Αρχική Σελίδα I I Charisma Collection I Νομικές Ενέργειες

Νομικές Ενέργειες

Το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον αναγκάζει τις εταιρείες λιανικής ή τις χρηματοοικονομικές εταιρείες να αντιμετωπίζουν το ζήτημα των οφειλών με μέγιστη προσοχή και να θεωρούν τις οφειλές ως κρίσιμη κατάσταση στον κύκλο των εισπράξεων και της εξυπηρέτησης πελατών. Πολλές φορές, το ποσό της οφειλής που συσσωρεύεται σε μια σύντομη περίοδο μπορεί να προκαλέσει κατάπληξη σε επιχειρήσεις προς τις οποίες οφείλονται τα χρήματα ή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ακριβώς στην είσπραξη οφειλών και δε μπορούν να επιτύχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Έτσι, λόγω ανεπιτυχών ενεργειών ειδοποίησης οφειλετών ή/ και είσπραξης οφειλών, οι εταιρείες αναγκάζονται να προχωρούν στο επόμενο βήμα που είναι ο νομικός χειρισμός των φακέλων.
 
Για το λόγο αυτό, το Charisma Collection περιλαμβάνει ένα υποσύστημα εξειδικευμένο σε νομικά θέματα το οποίο οδηγεί σε αύξηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών είσπραξης ηθικών και υλικών ζημιών, μειώνοντας έτσι τις ζημιές και αυξάνοντας τις ευκαιρίες κέρδους για τις χρηματοοικονομικές εταιρείες.
 
 
Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μειώνει τα λειτουργικά κόστη

 • Το Υποσύστημα Νομικών Ενεργειών μειώνει την απαιτούμενη εργασία αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες και τις ροές εργασίας για τη συλλογή των εισπρακτέων από τους πελάτες. Η αξιόλογη παραμετρικότητα και ευελιξία της λύσης επιτρέπει την προσαρμογή του λογισμικού στις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον επιχειρηματικό τομέα.

Αυτοματοποιεί τη διαδικασία εισπράξεων

 • Εξαιρετική ευελιξία, λόγω της εγγενούς ολοκλήρωσης με το Charisma ERP ή με οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται συμβάσεις χρηματοδότησης.
 • Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από τη βάση δεδομένων της εταιρείας, δηλαδή όλες οι συμβάσεις που έχουν γίνει ανενεργές λόγω καθυστέρησης πληρωμών (ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που οφείλεται στον πελάτη) προκαλούν την αυτόματη ενεργοποίηση των νομικών φακέλων στην εταιρεία είσπραξης.
 • Επιτρέπει ταυτόχρονο χειρισμό των φακέλων πολλών υποθέσεων είσπραξης
 • Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης των εισπρακτέων ή των τιμολογίων που σχετίζονται με τους φακέλους, ανάλογα με τη διαχείρισή τους στο σύστημα ERP.
 • Χειρισμός της κατάσχεσης προσωπικών ή εταιρικών περιουσιακών στοιχείων.

Εξαλείφει τον υπολογισμό και τη δημιουργία προβλέψεων

 • Το σύστημα εξαλείφει τον υπολογισμό και τη δημιουργία προβλέψεων για κινδύνους και δαπάνες με τη διαπραγμάτευση των ποσών και των εμπορικών όρων, με τονισμό των υπεσχημένων πληρωμών και με την ενημέρωση του συστήματος με τις τρέχουσες δραστηριότητες.

Μειώνει το χρόνο ανάλυσης και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των εισπρακτόρων

 • Πλήρης εικόνα σε πραγματικό χρόνο για κάθε ενεργό φάκελο
 • Ενοποιημένα ημερολόγια με όρους και προγραμματισμένες ενέργειες ανά περίοδο.
 • Διαχειρίζεται όλες τις φάσεις ενός φακέλου, από την ενεργοποίηση μέχρι την επίλυση.
 • Διακριτική, φιλική ή νομική αντιμετώπιση των φακέλων. Έτσι, τα στάδια ενός φακέλου μπορούν να είναι τα ακόλουθα: φιλική υπενθύμιση, διακανονισμός, αμφισβήτηση εκτέλεσης, εκτέλεση, αφερεγγυότητα, επίβλεψη, δικαστήριο, κοινοποίηση, ποινική καταγγελία, πληρωμή, αναστολή εκτέλεσης. Για καθένα από αυτά τα στάδια μπορούν να σημειωθούν τα εξής:
  • Τα έξοδα που έγιναν από την εισπρακτική εταιρεία κατά το χειρισμό του φακέλου. Ο τύπος των δαπανών είναι πλήρως παραμετροποιήσιμος, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των προτιμήσεων της κάθε εταιρείας. Συνήθης είναι η καταγραφή δαπανών για: μετακινήσεις, αποστολές, συλλογή ειδών, κατάσχεση, τέλος χαρτοσήμου κ.λπ.
  • Οι δεσμεύσεις πληρωμής που έχουν αναληφθεί από την εισπρακτική εταιρεία. Το σύστημα αντιστοιχίζει αυτόματα τις καταγεγραμμένες υποσχέσεις και τις πραγματικές εισπράξεις, όπως τις διαχειρίζεται το Charisma ERP 2010  ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα ERP.

Πλήρης λύση

 • Το λογισμικό ενεργοποιεί και χειρίζεται τους φακέλους για χρέωση, μισθωμένα αντικείμενα, αφερεγγυότητα και καθυστέρηση.
 • Παρέχει γρήγορο υπολογισμό και ανάλυση για πραγματοποιούμενες δαπάνες κάθε τύπου σε κάθε υπόθεση.
 • Το Υποσύστημα Νομικών Ενεργειών επιτρέπει την εύκολη διαχείριση και επαλήθευση όλων των τιμολογημένων αμοιβών ή του κόστους είσπραξης.
 • Επιπρόσθετα, το λογισμικό αυτό εξασφαλίζει διαχείριση εγγράφων/ παραστατικών με αντιστοίχιση του φυσικού παραστατικού με κάθε φάκελο ή με κάθε φάση της υπόθεσης του φακέλου.


Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Νομικών Ενεργειών

      

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.