Οφέλη

Για τον ΑΣΘΕΝΗ:

 • Διατήρηση της αφοσίωσής του μέσω:
  • Ηλεκτρονικού προγραμματισμού με χρήση ασφαλούς πρόσβασης μέσω web ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου
  • Ακριβούς και έγκαιρης ειδοποίησης σχετικά με τα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων (μέσω web, SMS, e-mail, τηλεφώνου)
  • Προώθησης νέων υπηρεσιών
  • Κάρτες «αφοσίωσης» με συγκέντρωση «πόντων» και εκπτώσεις
  • Εξετάσεις μέσω δικτύου
 • Αδιάκοπη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία προσωπικών και ιατρικών δεδομένων, καθώς και το ιστορικό εξετάσεων και αποτελεσμάτων
   
 • Αποτελεσματικό προγραμματισμό ραντεβού μέσω δικτύου: ο ασθενής έχει στη διάθεσή του ένα κεντροποιημένο σύστημα χρονοπρογραμματισμού και λαμβάνει επιβεβαιώσεις και υπενθυμίσεις μέσω e-mail, SMS ή τηλεφώνουΓια το ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:

 • Ο έλεγχος του κόστους και των πόρων μέσω μιας ολοκληρωμένης ροής και μιας πλήρους λύσης η οποία αυτοματοποιεί την ανταλλαγή πληροφορίας (προγράμματα, ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών, αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων που μεταδίδονται αυτόματα μεταξύ εργαστηρίου, γιατρού και ασθενούς), διασφαλίζει την ακρίβεια και τονώνει την κερδοφορία του οργανισμού.
   
 • Η ταχύτητα επεξεργασίας με τη γρήγορη σύληψη και αναζήτηση της πληροφορίας μέσω της αυτοματοποίησης της συνολικής διαδρομής ενός ασθενούς ή μιας εξέτασης. Καλύπτει όλα τα στάδια, από τον προγραμματισμό του ραντεβού, την καταγραφή του ασθενούς στην κλινική ή την αίθουσα, την αρχική εξέταση και διάγνωση, την τιμολόγηση, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις προχωρημένες εξετάσεις ή τη χειρουργική επέμβαση, τη νοσηλεία, μέχρι την απο-χρέωση του ασθενούς ή τη χορήγηση φαρμακευτικής συνταγής.
   
 • Ο αυστηρός έλεγχος των δαπανών και των εσόδων με παρακολούθηση των δαπανών, των εσόδων, καθώς και των λογιστικών εγγραφών για όλες τις εξετάσεις και δοκιμές που εκτελούνται στο ίδρυμα.
   
 • Η αποδοτική διαχείριση της αποθήκης
  • Σε επίπεδο φαρμακείου, ανεξάρτητα από τον τύπο του (κλειστό ή ανοικτό), με βάση τις λαμβανόμενες συνταγές, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κάθε φάρμακο. Διασφαλίζει ότι τα φάρμακα φέυγουν από το φαρμακείο ακριβώς στις προδιαγεγραμμένες ποσότητες.
  • Σε επίπεδο εργαστηρίου, με αύξηση της αποδοτικότητας των λειτουργιών και χρήση των υλικών σύμφωνα με το προφίλ των ιατρικών εξετάσεων.
  • Σε επίπεδο νοσοκομείου ή κλινικής, η διαχείριση των διαθέσιμων κλινών, φαρμάκων, οργάνων που χρησιμοποιούνται από κάθε τομέα. Επιπλέον περιλαμβάνεται η διαχείριση  των τροφίμων.
 • Μειωμένα εσωτερικά κόστη χαρτιού, φιλμ, χώρου και άλλων φυσικών μεγεθών, με εξάλειψή τους και αντικατάσταση της διαχείρισης των αρχείων των ασθενών με την ηλεκτρονική τους μορφή, Ηλεκτρονικά Ιατρικά Αρχεία (EMR – Electronic Medical Record). Αυτό διασφαλίζει την πλήρη διαχείριση των ηλεκτρονικών αρχείων για κάθε ασθενή στο νοσοκομείο, την κλινική ή το εργαστήριο.
   
