητες, τοποθεσίες, επιχειρησιακές μονάδες ή άλλους οργανισμούς που ορίζονται στο Charisma HR, θα δημιουργηθούν ατομικά αρχεία για κάθε εργαζόμενο, συμπεριλαμβανομένων των δικών τους σχετικών στοιχείων.
   
 • Επιτρέπει τον έλεγχο των αρχείων –παρέχονται ορισμένα κλειδιά ελέγχου, και τα αρχεία δημιουργούνται μόνο μετά την επαλήθευση όλων των κλειδιών ελέγχου από το σύστημα.
   
 • Εξασφαλίζει την εκτύπωση των ανακολουθιών ή των δεδομένων που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Επιθεώρησης Εργασίας χρησιμοποιώντας την αναφορά «Λίστα Σφαλμάτων» (π.χ. ελέγχει εάν η πόλη του εργαζομένου έχει έγκυρο κωδικό SIRUTA ή εάν ο λόγος καταγγελίας της σύμβασης συνάδει με τη λίστα που υπάρχει στις προδιαγραφές).
   
 • Δημιουργεί μια σειρά από διαμορφώσιμες αναφορές που περιλαμβάνουν τα δεδομένα που έχουν σταλεί στο Τοπικό Γραφείο Απασχόλησης.
   
 • Διασφαλίζει ασφάλεια των πληροφοριών διαμορφώνοντας τα δικαιώματα των χρηστών αναφορικά με την πρόσβαση και την επεξεργασία των δεδομένων για όλους τους εργαζομένους ή μόνο ορισμένους εργαζομένους.

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα ITM


Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.