Графици

Модул Графици премахва всички проблеми свързани с ефективното планиране на работен график за  докторите, заявки от пациентите за разписание на свободните часове, както и свободни кабинети или медицинско оборудване.


Финансови и оперативни ползи

Редуцира времето, необходимо за съставяне на разписание
Централизирайки цялата информация относно свободно медицинско оборудване или кабинети за прегледи, решението значително намалява усилията за съставяне на графици, оптимизирайки времето.
 
Редуцира времето за предаване на медицинските тестове
Системата позволява предаване на медицински тестове в електронен формат чрез интернет и те са директно достъпни до пациентите по всяко време и от всякъде чрез уеб интерфейс.
 
Увеличава удовлетворението на клиентите

Благодарение на възможността за преглед на предлаганите услуги и онлайн график, клиентите спестяват време за записване в медицинското заведение и имат възможността да си запишат час, базирайки се на лични предпочитания за лекар или специалист, като така те остават доволни и лоялни към предложените услуги.
 
Повишава ефективността на маркетинговите кампании
Решението подпомага промоцията на нови услуги, карти за лоялни клиенти и отстъпки, генерирайки отчети за ефективността на маркетинговите кампании. Така мениджърите на медицинското заведение могат да се фокусират върху най-ефективните канали за привличане на клиенти.


Характеристики

 • Определя източниците за разписанието: лекари, кабинети, оборудване.
   
 • Определя бизнес часовете за дата, ден, седмица за цялото медицинско заведение.
   
 • Позволява  разписание тип телефонен център .

 • Лесен за използване интерфейс за записване онлайн.

 • Организира бизнес часовете: определя бизнес часове, позволява блокиране на интервал за разписание, изтриване на час и промяна в разписание на лекар.
   
 • Генерира пълен комплект отчети, като текущи часове, списък прегледи, или всякакъв друг тип отчети, изискани от медицинското заведение.

 • Позволява предаване на потвърждения и напомняния относно часове чрез имейл, телефонно обаждане или кратко съобщение.
   
 • Определя списък за изчакване, както и автоматично напомняне в случай, че някой интервал е свободен.


 Някои от клиентите, които използват модул Графици

       

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.