Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma HCM I Υποσυστήματα I Κατανομή και Χρονομέτρηση

Κατανομή και Χρονομέτρηση

Σήμερα η μεγαλύτερη δαπάνη των Ανθρωπίνων Πόρων σε επίπεδο οργανισμού είναι η άμεση ή έμμεση προσπάθεια διαχείρισης των εργάσιμων ωρών των εργαζομένων. Η διαδικασία αυτή υποστηρίζεται από το γεγονός ότι η εξάλειψη του ανθρωπίνου λάθους στην καταγραφή των δεδουλευμένων ωρών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των λαθών στον υπολογισμό της μισθοδοσίας.

Το υποσύστημα αυτό είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που συγκεντρώνει με απλό και γρήγορο τρόπο, μέσω Internet, τα φύλλα παρουσίας από τους διάφορους εργαζομένους στην περιφέρεια. Το προϊόν έχει το πλεονέκτημα ότι ενημερώνει με όλες τις πληροφορίες ένα και μόνο σημείο, κατευθείαν στη βάση δεδομένων, και οι πληροφορίες αυτές φτάνουν σε πραγματικό χρόνο στο μηνιαίο φύλλο παρουσίας που πρέπει να επικυρωθεί από έναν χρήστη με ειδικά δικαιώματα.

 
Χρηματοοικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μειώνει το χρόνο που απαιτείται για την καταγραφή και τον έλεγχο των φύλλων παρουσίας έως και 80%
Ο έλεγχος ενός φύλλου παρουσίας διαρκεί περίπου 6 λεπτά, αλλά ο χρόνος αυτός μειώνεται σε περίπου ένα λεπτό με τη χρήση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος.

Μειώνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος
Μειώνοντας σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για τον υπολογισμό του μισθού βάσει των φύλλων παρουσίας ή μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται για την ανάθεση της βάρδιας στους εργαζομένους, η λύση αυτή του Charisma μειώνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος, ενώ βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της εταιρίας.

Μειώνει τα σκόπιμα λάθη που αφορούν στην καταγραφή των ελεύθερων ωρών
Η λύση ελαχιστοποιεί τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συνήθεις εργάσιμες ώρες, όπως γεύμα μεγαλύτερης διάρκειας, καθυστερήσεις, αποχωρήσεις πριν το τέλος της εργασίας που μπορεί να φτάσει έως και 4.08 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ένωση Μισθοδοσίας. Το σύστημα επισημαίνει και καταγράφει καθυστερήσεις, απουσίες και λανθασμένες καταχωρήσεις.

Γενική θεώρηση του κόστους, των εσόδων και της κερδοφορίας
Η λύση επιτρέπει τη σύγκριση του εργάσιμου όγκου με τον προϋπολογισμό των αποδοχών σε επίπεδο εταιρίας και σε επίπεδο έργου, τμήματος, κέντρου κόστους ή πελάτη. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης τακτικής, λεπτομερούς ανάλυσης απόδοσης όπως δεδουλευμένες ώρες έναντι εργάσιμων ωρών, χρεώσιμες ώρες έναντι αναλωθεισών ωρών, που παρέχει σε εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις μια συνεκτική, ανανεωμένη άποψη των αποτελεσματικών ή αναποτελεσματικών τμημάτων του οργανισμού.

 
Χαρακτηριστικά

 • Επιτρέπει την άμεση συμπλήρωση των φύλλων παρουσίας από τους υπεύθυνους χρησιμοποιώντας μια μοναδική πηγή προσβάσιμη μέσω Δικτύου, με ένα διαμορφώσιμο φύλλο παρουσίας.
   
 • Εξασφαλίζει τον έλεγχο των φύλλων παρουσίας, ενώ τα λάθη γνωστοποιούνται με μηνύματα alert. Αυτά μπορούν να διορθωθούν από το χρήστη, και η υποβολή του φύλλου παρουσίας δεν είναι πλέον δυνατή μέχρι την εξάλειψη όλων των μηνυμάτων.
   
 • Ενοποιεί όλες τις πληροφορίες των φύλλων παρουσίας, το υποσύστημα επιτρέπει έναν πρόσθετο έλεγχο των δεδομένων αφού παραληφθούν από τα κεντρικά. Σε περίπτωση που απορριφθούν, μπορούν να σταλούν πίσω στον υπεύθυνο για επανέλεγχο.
   
 • Επιτρέπει την καταχώρηση διαφόρων τύπων ωρών σε μια μέρα, ενώ κάθε κέντρο κόστους μπορεί να έχει πολλαπλές τοποθεσίες.
   
 • Ορίζει τα κέντρα κόστους βάσει των οποίων θα καταχωρηθούν τα φύλλα παρουσίας.
   
 • Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων ορίζοντας τρεις τύπους χρηστών με δικαιώματα καταγραφής, ελέγχου και υποστήριξης στη διαδικασία των φύλλων παρουσίας.
   
 • Επιτρέπει την αρχειοθέτηση δεδομένων των φύλλων παρουσίας σε μια ορισμένη από το χρήστη περίοδο.
   
 • Δημιουργεί μια σειρά από αναφορές για τα φύλλα παρουσίας, η μορφή των οποίων είναι παρεμφερής με το φύλλο παρουσίας. Όταν τρέχει η αναφορά, μπορεί να επιλεγεί η περίοδος, αλλά και να εφαρμοστούν κάποια φίλτρα όπως: μάρκα, όνομα και επώνυμο, κέντρο κόστους, τοποθεσία.


Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Κατανομής και Χρονομέτρησης


Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.