Αρχική Σελίδα I I Βελτιστοποίηση της διαδικασίας προμηθειών

Βελτιστοποίηση της διαδικασίας προμηθειών

Υπάρχουν εταιρίες που έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά στην υλοποίηση συστημάτων ERP. Αλλά πολλές μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω οικονομικών περιορισμών που δεν τους επιτρέπουν μεγάλες επενδύσεις σε τέτοια συστήματα. Κατά συνέπεια, υπάρχει περίσσια εργασία, ο χρόνος εργασίας επιμηκύνεται σε μεγάλο βαθμό και η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα είναι χαμηλότερες από το επιθυμητό.

Η δημιουργία και υλοποίηση ενός κεντρικού, μοναδικού συστήματος προμηθειών, που βασίζεται σε σαφείς κανόνες και διαδικασίες διαφανείς για τον οργανισμό, είναι μια διεργασία όχι μόνο απαραίτητη αλλά και οικονομικά προσιτή. Δυστυχώς, η αξία ενός τέτοιου συστήματος αναγνωρίζεται μόνο από ελάχιστους ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις, ειδικά από εκείνους που κατανοούν την αναγκαιότητα ενός πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της οργάνωσης των εξόδων στα πλαίσια μιας εταιρίας με πολύπλοκη ετερογενή δομή. Τα τελευταία χρόνια οι πάροχοι λύσεων λογισμικού έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα αποδοτικά συστήματα που μειώνουν την αναποτελεσματικότητα των διαδικασιών προμήθειας, ειδικεύονται σε όλους τους κλάδους και προσαρμόζονται σε κάθε εταιρία.
 

Τυποποίηση και αυτοματισμός

Μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προμηθειών μια εταιρία μπορεί να τυποποιήσει και να εναρμονίσει τις ανάγκες σε προμήθειες μεταξύ διαφόρων τμημάτων ή επαγγελματικών τομέων, ελέγχοντας με τον τρόπο αυτό ευκολότερα τη διαδικασία. Με τη συγκέντρωση των απαιτήσεων σε προμήθειες του τομέα ή του κλάδου μέχρι το επίπεδο του οργανισμού, σε μια χρονική περίοδο που βασίζεται σε προβλέψεις βάσει ιστορικού και επιχειρηματικής ανάπτυξης, οι υπεύθυνοι προμηθειών έχουν το πλεονέκτημα διαπραγμάτευσης μεγάλων όγκων, για τους οποίους μπορούν να πετύχουν εκπτώσεις και κατ’ επέκταση οικονομία στον προϋπολογισμό των προμηθειών.
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα μιας πλατφόρμας e-procurement είναι ο ευκολότερος τρόπος επιβολής των κανονισμών προμήθειες εντός της εταιρίας, που συχνά οδηγεί σε καλύτερες προδιαγραφές και αυξημένη εστίαση στο κόστος και τους προμηθευτές. Έτσι, οποιοδήποτε απόκτημα μπαίνει σε μια τυπική διαδικασία έγκρισης των κριτηρίων ποιότητας ή αποστολής, που επιβάλλεται από την πολιτική προμηθειών της εταιρίας, και δίνει τη δυνατότητα ενός πλήρως διαφανούς ανταγωνισμού για τους υπεύθυνους αγορών της εταιρίας.

Δυναμική και real time πλατφόρμα κτήσης

Ένα σύστημα e-Procurement απαιτεί μια πλατφόρμα online που επιτρέπει σε εταιρίες να πραγματοποιούν καθημερινές δραστηριότητες προμηθειών, από δόμηση προϋπολογισμού, διαχείριση αιτήσεων εξόδων, διοίκηση και ανάπτυξη σχέσεων με προμηθευτές μέχρι και την οριστικοποίηση των συμβάσεων υπό τις καλύτερες συνθήκες.
Τα περισσότερα βασίζονται σε τελευταίες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση και τον αυτοματισμό των διαδικασιών προμήθειας, για τη σύνδεση αγοραστών και πωλητών, για την εκτέλεση παραγγελιών και την ολοκλήρωση άμεσα επικερδών συμφωνιών.
 

