Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma HCM I Υποσυστήματα I Διαχείριση Ταλέντων

Διαχείριση Ταλέντων

Η διαχείριση ταλέντων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει την αναγνώριση του πιο κατάλληλου υποψηφίου για την υποστήριξη των στόχων του οργανισμού. Σε μια αγορά εργασίας που διακυμάνσεις και μεγάλες αλλαγές συμβαίνουν σε μικρό χρονικό διάστημα, η διαδικασία αναζήτησης προσωπικού έχει κερδίσει σημαντικό χώρο στη στρατηγική της εταιρίας σε ό,τι αφορά τους Ανθρωπίνους Πόρους γιατί επιτρέπει την προσέλκυση κρίσιμων ικανοτήτων και προσόντων για την ανάπτυξή της.

Η αποτελεσματική διαχείριση μιας τεράστιας βάσης δεδομένων βιογραφικών, η καταχώρηση των πιθανών εσωτερικών και εξωτερικών υποψηφίων, η επιλογή των αιτούντων βάσει καλά προσδιοριζόμενων κριτηρίων και η αυτόματη ανάκτηση από το σύστημα των βιογραφικών που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρίας ή σε ιστοσελίδες τρίτων είναι η βάση της διαδικασίας πρόσληψης. Μια λύση λογισμικού που καλύπτει όλα τα χαρακτηριστικά αυτά είναι απαραίτητη για τους επαγγελματίες των Ανθρωπίνων Πόρων γιατί τους απαλλάσσει από τις εργασίες ρουτίνας, και έτσι μπορούν να επικεντρωθούν στα καίρια σημεία της διαδικασίας πρόσληψης: επιλογή, συνέντευξη, διαπραγμάτευση, κλπ.


Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Αυξάνει την παραγωγικότητα της δραστηριότητας αναζήτησης προσωπικού

Η εφαρμογή επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε λεπτομερείς, ορθές και ενημερωμένες πληροφορίες για αιτούντες, μειώνοντας έτσι το χρόνο που δαπανάται στην αναζήτηση σε μεγάλες βάσεις βιογραφικών και τις πλεονάζουσες εργασίες.

Βοηθά στην αναγνώριση του καλύτερου υποψηφίου για τον οργανισμό
Η λύση παρέχει στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία και τα προσόντα του αιτούντος, τοποθετώντας τον στο επίκεντρο της διαδικασίας πρόσληψης.

Μειώνει και εξαλείφει πλήρως τις εργασίες ρουτίνας
Η εφαρμογή εξαλείφει την καταχώρηση δεδομένων και την αποστολή απαντήσεων, επιτρέποντας έτσι την επικέντρωση σε κρίσιμα στοιχεία της διαδικασίας πρόσληψης, την επιλογή, την συνέντευξη και τη διαπραγμάτευση. Έτσι, ο χρόνος που απαιτείται για τη διαδικασία μέχρι την πρόσληψη μειώνεται έως και 35%.

Διασφαλίζει την παρακολούθηση των αιτούντων κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας πρόσληψης
Οι εσωτερικοί πελάτες της διαδικασίας πρόσληψης μπορούν να δουν ανά πάσα στιγμή την κατάσταση της διαδικασίας πρόσληψης, τη λίστα των τελικών υποψηφίων, τα προφίλ τους, με γρήγορη πρόσβαση στο ιστορικό του κάθε αιτούντος.

Μειώνει το κόστος της διαδικασίας πρόσληψης
Με την ελαχιστοποίηση των χαμένων ωρών, τη διευκόλυνση και αυτοματοποίηση των επαναλαμβανόμενων ενεργειών στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, το υποσύστημα αυτό μειώνει το εσωτερικό κόστος για τους οργανισμούς και τον αιτούντα.


Χαρακτηριστικά

 • Η αυτόματη προώθηση των βιογραφικών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα στο υποσύστημα των προσλήψεων μετά από μια offline προκαταρκτική θεώρηση. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει ήδη βιογραφικό στη βάση δεδομένων και κάνει αίτηση για νέα θέση εργασίας, το βιογραφικό του δεν καταχωρείται εκ νέου στη βάση, αλλά, μετά τη θεώρησή του, προωθείται στη θέση αυτή.
   
