Αρχική Σελίδα I I Electronic Orders

Electronic Orders

Για ένα διανομέα το να δηλώνει την παρουσία του και να ενημερώνει τους επιχειρηματικούς του συνεργάτες μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανεξάρτητα από το γραφείο ή το πεδίο εργασίας ενός πωλητή, ο διανομέας μπορεί να επωφεληθεί μέσω των σύγχρονων και γρήγορων μεθόδων που παρέχει το διαδίκτυο, για ανάκτηση κάποιων παραγγελιών ή για να επικοινωνήσει με τους επιχειρηματικούς συνεργάτες του.

Το υποσύστημα eOrders είναι ένα λογισμικό βασισμένο σε μία Web πλατφόρμα, απευθυνόμενο στις εταιρείες διανομής, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να καταθέτουν παραγγελίες με βάση της προσφορές που δημοσιεύονται. Αυτό ακριβώς κάνει τη διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές καθώς προσφέρει καινούργια και εναλλακτικά κανάλια πωλήσεων, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν σε κάθε προϊόν διαχείρισης του back-office.

Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μείωση του κόστους λειτουργίας
Λόγω της μείωσης του φόρτου εργασίας για τα τμήματα πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών μέσω των πωλήσεων προϊόντων στους πελάτες μέσω του συστήματος, η λύση μειώνει τα λειτουργικά έξοδα. Επιπρόσθετα, το σύστημα ενσωματώνεται εύκολα στο Charisma ERP, προσφέροντας έτσι πλεονεκτήματα της γρήγορης επικοινωνίας με το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας.

Αυξάνει τις πωλήσεις

Η διαδικτυακή πλατφόρμα προσφέρει το πλεονέκτημα κάλυψης μίας ευρύτερης αγοράς πελατών από ότι αυτή που καλύπτουν οι πωλητές. Η πρόσβαση είναι πολύ πιο εύκολη για τους υπάρχοντες πελάτες και όσο για τους νέους δεν ξοδεύεται χρόνος για την ανεύρεσή τους.

Διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των πελατών
Το προϊόν βελτιώνει τη σχέση της εταιρείας με τους πελάτες μέσω της αυτόματης και ασφαλής πρόσβασής τους στην πληροφορία που εισάγεται από τους διανομείς, απλοποιώντας έτσι τις αναζητήσεις για προϊόντα και παραγγελίες ή άλλες λειτουργίες. Επιπρόσθετα, το σύστημα προσφέρει διαφάνεια παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και της διάφορες πληρωμές.

Ελαχιστοποιεί τους λειτουργικούς και οικονομικούς κινδύνους  
Λόγω της αύξησης της ακρίβειας σχετικά με την ανάκτηση παραγγελιών μέσω ενός μηχανογραφημένου συστήματος, ενσωματωμένου με άλλα υποσυστήματα του Charisma ERP suite, οι οικονομικοί και λειτουργικοί κίνδυνοι μειώνονται σημαντικά.

Αυξάνει την ταμειακή ρευστότητα
Χρησιμοποιώντας εργαλεία πληρωμών, το σύστημα έχει σημαντική συνεισφορά στην αύξηση της ρευστότητα, ενώ εξαλείφει και την διαχρονική καθυστέρηση για έκδοση αποδείξεων.

Χαρακτηριστικά

Πλεονεκτήματα για τους πελάτες:

 • Ταυτοποίηση βασιζόμενη σε όνομα χρήστη και κωδικό. Η πρόσβαση στο portal για τοποθέτηση παραγγελιών γίνεται με βάση το όνομα χρήστη και τον κωδικό.
   
 • Πρόσβαση στις πληροφορίες επικοινωνίας. Ο πελάτης μπορεί να δει και να αλλάξει τις πληροφορίες επικοινωνίας, τις πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και με τα άτομα με τα οποία έρχεται σε επαφή.
   
 • Πρόσβαση σε σύνθετη πληροφορία σχετικά με τα τρέχοντα συμβόλαια. Ο πελάτης ή ο πάροχος μπορεί να δει το περιεχόμενο των συμβολαίων που είναι ενεργά.
   
 • Πρόσβαση σε προϊόντα. Ο πελάτης μπορεί να δει τα προϊόντα που είναι προς πώληση, τα οποία είναι ομαδοποιημένα σε κατηγορίες.
   
 • Αναζήτηση προϊόντων. Ο πελάτης μπορεί να κάνει αναζητήσεις για συγκεκριμένα προϊόντα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης χωρίς να περιηγείται μέσω της δενδρική δομής παρουσίασης των προϊόντων.
   
 • Παρουσίαση προϊόντος. Κάθε προϊόν συνοδεύεται από σχόλια σχετικά με το όνομά του, την περιγραφή του, την τιμή του, τη διαθεσιμότητά του, τα αποθέματα και την εικόνα του.
   
 • Πιο συνηθισμένα προϊόντα. Για κάθε πελάτη παρουσιάζονται τα προϊόντα που έχει παραγγείλει περισσότερες φορές, ώστε να εξοικονομήσει χρόνο στην αναζήτησή του.
   
