Υποσυστήματα

Γενική Διαμόρφωση

Το Υποσύστημα Γενικής Διαμόρφωσης προσφέρει στην οργάνωση και τη διάρθρωση όλων των συστατικών μονάδων ενός νοσηλευτικού ιδρύματος, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα ή το μέγεθος του ιατρικού προσωπικού.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Ασθενών

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών διαχειρίζεται με συνέπεια τα ευαίσθητα δεδομένα που περιλαμβάνει ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς, περιλαμβανομένου του ιστορικού της ασθένειάς του, της φαρμακευτικής του αγωγής ή παλαιότερης θεραπείας. Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται και καθίστανται διαθέσιμες με κεντροποιημένο τρόπο, σε πραγματικό χρόνο, στο ιατρικό προσωπικό, κι έτσι εξαλείφονται τα ανθρώπινα λάθη και αυξάνεται η ασφάλεια του ασθενούς.

Πάνω Περισσότερα

Προγραμματισμός Συναντήσεων

Το Υποσύστημα Προγραμματισμού Συναντήσεων προσφέρει στους γιατρούς και στους ασθενείς ένα πλήρες πρόγραμμα στο επίπεδο της συνολικής ιατρικής μονάδας, βάση της διαθεσιμότητας των γιατρών, το φόρτο εργασίας των χώρων εξετάσεων ή των ιατρικών μηχανημάτων. Η λύση επιτρέπει τον προγραμματισμό σε πολλές τοποθεσίες ταυτοχρόνως, δημιουργεί αυτομάτως λίστες αναμονής, αποστέλλει αυτόματα υπενθυμίσεις μέσω e-mail, τηλεφώνου ή SMS και εξοικονομεί τον χρόνο των ασθενών προσφέροντας τη δυνατότητα online προγραμματισμού.

Πάνω Περισσότερα

Μονάδα Φροντίδας Πολυκλινικής

Το Υποσύστημα Μονάδα Φροντίδας Πολυκλινικής ολοκληρώνει τη συνολική δραστηριότητα της πολυκλινικής, ανακτώντας πληροφορία σχετικά με τους ασθενείς που προσέρχονται για ιατρικά τεστ, εξετάσεις, εισαγωγή και άλλες ειδικές διαδικασίες και ολοκληρώνοντάς την με τα αποτελέσματα των λειτουργιών που εκτελούνται στην Πολυκλινική, καθώς και με την υφιστάμενη ροή δεδομένων στην ιατρική μονάδα, περιλαμβάνομένων και των εξεταστηρίων.

Πάνω Περισσότερα

Ιατρικές Εξετάσεις

Το Υποσύστημα Ιατρικών Εξετάσεων καταγράφει τις υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων και τα αποτελέσματα των μετρήσεων που γίνονται κατά τη διάρκεια τους. Οι διαγνώσεις και οι συνταγές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα, αποθηκεύονται στο σύστημα και είναι δυνατή η εκ των υστέρων πρόσβασή τους από το ιατρικό προσωπικό, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων είναι επίσης προσβάσιμα σε πραγματικό χρόνο από τους ίδιους τους ασθενείς, σε περίπτωση integration με άλλα υποσυστήμαστα του Charisma Medical.

Πάνω Περισσότερα

Θεραπευτικό Σχήμα

Το Υποσύστημα για το Θεραπευτικό Σχήμα έχει σαν στόχο να βελτιώσει τις διαδικασίες και τις λειτουργίες μέσα σε μία ιατρική μονάδα, προσφέροντας τη δυνατότητα να καθοριστεί μία ξεκάθαρη ροή εργασίας η οποία μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους χρήστες του συστήματος. Το προϊόν αυξάνει την απόδοση λειτουργίας βελτιώνοντας τη μεθοδολογία αντιμετώπισης απέναντι σε συγκεκριμένες καταστάσεις και υποστηρίζει τις αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε προηγούμενα οριοθετημένες διαδικασίες.

Πάνω Περισσότερα

Υποσύστημα Οικογενειακής Ιατρικής

Το υποσύστημα για την Οικογενειακή Ιατρική ενσωματώνει όλες τις ιδιαίτερες δραστηριότητες της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης σε άλλες πολύτιμες πληροφορίες που υπάρχουν στην εκάστοτε ιατρική μονάδα, παρέχοντας μία μοναδική, συγκεντρωτική, και εύκολα προσβάσιμη επισκόπηση των πληροφοριών που αφορούν στους ασθενείς.

Πάνω Περισσότερα

Ιατρική Εργασίας

Το υποσύστημα Επαγγελματικής Ιατρικής αυτοματοποιεί την παρακολούθηση των ιατρικών επισκέψεων, των ιατρικών εξετάσεων και των αποτελεσμάτων των υπαλλήλων, από τη στιγμή της πρόσληψης και μετά, βάση μίας προκαθορισμένης περιοδικότητας, σύμφωνα με τις εκάστοτε εργασιακές καταστάσεις. Το σύστημα συγκεντρώνει τις πιστοποιήσεις ικανοτήτων και παρακολουθεί την πρόοδο της υγείας του ασθενή, με τρόπο απόλυτα συμβατό με τις SIUI αναφορές που σχετίζονται με την αποζημίωση από τα ασφαλιστικά κέντρα υγείας.

