Отчети

Модул Отчети е изключително мощен и гъвкав модул, който предлага централизирана, ясна картина на всички дейности, извършени в медицинското заведени. Продуктът генерира детайлни отчети, статистики и анализи на финансови и не финансови показатели на представяне. Липсата на модул Отчетност намалява с над 50% ефективността на информационната система, което силно я ограничава при съхранението на данни в системата.


Финансови и оперативни ползи

Предлага цялостна картина за медицинското заведение

Благодарение на детайлния анализ на финансови и не финансови показатели на представяне, управата на медицинските заведения не само поддържа актуалната ситуация за дейностите, но също така и ценна информация за тяхната ефективност. Така точни и превантивни мерки могат да бъдат взети с цел подобряване или повишаване ефективността на местата, нуждаещи се от подобрение.
 
Бързо генерира отчети за актуална ситуация
Благодарение на локалната интеграция с всеки друг модул от Каризма Медицински Софтуер, модул Отчети лесно възпроизвежда всякаква информация, независимо от желаното ниво и я представя на лесен за ползване графичен потребителски интерфейс.
 
Увеличава способностите за анализ
Възможността от конфигуративни отчети, както и показателите за желаното представяне според спецификите и предпочитанията на всяко медицинско заведение, позволяват на медицинския персонал да анализира в реално време финансовите прогреси на медицинското заведение, както и различни не финансови показатели като клиентско удовлетворение и лоялност, ефективността на графиците и свободните легла, прогреса на лекарствения инвентар или друга полезна информация.


Характеристики

 • Генерира широк спектър от стандартни и оперативни отчети, включително отчети съответни на  SIUI (Уникална Интегрирана Информационна Система), относно възстановявания на суми от здравните каси.
   
 • Статистически отчети: брой пациенти в спешно отделение, брой приети пациенти, документи за прехвърляне.
   
 • Оперативни отчети: картон за състояние на пациент, медицински картон, картон с медицински изследвания, лекарствен регистър, документ за изписване, писмо до семейния лекар след изписването на пациент, документ за дневен трансфер на пациента.
   
 • Управленски отчети: разходи за хоспитализация на пациент, дневник прием/изписване по отдели/периоди, картон с диета, прегледи по период/местоположения.
   
 • Отчетите, необходими за проследяване на показателите за качество в болницата, като отчет на заболяванията по период, направени хирургически интервенции, брой процедури на пациент.

 • Позволява експорт на медицински данни, избрани според определен критерий за отчет до Група за диагнози или  DSP.

 

Някои от клиентите, които използват модул Отчети

 

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.