Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma HCM I Υποσυστήματα

Υποσυστήματα

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Το υποσύστημα των Ανθρωπίνων Πόρων καλύπτει όλες τις πτυχές που έχουν σχέση με τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, από τον καθορισμό της οργάνωσης μιας εταιρίας μέχρι λεπτομερείς πληροφορίες για εργαζομένους, την απόδοση και εξέλιξή τους, την επαγγελματική τους κατάρτιση και τις διαδικασίες πρόσληψης. Το επίπεδο της ανάλυσης και οργάνωσης της πληροφόρησης δίνει τη δυνατότητα χρήσης τους με απλό τρόπο, στη μορφή που έχει ανάγκη η κάθε εταιρία, ανεξάρτητα από τον κλάδο, την πολυπλοκότητα ή το μέγεθός της.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Μισθοδοσίας

Το υποσύστημα Διαχείριση Μισθοδοσίας σχεδιάστηκε ειδικά για την αυτοματοποίηση και διευκόλυνση των διαδικασιών μισθοδοσίας σε εταιρίες διαφορετικού μεγέθους ή πολυπλοκότητας, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό τομέα ή τον αριθμό των ατόμων. Ο ρόλος του είναι η εξάλειψη μεγάλου μέρους των χρονοβόρων εργασιών ρουτίνας που απαιτεί ο υπολογισμός της μισθοδοσίας, όπως και η εξασφάλιση της ορθότητας της διαδικασίας.

Πάνω Περισσότερα

Υποσύστημα ITM

Το Υποσύστημα ITM είναι σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των εγγράφων και των αναφορών που απαιτεί η νομοθεσία. Η διαδικασία δεν ανέχεται ανθρώπινο λάθος. Οποιοδήποτε έγγραφο ή οποιαδήποτε αναφορά δεν περιέχει τη σωστή πληροφορία, μπορεί να επιφέρει κόστος και χάσιμο πολύτιμου χρόνου.

Πάνω Περισσότερα

Αναφορές HR

Το υποσύστημα Αναφορές HR αυτό διευκολύνει και αυτοματοποιεί τις τόσο σημαντικές αλλά και χρονοβόρες εργασίες φόρτωσης, ελέγχου και δημιουργίας όλων των δηλώσεων που υποβάλλονται στο κράτος. Προσαρμόζεται πλήρως στην ισχύουσα νομοθεσία και ενσωματώνεται φυσικά με τα άλλα υποσυστήματα της σουίτας Charisma HCM. Μειώνει έτσι σημαντικά το λειτουργικό κόστος και τα ανθρώπινα λάθη στη διαδικασία της προετοιμασίας των δηλώσεων για το κράτος.

Πάνω Περισσότερα

Ιατρική Εργασίας

Η Ιατρική της εργασίας αποτελεί υποχρέωση και του νέου εργαζομένου αλλά και του εργοδότη. Η ιατρική αυτή εξέταση πρέπει να γίνεται κατά την έναρξη της απασχόλησης αλλά και αργότερα, ακολουθώντας μια περιοδικότητα που καθορίζεται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εργασιακές συνθήκες. Η ακριβής παρακολούθηση των ιατρικών επισκέψεων, των ιατρικών εξετάσεων και των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων είναι απαραίτητη για την τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρίας σχετικά με την ιατρική της εργασίας.

Πάνω Περισσότερα

Υποσύστημα Αναφορών

Το Υποσύστημα Αναφορών του Charisma HCM, απλουστεύει τη κύρια πρόκληση ενός τμήματος HR: την εξαγωγή από τη βάση δεδομένων, αναφορών που αντικατοπτρίζουν τη δυναμική και την εξέλιξη των ανθρωπίνων πόρων.

Πάνω Περισσότερα

Portal Διαχ. Ανθρ. Κεφαλαίου

Ως το website του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, το υποσύστημα eCharisma παίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της διαφάνειας σε έναν οργανισμό, βελτιώνοντας την επικοινωνία και την παρακίνηση, γνωρίζοντας τους ρόλους και τις ευθύνες αλλά και άλλες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να βρίσκονται στη βάση μιας υγιούς κουλτούρας προσανατολισμένης στην παρακίνηση, τη δέσμευση και την υπευθυνότητα των εργαζομένων.

