Общи Настройки

Гръбнака на всяка медицинска институция са организацията и структурата на дейностите в отделните компоненти. Модулът за Общи Настройки позволява организация и структуриране на всички компоненти на медицинската институция, независимо от нейната големина, комплексност или медицински персонал. Продуктът управлява видовете предлагани услуги, медицински договори, сборник с вътрешни дейности на отделение, име и настаняване на пациент в стая. Този модул може да бъде интегриран  с всеки модул от Каризма Медицински Софтуер.

 

Финансови и оперативни ползи

Повишаване ефективността на дейностите за всеки тип медицинска институция
Благодарение на организиране и структуриране на дейността в институцията, интеграцията на дейността на отделите, както и намаляване на отнемащите време задължения, директно въздействат върху редуцирането на оперативните разходи.

Ниска крайна цена за придобиване, бързо възвръщане на инвестицията
Дейностите, специфични за всяко отделение могат бързо да бъдат автоматизирани, благодарение на независими настройки на организационните елементи за медицинските отделения.


Характеристики

Модулът е силно конфигуративен, позволявайки определянето на различни данни, според изискванията на медицинската институция като:

 • Болнични данни – име, търговски код, данъчен номер, адреси, телефони, списък с банкови сметки, списък със служители и др. – тези данни ще бъдат принтирани на всички документи издадени от приложението;
   
 • Артикули: медикаменти, доставки, дълготрайни активи и др.
   
 • Медицински услуги, категории и подкатегории.

 • Нормални стойности на резултати.

 • Резултати от медицински услуги, както и тип на всеки резултат.
   
 • Диагностика, категории и групи.
   
 • Медицински договори, включително договори със Здравните Осигурителни Фондове или частни компании.
   
 • Профил на Медицинските Услуги; профил означава група медицински услуги, характеризирани от по-ниски цени от тези в списъка.
 • Сигурност на приложението, чрез определяне на права за достъп
   
 • Медицински сборници: кръвни групи, типове тестове, алергии, състояние на пациент или изписване и др.
   
 • Медикаменти и внесеният списък медикаменти, разпределен от Националната Здравно-осигурителна Каса.
   
 • Отделения, стаи, брой свободни легла.


Клиенти, които използват този модул

             

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.