 • Παραγγελία προϊόντος. Ένα προϊόν προστίθεται στο καλάθι αγορών με το που το επιλέγει ο πελάτης και μετά προσθέτει την ποσότητα που τον ενδιαφέρει.
   
 • Καλάθι αγορών. Το καλάθι αγορών περιέχει την πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα, την ποσότητα και την τιμή που πρόκειται να αγοράσει ο πελάτης.
   
 • Παραγγελία. Τη στιγμή που επιθυμεί να στείλει την παραγγελία, τα προϊόντα που έχουν προστεθεί στο καλάθι επικυρώνονται από τον πελάτη και η παραγγελία αποστέλλεται.
   
 • Παρακολούθηση παραγγελίας. Σε κάθε παραγγελία μπορεί να αποδοθεί μία κατάσταση η οποία μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται η παραγγελία (σε αναμονή, σε εξέλιξη, ολοκληρωμένη, έχει παραδοθεί).
   
 • Ιστορικό παραγγελιών. Παρουσιάζονται οι παραγγελίες που έχουν γίνει μαζί με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
   
 • Ειδοποίηση για διαθεσιμότητα προϊόντος. Ο πελάτης μπορεί να δεχτεί ειδοποίηση όταν επιθυμεί να μάθει εάν ένα προϊόν είναι διαθέσιμο για παραγγελία.
   
 • Πληρωμές μέσω διαδικτύου. Στην εφαρμογή μπορεί να ενσωματωθεί ένα σύστημα πληρωμών μέσω διαδικτύου επιτρέποντας την πληρωμή των προϊόντων που έχει παραγγείλει ο πελάτης ή την πληρωμή των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί για αυτών.
   
 • Πρόσβαση μέσω διαδικτύου για τον πελάτη σε έγγραφα (τιμολόγια, ολοκληρωμένες πληρωμές) που έχει δώσει πρόσβαση ο διανομέας, καθώς και δυνατότητα για τον πελάτη να ανεβάσει δικά του έγγραφα, να τα εκτυπώσει και να τα στείλει μέσω e-mail ή fax.
   
 • Λεπτομερή εικόνα των προϊόντων που είναι προς πώληση, έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να επιλέξουν εύκολα προϊόν και ποσότητα και να προχωρήσουν σε παραγγελία.
   
 • Αναφορές. Οι πελάτες μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους διάφορες αναφορές σχετικά με την κατάσταση των παραγγελιών τους, πληροφορίες οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σε πραγματικό χρόνο από το σύστημα που λειτουργεί το back-office του διανομέα.

 
Πλεονεκτήματα για τον διανομέα/ κατασκευαστή

 • Ομαδοποιεί τα προϊόντα σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. Καθορίζοντας τις κατηγορίες και υποκατηγορίες προϊόντων βοηθάει στην ευκολότερη περιήγηση του πελάτη στα προϊόντα.
   
 • Διαχείριση προϊόντων. Επιτρέπει τη διαχείριση των πληροφοριών που συνοδεύουν κάθε προϊόν, όπως: όνομα, εικόνα, κωδικός, κτλ.
   
 • Διαχείριση διαφορετικών τιμοκαταλόγων. Με βάση τον τύπο του κάθε πελάτη, διαφορετικοί τιμοκατάλογοι μπορούν να παραχθούν για τα ίδια προϊόντα.
   
 • Διαχείριση παραγγελιών. Επιτρέπει την αποστολή ειδοποιήσεων για νέες παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών σχετικά με το χρήστη στον οποίο ανήκουν.
   
 • Εισαγωγή νέων προϊόντων ή προσφορών. Ο διανομέας μπορεί να εισάγει τα νέα προϊόντα στο portal ή μπορεί να προσφέρει διάφορες προσφορές για τα ήδη υπάρχοντα.
   
 • Αυτόματη επικύρωση παραγγελιών. Οι παραγγελίες μπορούν να επικυρωθούν μετά από αναζητήσεις σχετικά με την πιστοληπτική δυνατότητα του πελάτη, σύμφωνα με συγκεκριμένους ενδοεταιρικούς κανόνες (ελάχιστη δυνατή παραγγελία, μέγιστο επιτρεπόμενο πιστωτικό όριο, τιμολόγια που εκκρεμούν).
   
 • Ενσωμάτωση στα συστήματα του back-office. Το Web portal ενσωματώνεται στα συστήματα του back-office (ERP, CRM), παρέχοντας μία αμφίδρομη επικοινωνία. Η σχετική με το προϊόν πληροφορία (αποθέματα, τιμές) ανανεώνεται συνεχώς και οι παραγγελίες των πελατών καταγράφονται μέσω των εσωτερικών εφαρμογών.
   
 • Αναφορές. Επιτρέπει την παραγωγή αναφορών σχετικά με τις παραγγελίες που έχουν γίνει σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, σχετικά με προϊόντα που έχουν αγοραστεί,  που έχουν μπει πελάτες και τα έχουν δει, κτλ.
   
 • Εύκολο στη χρήση σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Η διαχείριση του portal γίνεται μέσω ενός φιλικού προς το χρήστη περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει την προσθήκη, διαγραφή και αλλαγή του περιεχομένου που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

   

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα eOrder


Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.