Начало I Решения I Каризма Медицински I Основните финансови и оперативни ползи

Основните финансови и оперативни ползи

За клиентите:

 • Поддържане на тяхната лоялност чрез:
  • Онлайн графици чрез сигурен уеб достъп или телефонен център;
  • Коректно уведомяване навреме относно резултати от медицински изследвания и тестове(онлайн достъп,кратко съобщение,имейл,телефонно обаждане);
  • Промоция на нови услуги,
  • Карти лоялен клиент с натрупване на точки и отстъпки;
  • Онлайн изследвания;
 • Нон стоп достъп до онлайн картони с лични и медицински данни, както и до история на тестове и резултати;
   
 • Ефективни онлайн графици за часове - пациентът разполага с централизирана система за графици и получава потвърждения и напомняния за тях чрез имейл, телефонно обаждане или кратко съобщение;
   

За медицинската институция:

 • Контрол на разходи и ресурси чрез интегриран процес и цялостно решение, което автоматизира размяната на информация (графици,електронни картони на пациенти, резултати от изследвания, автоматично прехвърлени между лаборатория и пациент/доктор), осигурява точност и стимулира ползите за институцията;
   
 • Скорост на обработване с бързо улавяне и запитване за информация чрез автоматизация на целия курс на пациент или медицински тест; покрива всички етапи: от записването на пациент в клиника/спешно отделение, първоначални изследвания и диагноза, фактуриране, лабораторни тестове, следващи изследвания или хирургия, хоспитализиране до изписването на пациента или предписването на рецепта;
   
 • Стриктен контрол на приходи и разходи чрез проследяване на разходите, приходите, както и осчетоводяване на всички изследвания и тестове, направени в институцията;
   
 • Ефективно управление на инвентар
  • На ниво аптека, независимо от типа, базира се на приетите рецепти в режим Национална Здравно-Осигурителна Каса или според специалния режим на всяко лекарство; уверява, че лекарствата излезли от аптеката са точно колкото предписаните количества,
  • На ниво лаборатория: повишаване ефективността на дейностите и използване на  материали, според профила на медицинските изследвания,
  • На ниво болница или клиника- управление на свободни легла, медикаменти, инструменти, използвани от всеки отдел, включва също така и управлението на бюфета;
 • Редуциране на вътрешните разходи с хартия, филм, пространство и други физически средства, чрез елиминирането им и замяна на картоните на пациенти с електронни версии (ЕМК – Електронен Медицински Картон), осигурява цялостното управление на електронните картони за всеки пациент на болницата, клиниката или лабораторията;
   
 • Пълно управление на електронните картони за всеки пациент на болницата или клиниката, чрез постоянно прехвърляне и актуализация с осигурен 24/7 достъп на лекарите до данните на пациента, история на посещения, минали и текущи диагнози;
   
 • По-добро разпределение на времето чрез
  • Най-доброто управление на графици и елиминиране на излишните дейности през деня;
  • Модерен мениджмънт на прегледите и оптимизация на средното време за един преглед;
  • Управление на болнични процеси, управление на всяко отделение и график за хирургия (зала,екип,медикаменти);
 • Ефективни лични задачи чрез наблюдение и повишаване стойността на дейностите на целия медицински персонал, съгласно потвърдените графици (телефонно обаждане, кратко съобщение), както и проследяване на пик часовете в институцията;
   
 • Сигурно, частно и контролирано решение чрез определяне на нива за достъп, гарантирана защита и използване на пароли,проверяване на  движенията по приложение или по интернет;
   
 • Административни и научни предимства чрез:
  • Скорост на изпълнение/отчетност на медицинските тестове на лабораторно ниво,
  • Уеб достъп до картони на пациенти, автоматизация на процеса по прехвърляне на резултати между лаборатория и доктор и чрез изпращане на кратко съобщение за уведомяване или потвърждение;
  • Многобройни критерии за избор на данни за проследяване на прогреса по случаите;
 • Систематизация на данни и улесняване на изследваният, отчети, документи за степен на докторите;

 • Специализирани отчети и прегледи в реално време:
  • Точно проследяване на приемите по отделения, стаи, доктори, налични медикаменти, техните количества и цени;
  • Пълна и комплексна диаграма на лабораторни тестове за правилното управление на доставките;
  • Финансово изчисление за всеки пациент, чрез разделянето на субсидии, отстъпки или плащания, извършени от пациентите;
  • Специализирано управление чрез използването на електронни оферти за избор на доставчици на медикаменти, инструменти,ремонти, доставки, храна и др;
 • Интеграция с HL7 трансмисионен протокол за възстановяването и обработването на данни от лабораторни анализи;
   
 • Електронен отчет на статистики и възстановявания на суми от Национална Здравно-Осигурителна Каса;включва SIUI и DRG отчети.
   
 • Архивиране - тази функционалност оптимизира и улеснява съхранението, управлението и търсенето на медицински документи. Включва също така модерни функции за индексиране и търсене, базирани на филтри и правила за достъп, според вътрешните правила на медицинското заведение;
   
 • Сигурност - базира се на 7 нива на сигурност, които позволяват права за достъп до ниво прозорец;

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.