Ιατρική Εργασίας

Η Ιατρική της εργασίας αποτελεί υποχρέωση και του νέου εργαζομένου αλλά και του εργοδότη. Η ιατρική αυτή εξέταση πρέπει να γίνεται κατά την έναρξη της απασχόλησης αλλά και αργότερα, ακολουθώντας μια περιοδικότητα που καθορίζεται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εργασιακές συνθήκες. Η ακριβής παρακολούθηση των ιατρικών επισκέψεων, των ιατρικών εξετάσεων και των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων είναι απαραίτητη για την τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρίας σχετικά με την ιατρική της εργασίας.

 
Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μείωση του διαλειτουργικού κόστους
Παρακολουθώντας μόνιμα την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων, καθώς και η πραγματοποίηση τακτικών ιατρικών εξετάσεων, το υποσύστημα της ιατρικής της εργασίας αποφεύγει επαγγελματικές ασθένειες, ενώ μειώνει τον αριθμό των ημερών με άδεια λόγω ασθένειας.
 
Έλεγχος και διαφάνεια των λειτουργιών σχετικά με την ιατρική της εργασίας
Η λύση εξασφαλίζει μια μοναδική, ολοκληρωμένη, ενημερωμένη βάση δεδομένων με τις πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με την ιατρική της εργασίας. Έτσι, η διατήρηση του ιστορικού όλων των συμβάντων και η λήψη αποφάσεων βάσει του ιστορικού αυτού με στόχο την αποφυγή τους οδηγεί στη μείωση και την πρόληψη περαιτέρω εργατικών ατυχημάτων για το μέλλον.
 
Μείωση του χρόνου που απαιτείται για τις λειτουργίες της ιατρικής της εργασίας
Το υποσύστημα περιλαμβάνει προηγμένα χαρακτηριστικά για γρήγορη καταγραφή, παρακολούθηση και δημιουργία αναφορών που αφορά σε όλες τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Τα χαρακτηριστικά αυτά δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρία να δράσει γρήγορα  ενόψει της επανάληψης των ιατρικών εξετάσεων των εργαζομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω αυτόματων ειδοποιήσεων.

 
Χαρακτηριστικά

 • Διαχειρίζεται τις πληροφορίες που αφορούν στις ιατρικές επισκέψεις των εργαζομένων, τις ιατρικές εξετάσεις που έχουν κάνει ή πρέπει να κάνουν, και όλα τα ιατρικά προβλήματα που έχουν.
   
 • Παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων, αποφεύγοντας έτσι τις επαγγελματικές ασθένειες.
   
 • Διαχειρίζεται τις ιατρικές εξετάσεις που γίνονται τη στιγμή της έναρξης της απασχόλησης, τις ιατρικές εξετάσεις για συντήρηση, τις τακτικές ιατρικές εξετάσεις και τις ιατρικές εξετάσεις για την επανέναρξη της δραστηριότητας.
   
 • Ορίζει τις ιατρικές εξετάσεις που αφορούν σε ομάδες εργαζομένων, κατευθείαν σε εργαζομένους ή ανά θέση εργασίας.
   
 • Καταγράφει όλες τις πληροφορίες που αφορούν στις ιατρικές εξετάσεις: η ημερομηνία και το διαγνωστικό κέντρο στο οποίο έγιναν, η ημερομηνία λήξης ισχύος και η κατάστασή τους.
   
 • Επιτρέπει τον καθορισμό λίστας και ομάδων ιατρικών εξετάσεων, διαγνωστικών κέντρων και κατάστασης ιατρικών εξετάσεων, που μπορούν να επεκταθούν ή να περιοριστούν εφόσον χρειαστεί.
   
 • Αυτόματη ειδοποίηση για την ημερομηνία λήψης της ισχύος των ιατρικών εξετάσεων των εργαζομένων, καθώς και για τη λίστα των ιατρικών εξετάσεων που πρέπει να κάνουν ορισμένοι εργαζόμενοι.
   
 • Εποπτεύει τα εργατικά ατυχήματα, παρέχοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης των ακόλουθων πληροφοριών σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα:
  • Ημερομηνία, ώρα, και τόπος εργατικού ατυχήματος,
  • Το είδος του ατυχήματος,
  • Οι συνέπειες του εργατικού ατυχήματος,
  • Λεπτομέρειες για τους τραυματισμούς,
  • Πρώτες βοήθειες (κατάλογος με τις μεθόδους πρώτων βοηθειών),
  • Αιτίες ατυχήματος,
  • Περιγραφή ατυχήματος,
  • Συνθήκες ατυχήματος,
  • Νοσηλεία και το όνομα του επιθεωρητή που ετοιμάζει την αναφορά
 • Εποπτεύει τις ιατρικές εξετάσεις και τις ασθένειες των εργαζομένων, καταγράφοντας τις ακόλουθες πληροφορίες:
  • πιθανός κίνδυνος (κατάλογος πιθανών κινδύνων)
  • απαιτούμενη ιατρική εξέταση και περιοδικότητα της εξέτασης,
  • είδος, όνομα και κωδικός της ιατρικής κατάστασης,
  • ημερομηνία εξέτασης,
  • ιατρική σύσταση,
  • ημερομηνία λήξης ισχύος,
  • το αποτέλεσμα της ιατρικής εξέτασης –εάν ο εργαζόμενος είναι ικανός για εργασία ή όχι.
 • Δημιουργεί απλές ή πολύπλοκες αναφορές με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν στο υποσύστημα.

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Ιατρική Εργασίας


Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.