Начало I Решения I Каризма Медицински I Модули I Формални тестове и изследвания

Формални тестове и изследвания

Медицинското отделение има работа с огромен брой електрокардиограми,рентгенови снимки,томографии, рентгеноскопии, ехографии ежедневно.Съхраняването в уникална интегрирана информационна система, до която специализираният медицински персонал има достъп по всяко време, а също така и автоматичното съответствие на резултатите с пациентите, са изисквания, които могат да бъдат изпълнени от модул Формални Тестове и Изследвания.Този модул автоматизира отделите по рентгенология, позволявайки автоматично прикачване на резултатите към картона на пациента.
 
 
Финансови и оперативни ползи

Редуцира оперативните разходи
Благодарение на автоматичното съхраняване на резултатите от отделите по рентгенология в системата в електронен формат, рутинните задължения и изгубеното време се намаляват, както  и оперативните разходи, поради премахването на физическите файлове, които по-трудно се обработват и прехвърлят от едно отделение в друго.
 
Повишава ефективността на диагностичния процес
Системата осигурява необходимите инструменти за интерпретиране и отбелязване на медицинските резултати.
 
Редуцира времето,необходимо за достъп до снимките
Резултатите от рентгенологията – електрокардиограми, рентгенови снимки, томографии, рентгеноскопии, ехографии или други специфични медицински тестове, автоматично се прикачат към картона на пациента, така че медицинския персонал има бърз достъп по всяко време до съответната информация за пациент.


Характеристики

 • Автоматично възпроизвежда всеки тип медицински тестове- електрокардиограми, рентгенови снимки,томографии, рентгеноскопии, ехографии и ги съхранява в системата.
   
 • Автоматично прикача резултатите от рентгенологията към електронния картон за наблюдение на пациент, позволявайки принтиране и архивиране.

 • Позволява публикуване в уеб на данните, получени от медицинските уреди, с цел да бъдат прегледани от семейния лекар или да бъдат изпратени към други болници.
   
 • Позволява преглед и добавяне на коментари относно снимката.
   
 • Осигурява записване на детайли от прегледите, извършените процедури, изразходвани материали.

 • Издава отчет за консумация, вземайки предвид различни критерии: пациент, период, местоположение.Клиенти, които използват този модул

 

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.