Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma HCM I Υποσυστήματα I Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Το υποσύστημα των Ανθρωπίνων Πόρων καλύπτει όλες τις πτυχές που έχουν σχέση με τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, από τον καθορισμό της οργάνωσης μιας εταιρίας μέχρι λεπτομερείς πληροφορίες για εργαζομένους, την απόδοση και εξέλιξή τους, την επαγγελματική τους κατάρτιση και τις διαδικασίες πρόσληψης. Το επίπεδο της ανάλυσης και οργάνωσης της πληροφόρησης δίνει τη δυνατότητα χρήσης τους με απλό τρόπο, στη μορφή που έχει ανάγκη η κάθε εταιρία, ανεξάρτητα από τον κλάδο, την πολυπλοκότητα ή το μέγεθός της.


Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη


Αύξηση των κινήτρων των εργαζομένων

Το υποσύστημα διαχειρίζεται την απόδοση των εργαζομένων στις τακτικές περιόδους αξιολόγησης, παρέχοντας διαφάνεια ως προς την επίτευξη των στόχων, το στοχευμένο επίπεδο ικανοτήτων ή την ανάγκη για πρόσθετη επαγγελματική ανάπτυξη.

Βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων

Η λύση διαχειρίζεται τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εργαζομένου, όπως και του τμήματος, όπως αυτές προκύπτουν από τις τακτικές διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης.

Καλύτερη οργάνωση σε επίπεδο τμήματος και οργανισμού

Η λύση διασφαλίζει ξεκάθαρη εικόνα, διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, της οργανωτικής και ιεραρχικής δομής της εταιρίας.

Γρήγορη πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες

Το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων έχει γρήγορη πρόσβαση σε μια μοναδική βάση δεδομένων, που ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, και περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τους εργαζομένους της εταιρίας. Επίσης, η λύση προσφέρει στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων το ιστορικό όλων των πληροφοριών που αφορούν στους εργαζομένους.

Σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους

Το υποσύστημα των Ανθρωπίνων Πόρων μειώνει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία νομικών εγγράφων όπως αρχεία απασχόλησης, συμβάσεις, παραρτήματα, πιστοποιητικά, κλπ. –καθώς και το χρόνο που απαιτείται για την ανάκτησή τους.


Χαρακτηριστικά

 • Δίνει τη δυνατότητα σαφούς καθορισμού της δομής των τμημάτων και των μεταξύ τους συνδέσεων, εξασφαλίζοντας επίσης τη δυνατότητα αλλαγής αυτών στην οργανωτική δομή της εταιρίας.
   
 • Διαχειρίζεται την ιεραρχική δομή της εταιρίας, επιτρέποντας τη δημιουργία τεσσάρων διαφορετικών τύπων ιεραρχίας που μπορεί να υποστεί επεξεργασία αυτόματα από οποιοδήποτε κομβικό σημείο. Η οργανωσιακή ιεραρχία μπορεί να παρουσιαστεί γραφικά (σε Visio ή άλλη μορφή γραφήματος) χωρίς των ανάγκη άλλων εξωτερικών εφαρμογών.
   
 • Διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες των ανθρωπίνων πόρων που ομαδοποιούνται σε διακριτές κατηγορίες όπως:
  • Προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση, κλπ.)
  • Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, τα προσόντα και τις πιστοποιήσεις
  • Οικονομικές πληροφορίες (μισθό, παροχές, ιατρική ασφάλιση, τραπεζικός λογαριασμός, συνδεδεμένο κόστος)
  • Πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική σταδιοδρομία (αίτηση, επαγγελματική εμπειρία, τρέχουσα θέση εργασίας, αξιολογήσεις, εσωτερικές αιτήσεις)
  • Πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση εργασίας, το ιστορικό αρχείο απασχόλησης,
  • Πληροφορίες σχετικά με τις κανονικές άδειες και τις άδειες ασθενείας
  • Πληροφορίες σχετικά με το έργο το οποίο έχει ανατεθεί στον εργαζόμενο
 • Καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία αξιολόγησης της εταιρίας, ανεξάρτητα από το σύστημα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται. Ο υψηλός βαθμός διαμορφωσιμότητας της εφαρμογής επιτρέπει τον ορισμό ίδιων κριτηρίων αξιολόγησης και μεθόδων, και την εφαρμογή standard σχημάτων που χρησιμοποιούνται στη διεθνή πρακτική.
   
 • Καταγράφει τις αξιολογήσεις των εργαζομένων, τους προτεινόμενους στόχους, καθώς και το ιστορικό τους, που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία στην παρακολούθηση της εξέλιξης της απόδοσης των εργαζομένων
   
 • Παρακολουθεί τις εκπαιδεύσεις από διάφορες απόψεις όπως δομή μαθήματος, οργανωτικές λεπτομέρειες, κόστος που συνδέεται με κάθε συμμετέχοντα ή συνολικό κόστος.
   
 • Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας προϋπολογισμών και προβλέψεων σχετικά με τα έξοδα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των εργαζομένων.
   
 • Εξασφαλίζει τη δυνατότητα αλλαγής των πληροφοριών του εργαζομένου εκ των προτέρων (αλλαγές σύμβασης λόγω θέσης, βασικός μισθός, κανονισμοί)
   
 • Δίνει τη δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης ατομικών συμβάσεων εργασίας, παραρτημάτων ή διαφόρων πιστοποιητικών
   
 • Δίνει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας παραρτημάτων ανάλογα με την απόσβεση της εκπαιδευτικής περιόδου που παρέχει στους εργαζομένους της η εταιρία

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το υποσύστημα των Ανθρωπίνων Πόρων

        

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.