Διαχείριση Φαρμάκων

Η διαχείριση της αποθήκης φαρμάκων που διαθέτει η ιατρική μονάδα αλλά και η παραλαβή των αιτημάτων διάθεσης φαρμάκων από κάθε τομέα και η κυκλοφορία των φαρμάκων σύμφωνα με αυτά τα αιτήματα μπορεί να εμφανίσει προβλήματα χωρίς ένα κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα. Το Υποσύστημα Διαχείρισης Φαρμάκων επιλύει όλα αυτά τα προβλήματα και επίσης διευκολύνει την παρακολούθηση όλων των εγγράφων που εμπλέκονται σ’ αυτή τη δραστηριότητα.
 

Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Αυξάνει την αποδοτικότητα και διευκολύνει τις διαδικασίες χορήγησης φαρμάκων
Η λύση αυτοματοποιεί πλήρως τη χορήγηση φαρμάκων με βάση τον προσιδορισμό των αποθεμάτων και τα αιτήματα για φάρμακα, μειώνοντας έτσι το χρόνο που αναλώνεται για τη διαχείριση της αποθήκης και επομένως των πόρων που απαιτούνται γι’ αυτή τη διαδικασία.
 
Εξαλείφει τα ανθρώπινα λάθη
Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται αυτόματα σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, προλαμβάνοντας τα ανθρώπινα λάθη στο σχεδιασμό της αναπλήρωσης φαρμάκων ή της διάθεσης φαρμάκων ανά τομέα.
 
Μειώνει το επιχειρησιακό κόστος
Λόγω των ηλεκτρονικών αρχείων, ο όγκος του χαρτιού που καταναλώνεται είναι σημαντικά μειωμένος, ελαχιστοποιώντας έτσι το χρόνο που δαπανάται για τη συμπλήρωση και τη μετάδοση της πληροφορίας σχετικά με την κατανάλωση και τις αγορές φαρμάκων. Επιπλέον, η δυσανάγνωστη γραφή των εγγράφων δεν αποτελεί πρόβλημα πια, στοιχείο το οποίο επίσης συμβάλλει στην εξάλειψη των ανθρώπινων λαθών.
 
Αυξάνει την ταχύτητα στη χορήγηση φαρμάκων
Λόγω της καθημερινής αυτόματης ενημέρωσης της αποθήκης, όλη η πληροφορία είναι κεντρικά διαθέσιμη, στο επίπεδο ολόκληρης της ιατρικής μονάδας, επιτρέποντας προληπτικές αποφάσεις αναπλήρωσης φαρμάκων, κι έτσι εξαλείφοντας τις επικίνδυνες καταστάσεις για τους ασθενείς, κατά τις οποίες η ιατρική μονάδα δεν έχει διαθέσιμο το απαιτούμενο φάρμακο.

Ελαχιστοποιεί τις απώλειες φαρμάκων
Διενεργώντας τις εξαγωγές φαρμάκων από την αποθήκη, με τη μορφή που τίθεται από την ιατρική μονάδα, το Υποσύστημα Διαχείρισης Φαρμάκων ελαχιστοποιεί την απώλεια φαρμάκων που προκαλείται από τις ημερομηνίες λήξης τους, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση και την αναπλήρωση και επιφέροντας αντίκτυπο στην ανάπτυξη της επιχειρησιακής αποδοτικότητας.
 

Χαρακτηριστικά

 • Διαχειρίζεται την αποθήκη φαρμάκων ανάλογα με την ποσότητα και την αξία.
   
 • Καταγράφει όλες τις τυπικές συναλλαγές στο σύστημα: καταγράφοντας τις τιμολογήσεις αγορών, δημιουργώντας το πρωτόκολλο αποδοχής (NIR), δημιουργώντας το δελτίο αποστολής, το δελτίο αναίρεσης, τον κατάλογο υλικών, τα φάρμακα τα οποία παράγει η ίδια η ιατρική μονάδα κ.λπ.
   
 • Διαχειρίζεται την αποθήκη φαρμάκων ανά τομέα, κλινική, αίθουσα Επειγόντων, ενώ η αποθήκη δέχεται αναπληρώσεις με την ημερήσια προμήθεια φαρμάκων, ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών ανά τομέα.
   
 • Αντιστοιχίζει κάθε φάρμακο της αποθήκης με μια σειρά χαρακτηριστικών τα οποία καθιστούν δυνατή τη γρήγορη ταυτοποίησή του.
   
 • Διαχειρίζεται το απόθεμα ασφαλείας των φαρμάκων για τα Επείγοντα, με βάση τις συνταγές που χορηγούνται από τους γιατρούς και αποθηκεύονται στο εισιτήριο του ασθενούς ή στο ιατρικό του αρχείο.
   
 • Εκδίδει τις εντολές αγοράς φαρμάκων.

 • Εκδίδει τους καταλόγους υλικών με βάση τις κρατήσεις φαρμάκων.
   
 • Διαθέτει φάρμακα από την αποθήκη, με βάση διάφορα ακριτήρια, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες ή τις προτιμήσεις της κάθε ιατρικής μονάδας: ασθενής, συνταγή κ.λπ.
   
 • Διαχειρίζεται τα φάρμακα που προετοιμάζονται στο φαρμακείο του νοσοκομείου, με χρήση της λειτουργικότητας διαχείρισης μικρο-κατασκευής (micro-manufacturing).
   
 • Διευκολύνει τη χρήση όλων των λειτουργικών μεθόδων για τις διαθέσεις φαρμάκων από την αποθήκη: FIFO, LIFO, FEFO, STD, instant CMP, global CMP.
   
 • Διαχειρίζεται τις αναφορές που σχετίζονται ειδικά με τους ασφαλιστικούς οίκους (ταμεία ή ιδιωτικές εταιρείες), με πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις τους, καθώς και μια σειρά από τυπικές αναφορές, όπως η ανάλυση της ποσότητας και της αξίας της ανάλωσης φαρμάκων ανά ασθενή, ανά τομέα ή ανά νοσοκομείο, η αναφορά αναλώσεων, το απόθεμα, το ισοζύγιο αποθήκης, η ωρολόγια καταγραφή, η είσοδος φαρμάκων κ.λπ.
   
 • Επιτρέπει την εξαγωγή όλων των αναφορών για τη σχέση με τους χρηματοδότες ή τις ελεγκτικές αρχές, καθώς και τυπικών αναφορών.
   
 • Χορηγεί τα φάρμακα με βάση τα εθνικά προγράμματα, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς.


 Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Διαχείρισης Φαρμάκων

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.