Charisma Medical

Η ρουμανική αγορά ιατρικών υπηρεσιών αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα που οφείλονται στην έλλειψη κεφαλαίων, την υπερπροσφορά, τη χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών και τις εφαρμοζόμενες θεραπείες. Όλες αυτές οι προκλήσεις μπορούν να υπερκεραστούν όταν οι ιατρικές μονάδες θα έχουν πρόσβαση σε μια γενική εικόνα της συνολικής ασκούμενης δραστηριότητας η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο των πόρων τους, παρακολούθηση του καταγραφόμενου κόστους σε κάθε επίπεδο (ιατρική μονάδα, τομέας, δωμάτιο, κλίνη) παρακολούθηση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και μείωση του όγκου εργασιών ρουτίνας για μεγαλύτερη επικέντρωση στις βασικές λειτουργίες του οργανισμού. Η σύνθετη δραστηριότητα μέσα σε μια ιατρική μονάδα θα έπρεπε να βασίζεται σε ένα ισχυρό μηχανισμό παραγωγής αναφορών και σε μια μοναδική πηγή πληροφορίας, εύκολη στην πρόσβαση και ενημερωμένη σχετικά με ασθενείς και τον κύκλο τους στη μονάδα, τις εξετάσεις τους ή τη θεραπεία τους. Εκτός από τη φροντίδα για την υγεία των ασθενών, τα ιατρικά ιδρύματα χρειάζονται προσεκτική διαχείριση αποθήκης, μέιωση του λειτουργικού κόστους με γρήγορη καταγραφή και προσπέλαση της πληροφορίας από ένα μοναδικό πληροφοριακό σύστημα ή την αυτοματοποίηση της σχετικής εσωτερικής διαδικασίας. Μόνο ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός μοντέρνου, αποδοτικού και παραγωγικού ιατρικού περιβάλλοντος το οποίο είναι ισχυρά προσανατολισμένο προς την ικανοποίηση του ασθενούς.
 
Το Charisma Medical Software είναι μια σπονδυλωτή λύση λογισμικού που ολοκληρώνει και βελτιστοποιεί τις διαδικασίες, τις ροές, τις λειτουργικές και οικονομικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε νοσοκομεία, κλινικές, φαρμακεία και ιατρικά εργαστήρια. Το προϊόν προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικών προσφορών για την επιλογή προμηθευτών για φάρμακα, εργαλεία, ανταλλακτικά, αναλώσιμα και τρόφιμα ενώ διασυνδέεται με το πρωτόκολλο μεταφοράς HL7 για την ανάκτηση και επεξεργασία δεδομένων από αναλύσεις εργαστηρίων.
 

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Charisma Medical

                                             

Γιατί να επιλέξετε το Charisma Medical Software

Η μοναδική εμπειρία της ομάδας του Charisma, συγκεντρωμένη μετά από ένα εντυπωσιακό αριθμό πολύπλοκων υλοποιήσεων σε χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και η σπονδυλωτή αρχιτεκτονική και η προσαρμοστικότητα του προϊόντος, καθιστούν το Charisma Medical Software τη λογική επιλογή για τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών για κάθε νοσοκομείο, κλινική, φαρμακείο ή εργαστήριο, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητά του.

Πάνω Περισσότερα

Οφέλη

Η διατήρηση της αφοσίωσης των πελατών μέσω της τήρησης προγραμμάτων και συμφωνιών, η πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα ηλεκτρονικά αρχεία των ιατρικών δεδομένων ή στο ιστορικό των ιατρικών εξετάσεων, ο έλεγχος του κόστους και η αύξηση της ταχύτητας επεξεργασίας, η συστηματοποίηση των δεδομένων ή οι δυνατότητες ολοκληρωμένων αναφορών μέσα από ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα είναι ορισμένα μόνο από τα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρουμε σε κάθε ινστιτούτο του ιατρικού και του φαρμακευτικού τομέα.

Πάνω Περισσότερα

Υποσυστήματα

Τα τμήματα του Charisma Medical Software μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα ή σε συνδυασμό, καλύπτοντας κάθε δραστηριότητα σχετική με τον ιατρικό τομέα – από επείγοντα περιστατικά, προγραμματισμό ραντεβού, αρχεία ασθενών ή διαχείριση πολυκλινικής μέχρι ψηφιοποίηση εγγράφων, διαχείριση εργαστηρίων και αναφορά σοβαρών ανεπιθύμητων περιστατικών (SUI – Serious Untoward Incident).

Πάνω Περισσότερα

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Μαρτυρίες

"... Το μείζον θέμα με τις υπηρεσίες των εργαστηρίων ήταν ο χρόνος. Η έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων καθυστερούσε πολύ. Σήμερα, χάρη στη λύση που υλοποιήθηκε από την TotalSoft, όταν τα αποτελέσματα επικυρώνονται από τους γιατρούς,έχει κανείς πρόσβαση σε αυτά μέσω Internet ..."
Virgil Ivan,
General Manager
Medicover
"... ..."
Dorin Preda,
Member of Administration Council
"... ..."
Daniela Marghidan,
Manager de Calitate Muntenia Hospital
"... ..."
Andreea Alexandru,
Chief Laboratory Physician, Regina Maria, Bucharest

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.