 • Επιτρέπει την εισαγωγή των βιογραφικών από άλλες πηγές  όπως εξειδικευμένες ιστοσελίδες και γραφεία ανεύρεσης εργασίας.
   
 • Επιτρέπει την ενημέρωση βιογραφικών που είναι ήδη καταχωρημένα στο σύστημα παρέχοντας τη δυνατότητα φόρτωσης του βιογραφικού στο σύστημα ως εγγράφου (.doc, .pdf ή σκαναρισμένης εικόνας).
   
 • Επιτρέπει την επιλογή προηγμένης αναζήτησης με σύνθετα κριτήρια ή ιδιότητες: επίπεδο ξένης γλώσσας, εμπειρία).
   
 • Εξασφαλίζει τη μεταφορά των δεδομένων του αιτούντος στο τμήμα του «εργαζομένου» (σε περίπτωση που οι υποψήφιοι γίνουν υπάλληλοι της εταιρίας) με ένα απλό μαρκάρισμα της επιλογής.
   
 • Επιτρέπει τον ορισμό των έργων/συναντήσεων πρόσληψης: ημερομηνία έναρξης του έργου, λήξη προθεσμίας για υποβολή βιογραφικών, ανάθεση έργου, κλπ.
   
 • Αυτόματη διαχείριση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και του αριθμού των κενών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη τις κενές θέσεις σε κάποια δεδομένη στιγμή, αλλά και τις κατειλημμένες θέσεις.
   
 • Μειώνει το κόστος της διαδικασίας πρόσληψης: αμοιβή πρόσληψης, αμοιβή για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, αμοιβή για διαφήμιση θέσεων εργασίας.
  • Επιτρέπει την αυτόματη ειδοποίηση στο portal/email για τις κενές θέσεις σε κάποια χρονική στιγμή (η λίστα των θέσεων εργασίας στο internet μπορεί να διαφέρει από τη λίστα στο intranet).
  • Η δυνατότητα ορισμού έργων μόνο για τους εξωτερικούς ή εσωτερικούς ενδιαφερόμενους,  ή μικτά έργα για τα οποία μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον από εξωτερικούς και εσωτερικούς υποψηφίους.
  • Οι εσωτερικοί ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία της αίτησής τους μέχρι τη λήξη του έργου. Λαμβάνουν ειδοποιήσεις για τις συνεντεύξεις και τα αποτελέσματά τους.
  • Για εσωτερική πρόσληψη, σε ορισμένα δεδομένα στα υποσυστήματα ανθρωπίνων πόρων και μισθοδοσίας μπορεί εύκολα να αποκτήσει αυτόματη πρόσβαση η ομάδα πρόσληψης (π.χ. το τρέχον πακέτο παροχών).
  • Επιτρέπει αυτόματη ανάκτηση βιογραφικών από το eJobs, BestJobs, κλπ.
  • Η δυνατότητα ορισμού προκαταρκτικών κριτηρίων επιλογής –από ολόκληρη τη λίστα των ενδιαφερομένων, μόνο εκείνοι που πέτυχαν ελάχιστη βαθμολογία όπως αυτή προσδιορίστηκε στο πλέγμα επιλογής θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.
  • Εξασφαλίζει ολοκληρωμένη σειρά εγγράφων και δεικτών σχετικά με την πρόσληψη:
  • Βιογραφικό – εκτυπώσιμη μορφή
  • Η προσφορά για τον ενδιαφερομένου
  • Ο αριθμός των αιτήσεων ανά πηγή προέλευσης
  • Η διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ανά έργο (ενδιάμεση διάρκεια υποδιαδικασιών: συνεντεύξεις, επιλογές, κλπ.)
  • Εκτίμηση της διάρκειας της διαδικασίας πρόσληψης βάσει ιστορικού –για μια συγκεκριμένη θέση
  • Ο αριθμός των ενδιαφερομένων που επιλέχθηκαν για τη συνέντευξη
  • Έντυπο για απαντητική επιστολή


Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Προσλήψεων


Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.