Αρχική Σελίδα I I Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

Γιατί να στραφείτε σε μία λύση εξωτερικής ανάθεσης στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων; Παρακάτω σας παρουσιάζουμε λίγα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα μίας τέτοιας λύσης. Είμαστε στη διάθεσή σας για μια λεπτομερή επισκόπηση μίας λύσης outsourcing προσαρμοσμένης στις ανάγκες της εταιρείας σας.


Μείωση του λειτουργικού κόστους
Η μείωση των λειτουργικών εξόδων αποτελεί τον κύριο παράγοντα για τη χρήση εξωτερικής ανάθεσης. Έχοντας μία εμπειρία περισσοτέρων των 10 χρόνων στον τομέα αυτό, μπορούμε να σας παρέχουμε επαγγελματικές υπηρεσίες σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος, σε σύγκριση με τα ποσά που καταβάλλονται από τους εργοδότες για τη λειτουργία ενός τέτοιου τμήματος. Με την εξωτερική ανάθεση αυτών των υπηρεσιών, δεν χρειάζονται περαιτέρω προσλήψεις προσωπικού για την εν λόγω υπηρεσία, δεν χρειάζεται να επενδύσει κανείς περαιτέρω στην επαγγελματική κατάρτιση, σε επιπρόσθετο χώρο γραφείων και προμήθειες για αυτά, έχοντας παράλληλα μείωση του κόστους και των τελών που σχετίζονται με τους μισθούς ή τις παροχές. Διαθέτουμε έναν μεγάλο αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού με αποτέλεσμα να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας πολύ πιο γρήγορα, εξοικονομώντας χρόνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες όλο το χρόνο, καταργώντας έτσι τον χρόνο που απαιτείται για την ετήσια άδεια του μόνιμου προσωπικού, ή άλλες ειδικές περιπτώσεις όπως αναρρωτική άδεια, άδεια μητρότητας. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι το κόστος είναι προσυμφωνημένο κατά την υπογραφή της σύμβασης και είναι ευθέως ανάλογο της ποσότητας εργασίας που απαιτείται. Έτσι η πρόσβαση στις υπηρεσίες μας είναι εφικτή για μεγάλες, μεσαίες αλλά και μικρές εταιρείες.


Εστιάζοντας στις επιχειρήσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία

Μπορείτε να επικεντρωθείτε σε ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων με υψηλή προστιθέμενη αξία, ενώ οι λειτουργικές λεπτομέρειες τακτοποιούνται από εμάς. Πολλές εταιρείες στρέφονται στην εξωτερική ανάθεση, διότι ανακαλύπτουν ότι απαιτείται μεγάλη μερίδα από τον χρόνο και τη προσοχή της Διοίκησης της εταιρείας. Αυτό δημιουργεί οικονομικές απώλειες που επηρεάζουν το μέλλον της εταιρείας.


Εσωτερικοί πόροι που διατίθενται για άλλους σκοπούς

Μία εξωτερική ανάθεση απελευθερώνει τον πλέον σημαντικό πόρο σε μία επιχείρηση. Το προσωπικό. Απαλλαγμένο από χρονοβόρες και επαναλαμβανόμενες εργασίες, το προσωπικό είναι διαθέσιμο για σημαντικότερες λειτουργίες με πραγματική αξία για την εταιρεία.


Πρόσβαση σε υπηρεσίες και προσωπικό υψηλών δυνατοτήτων
Όσον αφορά στις υπηρεσίες μας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση εμμέσως στις επενδύσεις μας στην τεχνολογία, τη μεθοδολογία και τους ανθρώπους - επενδύσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της πάνω από 10 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης μας ως παίκτης στην αγορά των λύσεων και υπηρεσιών στον Ρουμανικό HR τομέα. Ως εταιρεία παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, η εμπειρία μας προέρχεται από το πλήθος των προβληματικών, διαφορετικών και πολύπλοκων καταστάσεων που έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, χάρη στο μεγάλο χαρτοφυλάκιο πελατών μας σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι υπάλληλοί σας λόγω της ρουτίνας μπορεί να χάσουν το κίνητρό τους, να σταματήσουν να ενδιαφέρονται και να βαριούνται. Άλλωστε μια ομάδα επαγγελματιών είναι πάντα πιο αποτελεσματική από έναν απλό εργαζόμενο, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν την εξωτερική ανάθεση για τις μη κρίσιμες εργασίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.


