Αρχική Σελίδα I I Charisma Collection

Charisma Collection

Σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα εταιρειών είναι η ρευστότητα. Γι’ αυτό η προσπάθεια είσπραξης οφειλών από τους πελάτες έχει υψηλή προτεραιότητα και οι υπάλληλοι διαθέτουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους για να εξαργυρώνουν τα τιμολόγια και να λαμβάνουν πληρωμές. Συνήθως, αυτή η διαδικασία εμπλέκει πολλά τμήματα, από τις πωλήσεις τα οικονομικά, τις σχέσεις με τους πελάτες μέχρι και εξωτερικές εταιρείες στην περίπτωση του outsourcing της είσπραξης πληρωμών ή σχετικών νομικών ενεργειών. Η ύπαρξη μετρητών είναι κρίσιμη, γιατί παρέχει σταθερότητα και ευελιξία στην προσέγγιση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Έτσι, η εταιρεία πρέπει να αναλαμβάνει γρήγορα δράση, προκειμένου να περιορίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη θέση της επιχείρησης στην αγορά και τη σχέση της με τους πελάτες.
 
Το Charisma Collection είναι μια ισχυρή λύση λογισμικού, ειδικά σχεδιασμένη για το χειρισμό κάθε διαοικητικής δραστηριότητας σχετικά με την είσπραξη οφειλών όπως και σχετικά με τη διαδικασία κατάσχεσης και επαναπροώθησης. Αυτή η πλατφόρμα οδηγεί στην αύξηση του ρυθμού είσπραξης οφειλών, την αύξηση της ρευστότητας και τη μείωση του κόστους που απαιτεί η διαχείριση των υποχρεώσεων των πελατών.
 
Η σουίτα Charisma Collection περιλαμβάνει μια σειρά αρθρωμάτων λογισμικού που καλύπτουν εξειδικευμένους τομείς στη διαδικασία είσπραξης οφειλών. Έτσι, το Collection είναι σχεδιασμένο να εξυπηρετεί την είσπραξη των οφειλών, το Legal βελτιστοποιεί τη διαχείριση της είσπραξης αποζημιώσεων για ηθικές καιι υλικές βλάβες, το Repossession βελτιστοποιεί τη διαχείριση των προϊόντων που έχουν συλλεχθεί λόγω καθυστέρησης πληρωμής καθώς και των επιπρόσθετων προστίμων που τυχόν πληρώνει ο πελάτης για την κάλυψη των δαπανών κατάσχεσης του προϊόντος από την εταιρεία και το Remarketing βελτιστοποιεί τη διαδικασία συλλογής και επαναπώλησης προϊόντων που καθυστέρησε η πληρωμή τους. Τα αρθρώματα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν και ως αυτόνομες εφαρμογές αλλά όταν ολοκληρώνονται αποτελούν την πιο ισχυρή, υψηλού επιπέδου και ήδη εφαρμοσμένη λύση για πολλές επιχειρήσεις.


Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Charisma Collection

        

        

  

Γιατί το Charisma Collection

Το Charisma Collection είναι το μόνο εργαλείο σχεδιασμένο αποκλειστικά για διαχείριση οφειλών, το οποίο ολοκληρώνεται εγγενώς με λύσεις ERP, HR ή CRM που προσφέρονται από τους πιο ισχυρούς κατασκευαστές στον κόσμο. Έτσι, μπορείτε με αυτό να έχετε μια πλήρη λύση που καλύπτει πολλές εταιρείες, πολλές εγκαταστάσεις σε πολλές τοποθεσίες, την οποία μπορείτε να προσπελάσετε εξ αποστάσεως, οποιαδήποτε στιγμή, μέσω φορητών συσκευών με πρόσβαση στο Internet, με ασυναγώνιστα χαμηλό κόστος κτήσης και χρήσης (TCO – Total Cost of Ownership).

Πάνω Περισσότερα

Οφέλη

Η αυτοματοποίηση της είσπραξης οφειλών από τους πελάτες κάνει το Charisma Collection την καλύτερη λύση για την αύξηση της ρευστότητας και της κερδοφορίας των εταιρειών σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, η εξαιρετική ευελιξία και παραμετρικότητα της λύσης επιτρέπει την προσαρμογή της ροής εργασίας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητά της.

