Начало I Решения I Каризма Медицински I Модули I Професионална медицина

Професионална медицина

Модул Професионална Медицина представлява задължителна стъпка, както за новия служител, така и за работодателя. Този медицински изпит трябва да бъде направен в момента на назначаване и след това да бъде повтарян през определени периоди, според специфичните работни условия. Точното проследяване на медицинските посещения, медицинските тестове и резултати, издаването на сертификат за способности на служител и проследяването на прогреса му, се покриват от Модул Професионална Медицина.


Финансови и оперативни ползи

Премахва човешки грешки
Благодарение на съхранението на цялата информация в интегрирана информационна система, всякакви човешки грешки, свързани с графика на периодичните изпити или сертифицирането на определени лица, които нямат необходимите  умения, за да бъдат назначени на съответната работа, се премахват.
 
Редуцира времето необходимо за  управление на цялата професионална медицинска дейност
Благодарение на регистриране, проследяване  и отчет на специфична информация, времето прекарано в дейности за професионална медицина значително се намалява, по този начин се намаляват и оперативните разходи.
 
Увеличава способностите за анализ
Медицинското заведение и клиентите имат възможността за бърз достъп до резултатите от медицинските изпити чрез централизирани отчети, които предлагат актуална информация за резултатите от медицинските тестове.


Характеристики

 • Позволява генериране и съхраняване на договори за професионална медицина, базирани на служител и неговата професия.
   
 • Позволява импорт на информация от други документи.
   
 • Определя професионалния риск, както и съответните медицински проучвания или изпити, според условията за професионална медицина.
   
 • Позволява контрол, проучване и изпити, базирани на рисковете, специфични за професии и тип на изискания сертификат (назначаване,периодичен, др.)

 • Планира и проследява изпитите и проучванията, изискани за издаването на медицински сертификат.
   
 • Принтира и проследява издадените медицински сертификати.

 • Генерира оперативни и статистически отчети, включително отчети съгласно SIUI (Уникална Интегрирана Информационна Система) относно възстановяване на суми от здравните каси.


Клиенти, които използват Професионална медицина Модул

 

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.