Αρχική Σελίδα I I Charisma Collection I Είσπραξη Απαιτήσεων

Είσπραξη Απαιτήσεων

Με τη βοήθεια του Υποσυστήματος Είσπραξης Απαιτήσεων, τόσο οι εταιρείες οικονομικών υπηρεσιών όσο και οι εξειδικευμένες εταιρείες είσπραξης πληρωμών μπορούν να διαχειρίζονται τις εργασίες τους με βήματα απλά αλλά ακριβή: προσδιορίζουν τους οφειλέτες, δημιουργούν δελτία καθυστερήσεων, διαχειρίζονται τους λογαριασμούς οφειλετών, παρακολουθούν και συμπληρώνουν τη διαδικασία είσπραξης.


Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μειώνει το χρόνο ανάλυσης και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των εισπρακτόρων

 • Ένα αποτελεσματικό σύστημα προτεραιοποίησης για τον καθορισμό των οφειλετών, με ομαδοποίησή τους, βασισμένη στο επίπεδο της καθυστέρησης και με δημιουργία δελτίων καθυστέρησης.
 • Αυτοματοποιεί τη διαδικασία εισπράξεων με το κλείσιμο και το άνοιγμα δελτίων καθυστέρησης, με βάση την εμφάνιση πληρωμών στο σύστημα και το κλείσιμο των τιμολογίων.
 • Παρακολουθεί τις ροές της δραστηριότητας καθώς και την πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό προηγούμενων διαδικασιών είσπραξης με στοιχεία όπως την τρέχουσα κατάσταση, το επόμενο βήμα, το ποσό της οφειλής, τον ιδιοκτήτη του λογαριασμού και τις ημέρες καθυστέρησης.
 • Συντονίζει και αναθέτει την εκτέλεση βημάτων, παράλληλα ή σε εξάρτηση, σύμφωνα με τις ικανότητες των ατόμων, ώστε να βελτιστοποιεί την εργασία του κάθε υπεύθυνου για την είσπραξη των οφειλών. Το σύστημα επιτρέπει σε κάθε υπεύθυνο ή συμμετέχοντα να ειδοποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είσπραξης σχετικά με τα εκκρεμή ή τα μελλοντικά βήματα της διαδικασίας.
 • Διαχειρίζεται πολλά περιστατικά ταυτόχρονα και παρέχει αναφορές ειδικά για διάφορα από αυτά:
  • Περιληπτική αναφορά για τα δελτία καθυστέρησης. Οι αναφορές δείχνουν μια συνοπτική εικόνα όλων των ανοιχτών δελτίων, ταξινομημένων ανάλογα με την κατάσταση, το διαχειριστή, το είδος του προϊόντος, με λειτουργίες ομαδοποίησης
  • Περιληπτική αναφορά των δραστηριοτήτων και της αποτελεσματικότητας. Το σύστημα παρέχει κεντροποιημένη πληροφόρηση για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαδικασία εισπράξεων. Επομένως, ο επικεφαλής της ομάδας, ο διευθυντής ή ο συντονιστής μπορούν να παρακολουθούν πόσες δραστηριότητες είσπραξης είναι ανοιχτές, ποιες ενέργειες έχουν γίνει, από ποιον, ποια ήταν η προβλεπόμενη ημερομηνία, έτσι ώστε να αξιολογούν την απόδοση των εισπρακτόρων.

Βελτιστοποιεί τις λειτουργίες είσπραξης και μειώνει τα εσωτερικά κόστη

 • Ελαχιστοποιεί την ακριβή και χρονοβόρα χειροκίνητη εργασία η οποία είναι απαραίτητη για τη διαχείριση τιμολογίων και την επικοινωνία με πελάτες που έχουν οφειλές.
 • Παρέχει μια κεντροποιημένη βάση πληροφοριών με πελάτες, συμβάσεις, τιμολόγια, σχετικές πληρωμές ή προκαταβολές, αξιόγραφα, ρήτρες, οφειλές καθώς και ημέρες καθυστέρησης.
 • Παρέχει μια γρήγορη και συνεπή εικόνα των καθυστερημένων λογαριασμών, που περιλαμβάνει πληροφορία σχετική με την επικοινωνία με τον πελάτη, τα συμπεράσματα της επικοινωνίας ή υπεσχημένο ποσό πληρωμής.

Εξαιρετική ευελιξία

 • Το Υποσύστημα Είσπραξης Απαιτήσεων επιτρέπει τον προσδιορισμό, την παραμετροποίηση και τη διαχείριση των στρατηγικών είσπραξης χρημάτων, μέσω της ειδοποίησης πελατών και του καθορισμού όρων για την αντίδραση σε τέτοιες ειδοποιήσεις και την κάλυψη των οφειλών (π.χ. σε 1 μέρα SMS, σε 5 ημέρες τηλεφώνημα, σε 10 ημέρες επιστολή)
 • Η διαδικασία είσπραξης περιλαμβάνει βήματα, συνθήκες, αυτόματες ή χειρωνακτικές ενέργειες, εμπλεκόμενους ρόλους.
 • Η πλατφόρμα υποστηρίζει εξελιγμένες πολυγλωσσικές λειτουργίες ενώ το πλήρες περιβάλλον του συστήματος έχει ήδη μεταφραστεί σε 4 διεθνείς γλώσσες και έχει τη δυνατότητα να μεταφραστεί σε οποιεσδήποτε άλλες.
 • Εγγενής διασύνδεση με το Charisma ERP 2010 και οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστημα ERP.

Μειώνει τις οφειλές των πελατών, βελτιστοποιεί το κέρδος και βελτιώνει τις ταμειακές ροές

 • Δομημένη διαδικασία είσπραξης, βασισμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού.
 • Μειώνει τον αριθμό των ημερών καθυστέρησης (DSO – Days Sales Outstanding) μειώνοντας το μέσο αριθμό των ημερών που απαιτούνται για μετατροπή των οφειλών σε μετρητά.
 • Παράγει γρήγορη επιστροφή της επένδυσης (ROI) λόγω χαμηλού κόστους κτήσης, χρήσης και γρήγορης υλοποίησης.
   

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Είσπραξης Απαιτήσεων

      

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Μαρτυρίες

"... Το Charisma Collection μας παρείχε δομημένη διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών καθώς και σωστή πληροφόρηση για τον πελάτη ..."
Bogdan Mîrza,
Technical Director Charisma Business Applications
EFG Leasing

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.