Αρχική Σελίδα I I Charisma Collection I Επανάκτηση Αγαθών / Κατασχέσεις

Επανάκτηση Αγαθών / Κατασχέσεις

Όταν κάθε προσπάθεια για να πειστεί ο οφειλέτης να πληρώσει το χρέος του, αποτύχει τότε ξεκινά η διαδικασία της κατάσχεσης της εγγύησης του δανείου ή της κατάσχεσης του αντικειμένου της οφειλόμενης συναλλαγής. Το υποσύστημα Επανάκτησης Αγαθών / Κατασχέσεων βελτιστοποιεί τη διαχείριση των συλλεγόμενων ειδών, καθώς και των επιπλέον προστίμων που πρέπει να πληρώσει ο οφειλέτης για να καλύψει το κόστος του πωλητή για την κατάσχεση.


Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μειώνει τις απώλειες μιας χρηματοοικονομικής εταιρείας

 • Παρέχει μια συνεπή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, της οικονομικής κατάστασης των συμβάσεων και των απαιτούμενων
 • Διαχειρίζεται όλα τα κατεσχημένα περιουσιακά στοιχεία βάσει του αριθμού πινακίδας (αν πρόκειται για οχήματα) ή της ταυτότητάς τους αν πρόκειται για ακίνητα.
 • Επιτρέπει γρήγορο υπολογισμό των αμοιβών που πρόκειται να τιμολογηθούν για τη διαδικασία κατάσχεσης, καθώς και της τρέχουσας αξίας των κατεσχημένων στοιχείων.

Βελτιστοποιεί και αυτοματοποιεί τη ροή εργασίας

 • Με καταγραφή κάθε δαπάνης που γίνεται κατά την κατάσχεση, συντήρηση ή επισκευές στον κύκλο ζωής του κατεσχημένου στοιχείου στον κατάλογο αποθήκης της εταιρείας και αυτόματο υπολογισμό τους.
 • Αυτόματος υπολογισμός της αξίας, ως ίσης με το μη τιμολογημένο ποσό της σύμβασης τη στιγμή που αυτή τερματίζεται από τα εμπλεκόμενα μέρη.
 • Αυτόματη ή χειροκίνητη ολοκλήρωση με το σύστημα διαχείρισης του καταλόγου αποθήκης, βασισμένη στα δεδομένα οποιουδήποτε πληροφοριακού συστήματος ERP. Σε περίπτωση χρήσης του Charisma ERP, η ενσωμάτωση με το Charisma Collection είναι εγγενής και τηρείται πλήρης παρακολούθηση της συσχέτισης μεταξύ του περιουσιακού στοιχείου και της σύμβασης η οποία το αφορά.
 • Ενσωμάτωση με συστήματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν αποσβεσθεί στο λογιστικό σύστημα της εταιρείας (για παράδειγμα, λειτουργικό leasing).
 • Ανασύρει και διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την ιχνηλασιμότητα, την ταυτοποίηση και την περιατέρω πώληση.
 • Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα κατεσχημένα είδη ανά Κέντρο Κόστους και με μοναδικούς κωδικούς ταυτότητας.
 • Μετρά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της επιχείρησης μέσα από γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα των συμβάσεων και των συναλλαγών.
 • Τηρεί τη συνέχεια της εταιρείας με βάση τη γέφυρα που δημιουργείται μεταξύ των υποσυστημάτων και των λειτουργιών της σουίτας Charisma Collection. Έτσι, ο κύκλος ζωής των κατεσχημένων περιουσιακών στοιχείων λήγει είτε με την πώλησή τους (αφαίρεση από την αποθήκη μέσω ενός τιμολογίου πώλησης) ή με νέα χρηματοδότηση (αφαίρεση από την αποθήκη μέσω μιας σύμβασης leasing).

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το υποσύστημα Επανάκτησης Αγαθών / Κατασχέσεων

      

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.