 • Η πλήρης διαχείριση των ηλεκτρονικών αρχείων για κάθε ασθενή του νοσοκομείου ή της κλινικής, με μόνιμη χρέωση, διαβίβαση και ενημέρωση. Παρέχει διαρκή (24/7) πρόσβαση των ασθενών στα δεδομένα των ασθενών, στο ιστορικό τους και σε προηγούμενες και πρόσφατες διαγνώσεις.
   
 • Βελτιωμένη διαχείριση χρόνου με
  • Την καλύτερη διαχείριση προγραμμάτων και την εξάλειψη χρόνου εκτός εργασίας στη διάρκεια της ημέρας.
  • Την εξελιγμένη διαχείριση των εξετάσεων και τη βελτιστοποίηση του μέσου χρόνου που δαπανάται για κάθε εξέταση.
  • Τη διαχείριση των ροών στο νοσοκομείο, τη διαχείριση του κάθε τομέα και τον προγραμματισμό των χειρουργείων (αίθουσα, ομάδα, φάρμακα κ.λπ.)
  • Αποδοτικές αναθέσεις εργασιών στο προσωπικό με παρακολούθηση και με αύξηση της αξίας των ενεργειών όλου του ενεργού ιατρικού προσωπικού, σύμφωνα με τα επιβεβαιωμένα ραντεβού (με τηλέφωνο ή SMS) καθώς και με παρακολούθηση των ωρών αιχμής στο ίδρυμα.
    
 • Ασφαλής λύση με έλεγχο του απορρήτου καθώς διασφαλίζει τα επίπεδα πρόσβασης, την παρεχόμενη προστασία και τη χρήση των συνθηματικών, με έλεγχο της κυκλοφορίας στην εφαρμογή ή το διαδίκτυο.
   
 • Διαχειριστικά και επιστημονικά πλεονεκτήματα μέσω:
  • Ταχύτητας στην εφαρμογή και τις αναφορές των ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο εργαστηρίου
  • Πρόσβασης μέσω Web σε αρχεία ασθενών, αυτοματοποιημένης μετάδοσης των αποτελεσμάτων μεταξύ εργαστηρίου  και γιατρού, με την αποστολή SMS για ειδοποιήσεις και επιβεβαιώσεις
  • Πολλαπλών κριτηρίων επιλογής δεδομένων για επισήμανση της προόδου των υποθέσεων
 • Συστηματοποίηση δεδομένων και διευκόλυνση της έρευνας, των αναφορών και των ακαδημαϊκών εργασιών των γιατρών.
   
 • Εξειδικευμένες αναφορές και εξετάσεις σε πραγματικό χρόνο:
  • Ακριβής παρακολούθηση των εισαγωγών ανά τομέα, δωμάτιο, γιατρό. Διαθέσιμα φάρμακα, ποσότητες και τιμές.
  • Πλήρες διάγραμμα κάθε πολύπλοκης εργαστηριακής εξέτασης για την ακριβή διαχείριση των σχετικών προμηθειών.
  • Οικονομικός υπολογισμός για κάθε ασθενή με βάση τον καταγεγραμμένο χρόνο που δαπανήθηκε γι’ αυτόν, με κατανομές ανά τύπο επιδότησης, εκπτώσεων ή πληρωμών που έγιναν από τους ασθενείς.
  • Εξειδικευμένη διαχείριση, με χρήση ηλεκτρονικών προσφορών για την επιλογή προμηθευτών για φάρμακα, εργαλεία, ανταλλακτικά, προμήθειες, τρόφιμα κ.λπ.
 • Ολοκλήρωση με το πρότυπο μετάδοσης HL7 για την ανάκτηση και την επεξεργασία των δεδομένων από τους αναλυτές των εργαστηρίων.
   
 • Ηλεκτρονικές αναφορές για στατιστικές επιστροφών σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα των κατά τόπους εθνικών οργανισμών υγείας.
   
 • Αρχειοθέτηση - η λειτουργικότητα αυτή βελτιστοποιεί και απλοποιεί την αποθήκευση, διαχείριση και αναζήτηση ιατρικών εγγράφων. Επίσης, περιλαμβάνει προηγμένα χαρακτηριστικά για δεικτοδότηση, αναζήτηση με φίλτρα και ασφαλή πρόσβαση, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς της ιατρικής μονάδας;
   
 • Ασφάλεια – βασίζεται σε 7 επίπεδα ασφαλείας που επιτρέπουν τον καθορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης μέχρι και σε επίπεδο παραθύρου.

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.