Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma HCM I Υποσυστήματα I Πρόσβαση - Κατανομή Χρόνου

Πρόσβαση - Κατανομή Χρόνου

Σήμερα, η μεγαλύτερη δαπάνη που αφορά στους Ανθρωπίνους Πόρους μιας εταιρίας προσδιορίζεται άμεσα ή έμμεσα στην παρακολούθηση και συγκέντρωση των εργάσιμων ωρών των εργαζομένων. Επίσης, η εξάλειψη του ανθρώπινου σφάλματος στην καταγραφή των δεδουλευμένων ωρών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση λαθών στον υπολογισμό της μισθοδοσίας.
 
Από την άλλη, η εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης εντός μιας εταιρίας έχει μεγάλη επίπτωση στην ασφάλεια των εργαζομένων και στον έλεγχο της ροής του προσωπικού. Η λύση που κατορθώνει να καλύψει τις διαδικασίες αυτές παρέχοντας ασφάλεια και έλεγχο και καταγράφοντας παράλληλα τις ώρες άφιξης σε και αποχώρησης από τον οργανισμό είναι μόνιμο βασικό στοιχείο για μια εταιρία. Το Υποσύστημα Πρόσβασης - Κατανομής Χρόνου καλύπτει απόλυτα το ρόλο αυτό, και έχει σκοπό τον έλεγχο και την καταγραφή της πρόσβασης του προσωπικού εντός της εταιρίας, και την παροχή των εργαλείων για την καταγραφή των ωρών άφιξης/αποχώρησης με στόχο τον υπολογισμό των εργάσιμων ωρών.
 

Χρηματοοικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μειώνει το χρόνο που απαιτείται για την καταγραφή και θεώρηση των φύλλων απασχόλησης μέχρι και 80%
Η εξέταση ενός φύλλου απασχόλησης διαρκεί περίπου 6 λεπτά, αλλά ο χρόνος αυτός μειώνεται κατά προσέγγιση στο ένα λεπτό όταν χρησιμοποιείται ένα αυτοματοποιημένο σύστημα.
 
Μειώνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος
Μειώνοντας σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για τον υπολογισμό των αποδοχών βάσει των φύλλων απασχόλησης ή μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται για τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας για τους εργαζομένους, το Υποσύστημα Πρόσβασης - Κατανομής Χρόνου μειώνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος και βελτιώνει την απόδοση της εταιρίας.
 
Μειώνει τα εσκεμμένα λάθη σε ό,τι αφορά την καταγραφή των ελεύθερων ωρών
Η λύση ελαχιστοποιεί τους παράγοντες που επηρεάζουν τις κανονικές εργάσιμες ώρες, όπως το παρατεταμένο χρονικά γεύμα, τις καθυστερήσεις, τις απουσίες πριν το τέλος των εργάσιμων ωρών που μπορούν να φτάσουν μέχρι και 4.08 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αμερικανικό Σύλλογο για θέματα Μισθοδοσίας (American Payroll Association). Το σύστημα υπογραμμίζει και καταγράφει καθυστερήσεις, απουσίες και λανθασμένες καταχωρήσεις.
 
Περίληψη κόστους, εσόδων και κερδοφορίας
Η λύση δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης του εργασιακού όγκου με τον προϋπολογισμό των  μισθών σε επίπεδο εταιρίας και έργου, τμήματος, κέντρου κόστους ή πελάτη. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής τακτικής, λεπτομερούς ανάλυσης της απόδοσης, όπως δεδουλευμένες ώρες / κανονικές εργάσιμες ώρες, χρεώσιμες ώρες / αναλωθείσες ώρες, κλπ.
 
Υποστηρίζει την ασφάλεια των εργαζομένων στην εταιρία
Χάρη στη δυνατότητα ελέγχου της ροής των ανθρώπων στον οργανισμό, το προϊόν υποστηρίζει την αύξηση στην ασφάλεια των εργαζομένων. Επίσης, μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια και ιδιωτικότητα ορισμένων έργων περιορίζοντας την πρόσβαση σε ορισμένα κτίρια, τμήματα ή γραφεία.