Πάνω Περισσότερα

Εισαγωγές/Εντατική

Το Υποσύστημα Εισαγωγές/Εντατική αναπτύχθηκε με αίτημα των ιατρικών ιδρυμάτων που επιθυμούσαν να κερδίζουν το χρόνο που ήταν αναγκαίος για την εισαγωγή των ασθενών σε άλλη ιατρική μονάδα. Η λύση που προσφέρεται καταγράφει τους ασθενείς που φτάνουν στην αίθουσα των επειγόντων περιστατικών, δημιουργεί τα έγγραφα εισαγωγής και καταγράφει τις εξετάσεις και τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες, απλοποιώντας ακόμη περισσότερο τη γρήγορη μεταφορά σε άλλη ιατρική μονάδα.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Κλινών Ασθενών

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Κλινών Ασθενών έχει σχεδιαστεί ειδικά για να παρακολουθεί τους ασθενείς, αρχίζοντας με την εισαγωγή τους στον τομέα μέχρι και την αναχώρησή τους. Το προϊόν διασφαλίζει τη διαχείριση της συνολικής διαδικασίας εισαγωγής, την αναχώρηση, τα φύλλα των εξετάσεων, τη διαχείριση των ασθενών ανά τομέα, θάλαμο ή κλίνη, πληροφορίες σχετικά με το κόστος ανά ασθενή, τη διαχείριση της μεταφοράς μεταξύ τομέων ή/ και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρέχοντας διαφάνεια σε όλα τα ιατρικά δεδομένα που καταγράφονται κατά την περίοδο της νοσηλείας.

Πάνω Περισσότερα

Χειρουργικών Μονάδων

Το υποσύστημα αυτό απευθύνεται σε αίθουσες χειρουργείου και χειρουργικά κέντρα και παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα οργάνωσης των διεργασιών και της συλλογής μιας σειράς στοιχείων που είναι απαραίτητα για το reporting.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Εργαστηρίων

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Εργαστηρίων αυτοματοποιεί και απλοποιεί τις κρίσιμες διαδικασίες των ιατρικών εργαστηρίων, όπως την ανάκτηση των αιτήσεων για ιατρικά τεστ, τη διαβίβασή τους στους ιατρικούς αναλυτές, την ανάκτηση των αποτελεσμάτων από τους ιατρικούς αναλυτές, την επαλήθευση των αποτελεσμάτων και την έκδοση του αρχείου ιατρικών τεστ. Το άρθρωμα αποθηκεύει την πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή, εξαλείφει τα ανθρώπινα λάθη και διευκολύνει τη γρήγορη μεταφορά των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Φαρμάκων

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Φαρμάκων αναπτύχθηκε ειδικά για να διασφαλίσει τη διαχείριση της αποθήκης φαρμάκων και της τεκμηρίωσης που απαιτείται για την αναπλήρωση σε επίπεδο της κάθε ιατρικής μονάδας, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητά της. Το προϊόν διασφαλίζει τη διαχείριση των αιτημάτων σε επίπεδο τομέα και το σχεδιασμό της κυκλοφορίας των φαρμάκων με βάση αυτά τα αιτήματα.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Ιατρικών Εξετάσεων

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων αυτοματοποιεί τις διαδικασίες που αντιστοιχούν στα ακτινολογικά τμήματα, επιτρέποντας την καταγραφή και αποθήκευση των αποτελεσμάτων των ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, ακτινογραφιών, τομογραφιών, ακτινοσκοπήσεων και υπερηχογραφημάτων και την επισύναψή τους στο φάκελο του ασθενούς. Έτσι η πληροφορία είναι προσβάσιμη σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας τη διαδικασία για το ιατρικό προσωπικό, τον οικογενειακό γιατρό ή άλλα νοσοκομεία.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Ιατρικών Απεικονίσεων

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Ιατρικών Απεικονίσεων παρέχει την πλήρη διαχείριση των απεικονίσεων που προκύπτουν από τις ιατρικές διερευνήσεις, διασφαλίζοντας την επικοινωνία με ιατρικές συσκευές μέσω πρωτοκόλλου DICOM. Το προϊόν διασφαλίζει την κεντροποιημένη ανάκτηση και αποθήκευση σε μια ενιαία βάση δεδομένων, την αρχειοθέτηση και δεικτοδότηση των εικόνων και γρήγορη πρόσβαση σε εικόνες που προκύπτουν από ιατρικές διερευνήσεις στο επίπεδο ολόκληρης της ιατρικής μονάδας.

Πάνω Περισσότερα

Συμβόλαια και Ασφάλιση

Τα συμβόλαια και τα συμφωνητικά συνδρομής με πελάτες, το τιμολόγιο και οι προωθητικές καμπάνιες των μονάδων υγείας επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και κερδοφορία. Το υποσύστημα Συμβολαίων και Ασφάλισης αναπτύχθηκε ειδικά για να επιτρέπει τις συνδρομές και τα συμβόλαια των πελατών, την ιατρική ασφάλιση και τη σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την αυτόματη καταγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται βάσει συμβολαίων ή προωθητικών ενεργειών.