Πάνω Περισσότερα

Πρόσβαση - Κατανομή Χρόνου

Το Υποσύστημα Πρόσβασης - Κατανομής Χρόνου είναι ένα προϊόν λογισμικού, σχεδιασμένο να καταγράφει την άφιξη/έξοδο όλων των υπαλλήλων, με σκοπό να υπολογίζει τις εργάσιμες ώρες. Το προϊόν προσφέρει επιπρόσθετη ασφάλεια στους υπαλλήλους και τη διοίκηση, επιβλέποντας τη ροή των ατόμων που εισέρχονται στο κτήριο.

Πάνω Περισσότερα

Προυπολογισμός Μισθοδοσίας

Το υποσύστημα Προυπολογισμός Μισθοδοσίας παρέχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για τη δημιουργία προϋπολογισμού για τα τμήματα HR, από το σχεδιασμό μέχρι τα επιχειρησιακά καθήκοντα, την εκπαίδευση, τη μισθοδοσία και τη διοίκηση.

Πάνω Περισσότερα

Υποσύστημα Ειδοποιήσεων

Το Υποσύστημα Ειδοποιήσεων ενημερώνει για τα γεγονότα ή τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε δεδομένο χρονικό διάστημα. Οι ειδοποιήσεις είναι πλήρως διαμορφώσιμες και μπορούν να δημιουργηθούν και να διαβαστούν μόνο από χρήστες με ορισμένα δικαιώματα, σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική του οργανισμού. Συνδεδεμένο με τη σουίτα Charisma HCM, το υποσύστημα ανακτά κάθε είδους συστημική πληροφορία, διατηρώντας τους υπεύθυνους ενημερωμένους για τα σημαντικότερα γεγονότα της εταιρίας.

Πάνω Περισσότερα

Κατανομή και Χρονομέτρηση

Το Υποσύστημα Κατανομής και Χρονομέτρησης είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που συγκεντρώνει με απλό και γρήγορο τρόπο, μέσω Internet, τα φύλλα παρουσίας από τους διάφορους εργαζομένους στην περιφέρεια. Το προϊόν έχει το πλεονέκτημα ότι ενημερώνει με όλες τις πληροφορίες ένα και μόνο σημείο, κατευθείαν στη βάση δεδομένων, και οι πληροφορίες αυτές φτάνουν σε πραγματικό χρόνο στο μηνιαίο φύλλο παρουσίας που πρέπει να επικυρωθεί από έναν χρήστη με ειδικά δικαιώματα.

Πάνω Περισσότερα

Dashboards

Το υποσύστημα Dashboards είναι μια ισχυρή λύση επιχειρηματικής ευφυΐας, ειδικά σχεδιασμένο για την απόκτηση σχετικών στοιχείων για τα τμήματα HR σε οργανισμούς κάθε μεγέθους και πολυπλοκότητας. Η ενότητα παρακολουθεί τις εργασίες και την αποδοτικότητα των απασχολούμενων ατόμων της εταιρείας, μέσα από μια σειρά πλήρως παραμετροποιήσιμων χρηματοοικονομικών ή μη χρηματοοικονομικών δεικτών.

Πάνω Περισσότερα

Υποσύστημα Εκπαίδευσης

Το Υποσύστημα Εκπαίδευσης εξασφαλίζει την αύξηση της αποτελεσματικότητας όλων των εκπαιδευτικών λειτουργιών, από τη διαδικασία του προγραμματισμού των εκπαιδευτικών αναγκών για κάθε εργαζόμενο, κάθε ομάδα ή τμήμα, αξιολογώντας τα καλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα και τους προμηθευτές τους, συγκεντρώνοντας τις εκπαιδευτικές περιόδους, την αποτελεσματική εκτέλεση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το υποσύστημα αυτό αποτελεί βασικό κομμάτι της σουίτας Charisma HCM, και έχει ισχυρό αντίκτυπο στην διαχείριση των ταλέντων και των ικανοτήτων του οργανισμού.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Ταλέντων

H Διαχείριση Ταλέντων σχεδιάστηκε προκειμένου να απλοποιήσει τις διαδικασίες πρόσληψης μέσα σε οργανισμούς οποιουδήποτε τύπου. Η λύση επιτρέπει τη διαχείριση μεγάλων αριθμών βιογραφικών που τυχόν έχουν γίνει upload στο site της εταιρείας, ή σε εξωτερικά site προσλήψεων, τη καταγραφή πιθανών υποψηφίων σε βάσεις δεδομένων με εξελιγμένες ικανότητες αναζήτησης, όπως και την επιλογή υποψηφίων βαδσισμένη σε χαρακτηριστικά και δεξιότητες που έχει ορίσει ο χρήστης του συστήματος.

Πάνω Περισσότερα

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.