 
Χαρακτηριστικά

 • Παρέχει ηλεκτρονικό φύλλο απασχόλησης για όλους τους εργαζομένους –κατά την είσοδο στην εταιρία ή την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, κάθε εργαζόμενος χρησιμοποιεί μια κάρτα πρόσβασης που την περνάει σε έναν αναγνώστη καρτών και έτσι καταγράφεται ο κωδικός της κάρτας και αποθηκεύονται πληροφορίες όπως ημερομηνία και ώρα εισόδου.
   
 • Επιτρέπει την μεταφόρτωση των δεδομένων που καταγράφονται από τις συσκευές πρόσβασης-ωρομέτρησης (χειροκίνητα ή αυτόματα) στον υπολογιστή και τα οποία μπορούν να ερμηνευθούν και να παρουσιαστούν σαν αναφορές για την παρουσία των εργαζομένων.
   
 • Διασφαλίζει τα δεδομένα ορίζοντας δικαιώματα ανά ιεραρχικό επίπεδο χρήστη.
   
 • Επιτρέπει τον καθορισμό παραμέτρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των δεδουλευμένων ωρών: ανοχή στην ώρα άφιξης, στρογγυλοποίηση στην ώρα, απόλυτες δεδουλευμένες ώρες και πρόσθετες ώρες, μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ωρών, επιτρεπόμενα λεπτά παύσης ή παράβλεψης, κλπ.
   
 • Εισάγει φίλτρα για γρήγορη επιλογή και αναζήτηση όπως: μάρκα, όνομα, τμήμα, τοποθεσία, ημερομηνία ή ώρα.
   
 • Επιτρέπει τον ορισμό καταλόγων με: περιοχές πρόσβασης, εργάσιμες ώρες συσκευής, προγράμματα με χρόνο εισόδου, εξόδου ή μικτό για κάθε συσκευή, κατάσταση συσκευής, είδος εργάσιμων ωρών, ειδικές ημέρες.
   
 • Εξασφαλίζει τον ορισμό των συσκευών ωρομέτρησης με καταχώρηση του ονόματός τους (για εύκολο εντοπισμό), καταχώρηση του είδους συσκευής (πρόσβασης ή/και ωρομέτρησης), εργάσιμες ώρες, περιοχή πρόσβασης, κατάσταση συσκευής.
   
 • Εξασφαλίζει την παράδοση και αφαίρεση της μαγνητική κάρτας/κάρτας προσέγγισης των εργαζομένων –όποια κάρτα έχει οριστεί, αφού περάσει από τη συσκευή, αναγνωρίζεται από το πρόγραμμα ότι ανήκει σε έναν ορισμένο εργαζόμενο.
   
 • Εξασφαλίζει την ενημέρωση (προσθήκη, αλλαγή, διαγραφή) των ωραρίων.
   
 • Επιτρέπει την ανάθεση/επανανάθεση των ωραρίων στους εργαζομένους.
   
 • Διασφαλίζει την επικύρωση των πληροφοριών που επεξεργάζεται το πρόγραμμα : τμήμα εργαζομένου, πρώτο όνομα, επίθετο, ημερομηνία φύλλου απασχόλησης, ώρα άφιξης, ώρα εξόδου, καθυστέρηση, ωράριο, αριθμός ωρών εργασίας, είδος ωρών εργασίας, άφιξη-αποχώρηση κάθε εργαζομένου.
   
 • Καταγράφει ξεχωριστά τις υπερωρίες, την πρωτύτερη ή καθυστερημένη προσέλευση του εργαζομένου, επιτρέπει επίσης τη διόρθωση των σφαλμάτων που καταγράφουν οι συσκευές.
   
 • Εξασφαλίζει μια γενική επικύρωση του είδους των πραγματικών ωρών εργασίας, και μπορεί να τις διορθώσει μέσα από αλλαγές που ισχύουν για έναν εργαζόμενο ή ομάδα εργαζομένων.

 

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Πρόσβασης - Κατανομής Χρόνου
         

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.