Начало I Решения I Каризма Медицински I Модули I Отделение за Клинична Грижа

Отделение за Клинична Грижа

Комплексната дейност в една медицинска институция трябва да разчита на уникален източник на информация, лесен за достъп и актуален относно пациенти и извършените прегледи и медицински тестове или предписаните медикаменти.
 
Клиничното отделение не представлява изключение, изисквайки пълна информация за пациентите, дошли за преглед, както и възможността да се записват всички дейности, извършени в кабинетите:медицински тестове, прегледи, прием на болни. Модул Клинична грижа интегрира цялостната дейност с потока данни, съществуващ в медицинското отделение, включително кабинетите за преглед.

 
Финансови и оперативни ползи

Повишава сигурността за пациентите
Благодарение на възможността за проследяване на потенциални алергии, предишни медикаменти или история на медицинските проблеми, системата премахва човешките грешки в предписването на медикаменти и повишава сигурността за пациентите.
 
Редуцира времето, необходимо за формалности
Чрез електронно записване в определени образци и чрез премахването на физическия трансфер на документацията, необходима за прием и прехвърляне в други медицински отделения, решението намалява рутинни задължения.
 
Редуцира разходите чрез премахване на хартията
Премахването на хартията редуцира времето, необходимо за попълване и изпращане на информацията до докторите, намалявайки както административните разходи, така и оперативните, чрез премахване на загубеното време.Освен това нечетливото изписване на документите не е вече проблем, тъй като информацията се съхранява в електронен формат в системата.

Премахва човешките грешки
Решението позволява съхраняването в системата на всички медицински прегледи, извършени от момента, в който пациентът постъпва в спешно отделение, както и друга важна информация за пациентите.
 
Осигурява висока достъпност до информация
Цялата информация за пациентите е достъпна по всяко време, независимо от физическото местоположение на пациента в медицинското отделение.
 
Повишава ефективността на отделението по клинична грижа
Благодарение на анализи и статистики на показателите, специфични за спешно отделение, управлението на медицинската институция може предварително да вземе мерки за премахването на загубеното време и за повишаване ефективността на дейностите.


Характеристики

 • Регистрира пациентите в уникална база данни на ниво болница: отбелязва дата и час, лична карта, спешно отделение, където е регистриран, отговорен лекар,състояние, насочващ лекар,история на заболяването,алергии и др.
   
 • Записва медицинските тестове, изискани от пациентите и техните резултати.
   
 • Регистрира прегледите за всеки пациент и направената диагноза, медикаментите или извършените медицински услуги.
   
 • Записва назначенията за прегледи и извършените медицински процедури.
   
 • Принтира документацията на пациента и я съхранява в неговия/нейния електронен картон, който е уникален на болнично ниво.
   
 • Съхранява детайли относно тип прием: отдел, където пациентът ще бъде приет, диета и др.
   
 • Изпраща автоматично резултатите от медицинските тестове от лабораторията и те могат да бъдат попълнени от оператори.
   
 • Позволява дейност от един компютър, мрежа от компютри с едно местоположение или мрежа компютри от различни местоположения, вътрешно свързани и използващи една база данни на ниво болница.Клиенти, които използват Модул за Клинична Грижа

      

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.