Απτά και εγγυημένα οφέλη της πλατφόρμας e-procurement
 

Βελτιώνει την παραγωγικότητα:

 • Με την αυτοματοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας, επιτρέποντας έτσι περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τη διαχείριση πωλητών και τη διαπραγμάτευση καλύτερων συμφωνιών,
 • Με την ασφαλή και ελεγχόμενη ανάθεση αρμοδιοτήτων σε τελικούς χρήστες, αφήνοντας έτσι περισσότερο χρόνο για τη διοίκηση και την παρακολούθηση της εταιρίας,
 • Με την συντόμευση και τυποποίηση της ροής προμηθειών.

Αυξάνει την αποτελεσματικότητα:

 • Με την εξάλειψη των χειροκίνητων διαδικασιών και της γραφειοκρατίας, μειώνοντας την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους, ανακρίβειας και διόρθωσης.
 • Με τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός αιτήματος προμήθειας,
 • Με την πρόσβαση σε μια μοναδική βάση δεδομένων με προμηθευτές, συμβάντα και γεγονότα όπως καθυστερήσεις ή ποιότητα που δεν καλύπτει τις προδιαγραφές, επιτρέποντας έτσι γρήγορη λήψη αποφάσεων για τη συμβατική σχέση,
 • Με τη βελτίωση της διαδικασίας προμηθειών, από την έναρξη του RFQ, στο αίτημα προμήθειας ή τις ενέργειες για πλειστηριασμό, μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης με τον προμηθευτή.


Εξοικονομεί χρήματα:

 • Με την αποφυγή διαχωρισμού του προϋπολογισμού της εταιρίας, εξασφαλίζοντας έτσι ένα μόνιμο πλαίσιο για το σύστημα προγραμματισμού και εγκρίσεων,
 • Με τη μείωση της προσπάθειας που χρειάζεται για την ολοκλήρωση ενός αιτήματος προμήθειας,
 • Με τη μείωση του χρόνου μεταξύ της υποβολής της παραγγελίας και της εκτέλεσής της, επιτρέποντας έτσι πιο σωστές προβλέψεις για τα αποθέματα που χρειάζονται για την εταιρία,
 • Με την ομαδοποίηση διαφόρων αιτημάτων ή προϊόντων για να επιτευχθούν καλύτερες συμφωνίες.


Ο λόγος υλοποίησης ενός τέτοιου πληροφοριακού συστήματος για την αυτοματοποίηση και την απλοποίηση της διαδικασίας προμηθειών ποικίλλει από οργανισμό σε οργανισμό, ανάλογα με τη δυναμική ανάπτυξης και τη δομή του οργανισμού ή τις εσωτερικές διαδικασίες. Έτσι, σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, η επίπτωση από τη μείωση του κόστους σε υλικές προμήθειες (x μείωση κόστους σύμβασης x συμμόρφωση με τις προδιαγραφές) είναι:Ίσως το πιο σημαντικό όφελος που μπορεί να επιφέρει ένα πληροφοριακό σύστημα στα τμήματα προμηθειών είναι η δυνατότητα εξασφάλισης αποτελεσματικής διαχείρισης έργου για την παράδοση των απαραίτητων απαιτήσεων προμηθειών ως προς το χρόνο, το κόστος και την ποιότητα που συμφωνείται με τους εσωτερικούς πελάτες. Έτσι, το σύστημα παρέχει πλήρη διαφάνεια στην εξοικονόμηση σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, το βαθμό της τυποποίησης των προδιαγραφών, τη βάση των προμηθευτών, ή το επίπεδο της συνέργειας μεταξύ διαφόρων επιχειρηματικών τομέων. Έτσι, η απόδοση της επένδυσης μπορεί να υπολογιστεί πολύ εύκολα και πρακτικά. Όποιο κι αν είναι το σύστημα e-procurement που επιλέγεται, η πίεση του οικονομικού περιβάλλοντος σε εταιρίες όλων των μεγεθών, ιδιαίτερα στα πλαίσια των μέτρων λιτότητας που αντιμετωπίζει η Ρουμανία, καθιστά απαραίτητη μια λύση που παρακολουθεί τις διαδικασίες προμήθειας, ελέγχει τις συμβάσεις με τους προμηθευτές και μειώνει το εσωτερικό κόστος.

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.