Αρχική Σελίδα I I Διαχείριση Διεργασιών

Διαχείριση Διεργασιών

Η έλλειψη μίας ικανοποιητικής διαχείρισης των ροών εργασίας στους οργανισμούς και η λανθασμένη δρομολόγηση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεσή τους δυσκολεύει την επιχειρηματική λειτουργία της εταιρείας. Η ανάγκη επέκτασης του μηχανισμού διαχείρισης κάθε επιχειρησιακής διαδικασίας οδήγησε στη δημιουργία του Υποσυστήματος Διαχείρισης Διεργασιών. Για περιπτώσεις όπου απαιτείται ο προγραμματισμός και η διαμόρφωση εργασιών βασιζόμενη σε δέντρα αποφάσεων, το Charisma αποτελεί μία λύση που μπορεί να λειτουργήσει είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με το Charisma ERP Suite αλλά και κάθε άλλο ERP σύστημα.

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Διεργασιών βοηθά τους οργανισμούς οποιοδήποτε μεγέθους να αποτυπώσουν γρήγορα σύνθετες διαδικασίες είτε μέσω web browser είτε απευθείας μέσω client που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του κάθε χρήστη. Την ίδια στιγμή η λύση επιτρέπει τον καθορισμό και την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, παρακολουθώντας τα βήματα της κάθε ροής και αυτοματοποιώντας τις εργασίες που σχετίζονται με τα υποσυστήματα του Charisma ERP.


Πλεονεκτήματα:

 • Μειώνει τα λειτουργικά έξοδα ελαχιστοποιώντας τον περιττό χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση μη αυτοματοποιημένων διαδικασιών.
   
 • Αυξάνει την αποδοτικότητα των διαδικασιών μέσω μίας φιλικής προς το χρήστη και αυτοματοποιημένης λύσης.
   
 • Μειώνει τον εσωτερικό κίνδυνο μέσω της αύξησης του ελέγχου και της εισαγωγής αυτοματοποιημένων διαδικασιών.
   

Χαρακτηριστικά:

 • Η δυσκολία δημιουργίας νέων ροών εργασίας εξαλείφεται καθώς γίνεται μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος και με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται οι ευρύτερες ανάγκες που έχει ένας οργανισμός.
   
 • Διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου όλα τα στοιχεία που συμμετέχουν στη διαδικασία παραγωγής συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, των ομάδων δράσης, των οντοτήτων (έγγραφα και εργασίες), των εισροών και των εκροών, τις ελεγκτικές μεθόδους, κτλ.
   
 • Δημιουργεί και διαχειρίζεται τρόπους ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις, μέσω ανάθεσης εργασιών διασφαλίζοντας τη συνέχεια και σωστή λειτουργία του συστήματος.
   
 • Καθορίζει ανεξάρτητες ροές δεδομένων, συγκεκριμένες για κάθε δραστηριότητα μέσα στον οργανισμό, με κριτήρια είτε ημέρες είτε ώρες ολοκλήρωσης.
   
 • Διαχειρίζεται και εντοπίζει την εξέλιξη των εργασιών που έχει σε εκκρεμότητα κάθε χρήστης ή ομάδα χρηστών. Έχει τη δυνατότητα να ζητάει και να παίρνει πολλαπλές εγκρίσεις για διάφορες εργασίες ροών.
   
 • Παρέχει υποστήριξη στις αποφάσεις υλοποιώντας φάσεις εκτέλεσης, συνθήκες χρόνου και περιορισμούς κατά την εκτέλεση των εργασιών.
   
 • Περιλαμβάνει διαχείριση των εργασιών η οποία βοηθά τους χρήστες να επεμβαίνουν στη ροή σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή, αλλάζοντας τον εκτελεστή του βήματος, τη ροή εργασιών, τα επισυναπτόμενα έγγραφα, τις δράσεις και τις οντότητες, τις προτεραιότητες και την κατάσταση των εργασιών (σε αναμονή, σε εκτέλεση, ολοκληρωμένο, ακυρωμένο). Η παρακολούθηση των εργασιών που εκτελούν οι χρήστες γίνεται μέσα από αναλυτικές λίστες.
   
 • Ειδοποιεί αυτόματα κάθε συμμετέχοντα στη ροή εργασίας σχετικά μετ τα βήματα που δεν έχουν εκτελεστεί ή για αυτά που πρόκειται να εκτελεστούν.
   
 • Αυτοματοποιεί τις συνηθισμένες επιχειρησιακές διαδικασίες και τις σχετικές με τη συγκεκριμένη διαδικασία εργασίες.
   
 • Παρέχει μία ανανεωμένη, πραγματικού χρόνου, οπτική των εργασιών μέσα στη ροή καθώς και σχετικά με το σχέδιο εκτέλεσής τους.
   
 • Διασφαλίζει το μηχανισμό διαχείρισης των χρηστών και του σχήματος ασφαλείας. Περιλαμβάνει το κομμάτι της ανάθεσης και μεταφοράς αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων από τους αρχικούς χρήστες στους τελικούς.
   
 • Παράγει μία λεπτομερή αναφορά σε επίπεδο εταιρείας.
   
 • Μετράει την απόδοση μίας ροής εργασίας για συγκεκριμένες δραστηριότητες μέσω επεκτάσιμων δεικτών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για εξαγωγή στατιστικών και αναφορών:
  • Αριθμός περιστατικών ανά περίοδο (π.χ. ανά μήνα) για κάποια ροή εργασιών.
  • Ελάχιστη, μέση και βέλτιστη διάρκεια της ολοκληρωμένης εκτέλεσης των ροών εργασιών.
  • Συσχετισμός μεταξύ ροών και εργασιών για δείκτες όπως: ελάχιστη, μέση και μέγιστη διάρκεια εκτέλεσης, αριθμός εργασιών ανά χρήστη, περίοδος (π.χ. ανά μήνα), κτλ.

Βελτιώνει τις λειτουργίες ενός ERP με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Συνδέεται με εξωτερικά δεδομένα μέσω SQL, Web Services, LDAP, XML.
 • Δημιουργείται και χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές ροές του οργανισμού.
 • Αλληλεπίδραση μέσω Web Service API.
 • Επεκτασιμότητα και παραμετροποίηση μέσω των διαθέσιμων SDK.
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης στο BizTalk.
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο Active Directory.
   

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Μαρτυρίες

"... ..."
Danny Manor,
IT Manager

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.