Πάνω Περισσότερα

Είσπραξη Απαιτήσεων

Με τη βοήθεια του Υποσυστήματος Είσπραξης Απαιτήσεων, τόσο οι εταιρείες οικονομικών υπηρεσιών όσο και οι εξειδικευμένες εταιρείες είσπραξης πληρωμών μπορούν να διαχειρίζονται τις εργασίες τους με βήματα απλά αλλά ακριβή: προσδιορίζουν τους οφειλέτες, δημιουργούν δελτία καθυστερήσεων, διαχειρίζονται τους λογαριασμούς οφειλετών, παρακολουθούν και συμπληρώνουν τη διαδικασία είσπραξης.

Πάνω Περισσότερα

Επανάκτηση Αγαθών / Κατασχέσεις

Όταν κάθε προσπάθεια για να πειστεί ο οφειλέτης να πληρώσει το χρέος του, αποτύχει τότε ξεκινά η διαδικασία της κατάσχεσης της εγγύησης του δανείου ή της κατάσχεσης του αντικειμένου της οφειλόμενης συναλλαγής. Το υποσύστημα Επανάκτησης Αγαθών / Κατασχέσεων βελτιστοποιεί τη διαχείριση των συλλεγόμενων ειδών, καθώς και των επιπλέον προστίμων που πρέπει να πληρώσει ο οφειλέτης για να καλύψει το κόστος του πωλητή για την κατάσχεση.

Πάνω Περισσότερα

Νομικές Ενέργειες

Το Charisma Collection περιλαμβάνει ένα υποσύστημα εξειδικευμένο σε νομικά θέματα το οποίο οδηγεί σε αύξηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών είσπραξης ηθικών και υλικών ζημιών, μειώνοντας έτσι τις ζημιές και αυξάνοντας τις ευκαιρίες κέρδους για τις χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Πάνω Περισσότερα

Re-marketing

Μόνο μια στενή σύνδεση ανάμεσα στη διαδικασία είσπραξης και στην πώληση, την τιμολόγηση και τις υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης μπορεί να προσφέρει το πλεονέκτημα στη βελτίωση της διαχείρισης των εισπρακτέων, στην επιτάχυνση των πληρωμών και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Το Υποσύστημα Re-marketing φέρνει το πλεονέκτημα της παρακολούθησης όλης της ροής της κατάσχεσης και της επαναπώλησης των κατεσχημένων ειδών, διευκολύνοντας το έργο της τοποθέτησης του προϊόντος προς πώληση ή ενοικίαση.

Πάνω Περισσότερα

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Μαρτυρίες

"... Η Κρόνος Recovery Management  έλαβε υπόψη της αρκετές σημαντικές πτυχές όταν έπρεπε να επιλέξει την σωστή λύση λογισμικού. Εκτός από την τεράστια εμπειρία της TotalSoft στην  Ρουμανική και τη Διεθνή αγορά πληροφορικής, η εταιρεία εξέτασε επίσης το αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα που απορρέει από το καθεστώς της TotalSoft ως συνεργάτης της Microsoft Business Solutions, και έτσι ο Borislav Hristov, Διευθύνων Σύμβουλος της Kronos Recovery Management δήλωσε: «Δεν υπήρχε άλλη λύση, που να κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις μας." ..."
Borislav Hristov,
Chief Executive Officer
Kronos Recovery Management
"... Η Κρόνος Recovery Management  έλαβε υπόψη της αρκετές σημαντικές πτυχές όταν έπρεπε να επιλέξει την σωστή λύση λογισμικού. Εκτός από την τεράστια εμπειρία της TotalSoft στην  Ρουμανική και τη Διεθνή αγορά πληροφορικής, η εταιρεία εξέτασε επίσης το αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα που απορρέει από το καθεστώς της TotalSoft ως συνεργάτης της Microsoft Business Solutions, και έτσι ο Borislav Hristov, Διευθύνων Σύμβουλος της Kronos Recovery Management δήλωσε: «Δεν υπήρχε άλλη λύση, που να κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις μας." ..."
Borislav Hristov,
Chief Executive Officer
Kronos Recovery Management
"... ..."
Ştefan Pată,
Responsabil Direcţia Risc
"... ..."
Andreea Flangea,
Credit Controller

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.