Отразяване

Модул Отразяване предлага цялостно управление на снимките, получени от медицински изследвания, осигурявайки комуникация с медицинското оборудване чрез DICOM протокол. Продуктът осигурява централизирано възпроизвеждане и съхранение в уникална база данни, и бърз достъп до снимките от медицински изследвания на ниво цял медицински отдел.


Функционални и оперативни ползи

Редуцира оперативните разходи
Благодарение на регистриране в електронна система за съхранение, решението елиминира нуждата от рентгенови филми, необходими за традиционното съхранение, като по този начин значително намалява оперативните разходи.
 
Повишава ефективността на диагностичния процес
Снимките от медицински изследвания са мигновено достъпни до инструментите за интерпретация и записване на всички снимки.Чрез автоматично отбелязване на снимките, системата предотвратява човешки грешки, които могат да се появят при традиционното съхранение.

Редуцира времето необходимо за достъп до снимките

Използвайки характеристиката за бързо съхранение на снимки директно в Електронния Картон на пациента, медицинският персонал има бърз достъп по всяко време до снимките.


Характеристики

  • Осигурява комуникация с медицинските уреди чрез DICOM протокол.
     
  • Архивира и указва снимките получени от медицинските уреди и ги предава на лекар за разчитане и преглед.
     
  • Позволява регистрация на диагноза, базирана на снимки, получени и обработени от медицинското оборудване.
     
  • Осигурява бърз и сигурен достъп до тези снимки директно от Електронния Картон на пациента.


 Някои от клиентите, които използват този модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.