Self Service Portal

Предоставянето на медицински услуги може да отнеме много време, предвид това, че включва доста дейности: планиране на консултации, представяне на изследвания, определяне на диагноза и назначаване на лечение, преоценка на здравния статус до завършване на лечението и т.н.

Модул Self Service Portal е уеб портал, до който имат достъп пациенти и лекари за бързо разглеждане на стъпките, описани по-горе. Чрез този портал, пациентите могат да планират своите посещения при лекарите, да преглеждат резултатите от направените изследвания и да получават информация за диагноза, лечение и др. Лекарите могат да виждат изследванията, да предоставят резултати от изследвания на пациенти и да отговорят на всеки въпрос, свързан с диагноза или лечение.


Финансови И Оперативни Предимства

Намалява времето, необходимо за планиране на посещенията
Чрез визуализация на цялата информация, необходима за записването на час (лекари, специалисти, клиника, време) и възможността да се запише час през този портал, пациентите спестяват време, тъй като не се налага да ходят до медицинския център.
 
Намалява времето за предаване на резултатите от лабораторията
Системата позволява предаване на резултати от лабораторни изследвания чрез интернет; пациентите имат достъп до тях директно от уеб интерфейс по всяко време и от всякъде.
 
Увеличава удовлетворението на клиентите
Благодарение на възможността за преглед и планиране на услугите онлайн, клиентите спестяват време, тъй като планират посещенията в зависимост от своите предпочитания по отношение на доктори и специалисти, като по този начин се повишава тяхната удовлетвореност и лоялност към предоставените услуги.

Улеснява комуникацията между лекари и пациенти
Уебсайтът позволява размяната на съобщения между лекари и пациенти, като намалява времето, необходимо за получаването на резултати от медицински тестове или диагноза.

Повишава ефективността на дейностите, извършвани от лекарите
Чрез възможността за проверка на резултатите в реално време и предоставяне на диагноза, лечение или отговори на въпросите на пациентите онлайн, лекарите могат да редуцират времето, необходимо за извършването на рутинни дейности.

Намалява времето, необходимо за достъп до медицинска информация
Системата позволява преглед на цялата информация за пациент и може да изпраща препоръки или предписания през портала.    


Характеристики

 • Този уеб портал улеснява планирането на изследвания от пациента:  въз основа на списък с възможни варианти като град, специалност, клиника, доктор и график;
   
 • Позволява отменянето на часове  – пациентът може да планира изследвания според специалност, лекар, град и клиника и може да избира да ги отменя;
   
 • Осигурява визуализация на работното време на лекарите – пациент може да види свободните часове на лекар с определена специалност от клиниката, в която желае да си запише час;
   
 • Позволява промяната на данни за пациент; информация като адрес, телефон, имейл и т.н;
   
 • Позволява преглед и предаване на резултати от изследвания – лекарите могат да отбелязват резултати и препоръки за всеки пациент и изследване;
   
 • Предоставя пълна картина на медицинската история на пациент по всяко време и навсякъде, само чрез отварянето на уеб браузър;
   
 • Дава възможност за преглед и печат на медицински рецепти - ако пациентът има нужда от застраховка или отпечатване на ново копие от същата рецепта, модулът позволява прилагането на нови рецепти;
   
 • Позволява размяната на съобщения между лекари и пациенти, като улеснява комуникацията между тях;
   
 • Осигурява регистрация и разпечатване на медицинска документация и рецепти по желание;


Клиенти, които използват модул Portal Self Service

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.