Μη κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες
Η εξωτερική ανάθεση είναι ο τρόπος ώστε να μειώσετε το κεφάλαιο που πρέπει να επενδυθεί σε ενέργειες που σχετίζονται με την επιχείρησή σας. Μπορείτε είτε να αγοράσετε τους απαιτούμενους πόρους, με τις απαραίτητες δαπάνες, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με αβέβαια φυσικά αποτελέσματα, ή να περιορίσετε το σχετικό κόστος, πάντα σε συμμόρφωση με συγκεκριμένες και προκαθορισμένες βάσει προγράμματος διαδικασίες, πάντα μέσα στα χρονικά όρια που έχουν συμφωνηθεί. Επιπλέον ασφάλεια, η ύπαρξη ορισμένων εγγυήσεων για το σχέδιο εκτέλεσης, εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας κατά την επιλογή της εξωτερικής ανάθεσης.


Μείωση των κινδύνων
Εκμεταλλευόμενοι την εξωτερική ανάθεση, κερδίζετε ευελιξία και δυναμική σε σύντομο χρονικό διάστημα, απαραίτητοι παράγοντες για την αντιμετώπιση των συνεχών αλλαγών της σημερινής οικονομίας. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επενδύσεις που μια εταιρεία κάνει σε διάφορες επιχειρηματικές περιοχές είναι τεράστιες. Η ρουμανική αγορά λιανικού εμπορίου, ο ανταγωνισμός, η ισχύουσα νομοθεσία, οι οικονομικές συνθήκες και οι τεχνολογίες, αλλάζουν με εκπληκτική ταχύτητα. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μην μείνει κανείς πίσω, ιδιαίτερα όταν συνεπάγονται σημαντικές επενδύσεις σε πόρους. Όταν ενεργοποιείτε την εξωτερική ανάθεση, οι κίνδυνοι αυτοί μοιράζονται μεταξύ εσάς ως δικαιούχος και εμάς ως φορείς παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών. Ένας επαγγελματίας πάροχος outsourcing δεν επενδύει για λογαριασμό μιας μόνο εταιρείας, αλλά για όλους τους πελάτες του. Με την κατανομή αυτών των επενδύσεων, οι κίνδυνοι που προκύπτουν από μια μεμονωμένη εταιρεία μειώνονται σημαντικά. Έτσι οι πελάτες μας απολαμβάνουν την ποιότητα των υπηρεσιών Charisma.


Αύξηση της παραγωγικότητας και εξάλειψη των καθυστερήσεων
Αύξηση της παραγωγικότητας - περισσότερα έντυπα / έγγραφα / μισθολογικές καταστάσεις κλπ υποβάλλονται σε επεξεργασία σε μικρότερο χρονικό διάστημα έξω από την επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, οι πόροι της εταιρείας μπορούν να αφιερωθούν στις βασικές της λειτουργίες. Οι συμβάσεις επιβάλλουν καθορισμένες προθεσμίες για την παράδοση των προϊόντων ή την ολοκλήρωση των έργων, ενώ κάθε καθυστέρηση είναι υπό την ευθύνη μας.

Επιπλέον, τα στάδια της λειτουργίας του έργου παρακολουθούνται στενά. Έτσι, το κόστος μπορεί εύκολα να παρακολουθείται και να γνωστοποιείται τα κοινά, καθώς και την επανειλημμένη εφαρμογή σε άλλη κλίμακα των ήδη υφιστάμενων λύσεων γίνεται μια διαδικασία πολύ πιο εύκολο και σε μια πολύ χαμηλότερη τελική χρέωση.

Ως συμπέρασμα, η εξωτερική ανάθεση φέρνει τα πλεονεκτήματα της μείωσης του μακροπρόθεσμου κόστους, εξαλείφοντας την ανάγκη να αναπτυχθούν εσωτερικές ικανότητες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να επικεντρωθεί στον τομέα των δραστηριοτήτων της, απολαμβάνοντας διασφαλισμένη παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση. Παρακαλούμε δείτε τις υπηρεσίες που μπορούν να ανατεθούν σε εξωτερικούς φορείς και που οι επαγγελματίες του Charisma έχουν αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία.

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.