Αρχική Σελίδα I I Charisma Cost Control

Charisma Cost Control

Η αποδοτικότητα μιας επιχείρησης καθορίζεται από τη σημασία που δίνει η διοίκησή της στη διαχείριση των προϋπολογισμών και τον έλεγχο των δαπανών, τόσο σε περιόδους οικονομικής συρρίκνωσης όσο και σε περιόδους ανάπτυξης. Τα διαθέσιμα μέσα για την πρόληψη οικονομικών δυσχερειών πρέπει να βρίσκονται σε χρήση κατά τη διάρκεια της καθημερινής οικονομικής δραστηριότητας. Η ανάλυση των δαπανών για τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ρεύμα, νερό, αέριο, τηλέφωνο), τις προμήθειες γραφείου και εξοπλισμού, την ασφάλιση των εργαζομένων μπορεί να προσφέρει πολύτιμη πληροφορία σχετικά με  τις υπερβάσεις της εταιρείας ή την αποδοτική χρήση των εταιρικών κεφαλαίων.

Το Charisma Cost Control έχει σπονδυλωτή αρχιτεκτονική και κάθε άρθρωμα καλύπτει μια συγκεκριμένη περιοχή λειτουργίας. Έτσι, το άρθρωμα ePurchasing αφορά την αύξηση της αποδοτικότητας των δαπανών, το eProcurement καλύπτει τις προμήθειες, τη συμβολαιοποίηση και τις διαδικασίες διαπραγματεύσεων με τους διάφορους προμηθευτές και το Contract Managementπαρακολουθεί όλο τον κύκλο ζωής μιας σύμβασης προμήθειας, από την προετοιμασία και την υπογραφή της μέχρι την εκτέλεσή της. Κάθε άρθρωμα μπορεί να εγκατασταθεί ως αυτόνομη εφαρμογή ή ως μέρος του συνολικού συστήματος. Η σουίτα Charisma Cost Control, εξάλλου, ολοκληρώνεται εξ ορισμού με το σύστημα Charisma ERP αλλά μπορεί εξίσου καλά να συνδυαστεί και με οποιαδήποτε άλλη λύση ERP.
 

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Charisma Cost Control

      

Γιατί το Charisma Cost Control

Το Charisma Cost Control βοηθά τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν άμεσο έλεγχο της διαδικασίας προμηθειών τους, καθώς και του ελέγχου της διοίκησης στα λειτουργικά κόστη και στις συμβάσεις με τους προμηθευτές. Το προϊόν περιλαμβάνει μια σουίτα αυτόνομων εφαρμογών (ePurchasing, eProcurement, Contract Management) οι οποίες ολοκληρώνονται απόλυτα τόσο με το Charisma ERP όσο και με οποιοδήποτε άλλο σύστημα ERP.

Πάνω Περισσότερα

e-Έγκριση Δαπανών

Το Υποσύστημα e-Έγκριση Δαπανών είναι η καλύτερη λύση, προορισμένη για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών μιας εταιρείας και αποτελεί μέρος της σουίτας λογισμικού Charisma Cost Control η οποία καλύπτει πλήρως την εσωτερική διαδικασία προμηθειών μιας εταιρείας. Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι προϋπολογισμοί δαπανών, δελτία παραγγελίας, εγκριτικές διαδικασίες των αιτημάτων δαπανών καθώς και η πιθανότητα αναζητήσεων στο ευρετήριο της αποθήκης.

Πάνω Περισσότερα

e-Προμήθειες

Το Υποσύστημα e-Προμήθειες είναι μια λύση λογισμικού που αναπτύχθηκε ειδικά για το σχεδιασμό, την εκτέλεση, την αξιολόγηση και τη βελτίωση των διαδικασιών προμήθειας, συμβολαιοποίησης και επαναδιαπραγμάτευσης με διαφορετικούς εταίρους. Το υποσύστημα αυτό περιλαμβάνει πολιτικές και πρακτικές για τον έλεγχο τον δαπανών, όπως χρησιμοποιούνται σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες, σε πολλούς τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ολοκληρώνεται τέλεια με τα υπόλοιπα τμήματα της σουίτας Charisma Cost Control.

Πάνω Περισσότερα

Διαχ. Συμβάσεων Προμηθευτών

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Συμβάσεων Προμηθευτών παρακολουθεί τον κύκλο ζωής για κάθε τύπο σύμβασης προμήθειας, από την προετοιμασία της μέχρι την υπογραφή ή ακόμη και τη λήξη της. Το Υποσύστημα Διαχείρισης Συμβάσεων Προμηθευτών είναι αναντικατάστατο για την υποστήριξη της στρατηγικής σε εταιρείες οι οποίες πρέπει να διαχειριστούν μεγάλα έργα προμήθειας, τόσο λόγω των χαρακτηριστικών του όσο και λόγω των δυνατοτήτων ολοκλήρωσής του με άλλα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων.

Πάνω Περισσότερα

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Μαρτυρίες

"... ..."
Yurii Erogov,
Maintenance and Repair Equipment General Manager Deputy Petrotel-Lukoil.
"... ..."
Manuel Cancenski,
Logistics, Technical & Acquisitions Manager, Regina Maria
"... ..."
Manuel Cancenski,
Logistics, Technical & Acquisitions Manager, Regina Maria

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.