Πάνω Περισσότερα

Έκδοση Λογαριασμών

Το Υποσύστημα Έκδοσης Λογαριασμών καλύπτει τη διαδικασία αποζημίωσης με προμηθευτές, πελάτες και ασθενείς βάση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αντίστοιχων τιμών τους, λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπογεγραμμένα συμβόλαια ή συνδρομές. Η λύση ενσωματώνεται τέλεια σε κάθε λογιστικό ή οικονομικό σύστημα συνδράμοντας σημαντικά στην απλοποίηση των διαδικασιών καταγραφής εσόδων και αυτοματοποιεί τη διαδικασία έκδοσης λογαριασμών σε επίπεδο ιατρικής μονάδας.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Συμβάσεων

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Συμβάσεων βελτιστοποιεί τις σχέσεις με τους προμηθευτές, διαχειριζόμενο τα συμβόλαια και τις εγγραφές των τιμολογίων αγοράς, αλλά και τις πολιτικές διατήρησης της αφοσίωσης των πελατών βάση εκπτώσεων προς τους παραδοσιακούς προμηθευτές. Η λύση καλύπτει κάθε ανάγκη σχετικά με τη διαχείριση των σχέσεων με τους συνεργαζόμενους γιατρούς ή τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, προσφέροντας ιατρικές εξετάσεις και επικαιροποιημένους λογαριασμούς προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα αυτής της συνεργασίας.

Πάνω Περισσότερα

Διαχείριση Δίκτυου Συνεργατών

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Δίκτυου Συνεργατών σχεδιάστηκε ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των ιατρικών μονάδων οι οποίες παρέχουν σύνθετες υπηρεσίες μέσω ενός εξειδικευμένου εταιρικού δικτύου. Η λύση καταγράφει τις εξετάσεις που διεξάγονται σε συνεργάτες, διασφαλίζει τον ποιοτικό έλεγχο των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου και αυτοματοποιεί τη διαδικασία πληρωμής, παράγοντας λεπτομερείς αναφορές για τον έλεγχο, τη βελτιστοποίηση και την απλοποίηση των σχέσεων με τους συνεργάτες.

Πάνω Περισσότερα

Αναφορές/DRG

Το Υποσύστημα Αναφορών / DRG είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό και ευέλικτο υποσύστημα το οποίο προσφέρει συγκεντρωμένη και διαφανή οπτική όλων των διαδικασιών που διενεργούνται σε μία ιατρική μονάδα. Το προϊόν δημιουργεί λεπτομερείς αναφορές, στατιστικά και αναλύσεις σχετικά με οικονομικούς και μη δείκτες απόδοσης. Η έλλειψη ενός υποσυστήματος για την παραγωγή αναφορών μειώνει κατά περίπου 50% την αποδοτικότητα ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα περιοριζόταν μόνο στην καταγραφή δεδομένων μέσα στο σύστημα.

Πάνω Περισσότερα

Διασύνδεση με άλλα συστήματα

Μια ιατρική μονάδα απαιτεί τη διασύνδεση με διάφορα πληροφοριακά συστήματα, εσωτερικά ή εξωτερικά, που διαχειρίζονται ζωτικής σημασίας πληροφορίες για την ιατρική μονάδα. Για το λόγο αυτό η εξάλειψη των ανθρωπίνων σφαλμάτων που οφείλεται στην απόκτηση λανθασμένων πληροφοριών και η αποθήκευσή τους με τρόπο τέτοιο που να επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση είναι σημαντική για κάθε ιατρό.

Πάνω Περισσότερα

EMR - Ηλ. Ιατρικός Φάκελος

Ο όγκος των πληροφοριών που κυκλοφορούν σε μια ιατρική μονάδα είναι τεράστιος και επηρεάζεται άμεσα από τη ροή των ασθενών και τους λεπτομερείς φακέλους του ιατρικού τους ιστορικού. Με την υλοποίηση ενός συστήματος ικανού να εξασφαλίζει σημαντική μείωση του χρόνου που απαιτείται για την πρόσβαση στις ιατρικές πληροφορίες των ασθενών και τη διαχείριση του κόστους των φυσικών αρχείων, η ιατρική μονάδα μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της έως και 6%.

Πάνω Περισσότερα

Self Service Portal

Το Υποσύστημα του Self Service Portal είναι μια δικτυακή πύλη στην οποία μπορούν να απευθυνθούν και ασθενείς αλλά και ιατροί, για να έχουν πρόσβαση στις επιμέρους διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω. Μέσω του portal, οι ασθενείς μπορούν να προγραμματίσουν τις επισκέψεις τους σε γιατρούς, να δουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υπεβλήθησαν και να πάρουν πληροφορίες για τη διάγνωση, τη θεραπεία κλπ. Οι γιατροί μπορούν να δουν τις εξετάσεις, να στείλουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων των ασθενών τους και να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τη θεραπεία και τη διάγνωση.

Πάνω Περισσότερα

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.